Länk till mer information om IST Home

Elevaktiviteter

bild på tält och muggstapel

Ha roligt under din tid hos oss

På Edströmska råder en fin stämning och flera gånger under året har vi gemensamma aktiviteter.

Traditioner på skolan skapar gemenskap

Redan under din första vecka på höstterminen får du ta del av en av våra traditioner. Vi anordnar nämligen en hajk för alla i år 1. Hajken är en mycket uppskattad och trevlig aktivitet där elever och personal umgås tillsammans.

Senare på terminen är det dags för Edströmskadagen där alla klasser tävlar mot varandra i grenar som att stapla det högsta muggtornet, vika det snabbaste pappersflygplanet och att ta sig fram på gemensamma skidor så fort som möjligt.

Strax före sommaravslutningen arrangerar vi Hässlöracet, där vi tar reda på vem som springer flygplansrakan snabbast.