Länk till Vklass

Våra program

Tre elever i arbetskläder på en byggarbetsplats

Bygg- och anläggningsprogrammet

En utbildning för framtiden

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) vänder sig till dig som är intresserad av husbyggnad, anläggning, plåtslageri eller måleri. På Edströmska finns två inriktningar: Anläggningsfordon och Mark och anläggning.

Med naturen som arbetsplats

Bygg- och anläggningsprogrammet på Edströmska är ett yrkesprogram som förbereder dig för att arbeta som anläggare eller maskinförare. Inom dessa yrken kan du arbeta både med nykonstruktion och renovering. Det finns alltid behov av kompetent personal inom Bygg- och anläggningsbranschen, eftersom deras verksamheter spelar en viktig roll i samhället.

 

Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.


Under utbildningen lär du dig att köra och hantera anläggningsmaskiner (jordförflyttande maskiner). För att kunna utföra arbete med maskinerna behöver du känna till egenskaper hos olika jord- och gruslager. Som maskinförare gräver du för t.ex. vägar, hus och ledningsdragningar.

Hjullastare som tömmer grus

Inom inriktningen Mark och anläggning fördjupar du dig i de arbeten som utförs runtomkring maskinerna både i för- och efterarbetena på en byggarbetsplats. Du får studera, såväl teoretiskt som praktiskt:

  • planering av arbeten
  • ritningsläsning
  • praktiska genomföranden av stensättningar
  • anläggning av gräsmattor, grusgångar med mera
  • Under utbildningen tränas du för att köra hjullastare eller grävmaskin i yrkeslivet.Oavsett vilken inriktning som ni kommer att välja så kommer ni att mötas på byggarbetsplatser. Ni kommer att vara beroende av att en skicklig yrkesman/kvinna har gjort ett bra arbete före och efter er.

Det första årets studier på Bygg och anläggningsprogrammet är gemensamt för alla inriktningar. Under det första året får du pröva på snickeri, mureri, betongarbete,måleri och plåtslageri.

Till det andra året väljer du mellan fyra inriktningar. På Edströmska finns inriktningen Anläggningsfordon och Mark och anläggning. Inriktningarna husbyggnad, måleri och plåtslageri finns på Hahrska gymnasiet. Det är åk 1 betyg som urvalet till åk 2 grundar sig på.

 


Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

 

 

Summa

600


Programgemensamma ämnen

Poäng

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Summa

400


Övriga gemensamt

Poäng

Gymnasiearbete

100

Summa

100


Inriktningskurser Anläggningsförare

Poäng

Inriktningsgemensamma kurser


Anläggningsförare 1

200

Anläggningsförare 2

200

Anläggningsförare 3

200

Anläggningsförare 4

200

Anläggningsförare- process

100

Summa poäng

900Programfördjupningskurser


Anläggning- vägbyggnad

100

Anläggning- ledningsbyggnad

200

Summa poäng

 

300


Inriktningskurser Mark- och anläggning

Poäng

Inriktningsgemensamma kurser


Anläggning 1

100

Anläggning 2

200

Anläggningsprocessen

200

Summa poäng

500Programfördjupningskurser


Anläggning- ledningsbyggnad

200

Anläggning- stensättning

100

Anläggning- vägbyggnad

100

Ytterligare programfördjupning

300

Summa poäng

700

Individuellt val


Högskolespåret


Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 6 (utökat)

100

Summa poäng

300Yrkesspåret


Gröna ytor

200

Summa poäng

200

Arbetsplatsförlagt lärande är praktikperioder under din utbildning där man tillämpar moment som man har lärt sig under utbildningen. APL-tiden är 15 veckor eller mer.

Många av anläggningsarbetarna är specialiserade på vissa arbetsuppgifter t.ex. arbete med asfaltläggning eller underhållsarbete av ledningsnätet under gatorna. Efter avklarad utbildning utfärdas utbildningsbevis på de maskiner du har utbildat dig på. Om du går direkt till arbete erhåller du en utbildningsbok.

Elev som skruvar på en flygmotor

Flygteknikutbildningen

Med världen som arbetsplats

Flygteknikutbildningen är anpassad för dig som är intresserad av att jobba inom flygbranschen. Här får du en teknisk utbildning där du får lösa problem. I framtiden har du möjlighet att arbeta utomlands.

Högtflygande drömmar

Du som är intresserad av kombinationen teknik och flygplan kommer att kunna få en intressant och lärorik utbildning vid Edströmska. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Att använda ny teknik och lösa tekniska problem genom metodisk felsökning utgör en del av en flygteknikers vardag, likväl som dokumentation av utfört arbete.


Att arbeta med flygplan ställer krav. Därför är det viktigt att du kan behålla lugnet i pressade situationer. Du bör också vara flexibel, kunna arbeta i team samt vara ansvarstagande.


Programmet är riksrekryterande, vilket betyder att man kan söka sig hit från hela Sverige. Du kan läsa mer om boende under rubriken "Att flytta hit".

 


Flygteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Innehållet i och utformningen av utbildningen styrs till stor del av internationella överenskommelser. Efter examen från utbildningen och genomförd praktikår ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som mekaniker för flygplan.

OBS! I och med att du börjar årskurs ett på Edströmska erbjuds du, under förutsättning att du uppfyller bedömningskriterierna, möjlighet att genomföra alla teoriexaminationer i samtliga moduler enligt EASA Del66 A.1 under gymnasietiden, vilket i stora drag betyder att du kan fixa alla teoretiska delar som krävs för att blir certifierade flygmekaniker.Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Summa

600


Programgemensamma ämnen

Poäng

Engelska 6

100

Aerodynamik

100

Flyglagstiftning

50

Materiallära - flyg

100

Flygunderhåll

100

Ellära - flyg

100

Mänskliga faktorer

50

Fysik 1b1

200

Digitalteknik och flyginstrument

100

Summa

900


Övriga gemensamma ämnen

Poäng

Gymnasiearbete

100

Flygplansteknik

200

Summa

300


Yrkesspår

Poäng

Karaktärsämnen


Gasturbinmotorer

200

Kolvmotorer

200

Matematik 2a

100

Profilkurser


Formgivning 1, plåt

100

Formgivning 1, komposit

100

Summa

700


Högskolespår

Poäng

Karaktärsämnen


Gasturbinmotorer

200

Fysik 1b2

50

Naturkunskap 1a2

50

Matematik 2a

100

Matematik 3b

100

Profilkurser


Svenska 2

100

Svenska 3

100

Summa

700

Under utbildningen kommer vissa elever att erbjudas praktik på flygföretag.

Företagspraktiken kan komma att förläggas utomlands eller i Sverige samt på icke skoltid.

Motsvarande praktisk utbildning finns även på skolan.

Efter gymnasieexamen kan du börja arbeta som flygmekaniker i en godkänd flygunderhållsverkstad. Efter ett år på verkstaden kan du ansöka hos Transportstyrelsen om ett flygmeknikercertifikat. Detta certifikat heter EASA Part-66 Aircraft Maintenance License category A1 och gäller i hela Europa och stora delar av övriga världen.

 

Elever diskuterar med lärare framför en lastbil

Fordons- och transportprogrammet

En utbildning med många möjligheter

Utbildningen passar dig som är tekniskt intresserad och vill ha en yrkesinriktad utbildning. Programmet har flera olika inriktningar och beroende på vad du väljer finns många yrkesutgångar. Om du vill kan du också välja att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet.

Fordon av alla slag...

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesförberedande program för arbete som mekaniker/tekniker på fordon (personbil, lastbil, maskiner, motorcyklar, buss, båtmotorer, gräsklippare mm). Utbildningen kan också leda till arbete inom transportsektorn som yrkeschaufför eller arbete på lager. Utbildningen Karosseri och lackering finns som lärlingsutbildning.

 

Första året innehåller mycket teori som lägger grunden för din vidareutbildning inom samtliga inriktningar. Inom alla yrkesinriktningar är det av stor vikt att man kan samarbeta med sina arbetskamrater samt att man besitter en social kompetens, eftersom man har många kundkontakter.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.


Det första studieåret på Fordons- och transportprogrammet ägnas främst åt konstruktion och funktion i fordon samt nomenklatur, det vill säga benämning med facktermer av exempelvis verktyg och motordelar.

Du får lära dig hur motorfordon är uppbyggda, hur olika komponenter fungerar och samverkar. Du läser kurser i elektronik, mekanik och hydraulik. Du får även lära dig att hantera olika verktyg och mätinstrument.

Utbildningen ger dig kunskaper om att arbeta på ett säkert sätt ur arbets- och miljösynpunkt. Du kommer att ta del av säkerhetsföreskrifter och lagstiftning inom området.

Trafikkunskap är ett nytt ämne som du studerar under det första året (bra, eftersom du kan börja övningsköra från 16 år). Samhällets infrastruktur och organisation över transporter studeras.

 


Personbil

Den snabba tekniska utvecklingen i fordonsbranschen ställer krav på att du som arbetar inom yrket har en teknisk förståelse för att kunna utföra service, underhåll och felsökning. Att felsöka, hitta driftstörningen, kräver att du har kunskap om hur olika komponenter i fordonet samverkar. I utbildningen får du lära dig hantera datautrustning och elektroniska mätinstrument som används vid felsökning.

Även om dagens fordon är tekniskt avancerade, så finns det många praktiska uppgifter att behärska som byte av bromsklossar, växellådor m.m. En personbilsmekaniker bör därför vara både praktiskt och tekniskt lagd.

Elev som mekar underifrån på upphissad bil

Lastbil och mobila maskiner

Inom inriktningen Lastbil och mobila maskiner arbetar du med service, underhåll och felsökning i tunga fordon som lastbilar, anläggningsmaskiner och bussar. Du fördjupar dig i kurser om dieselmotorer, hydrauliska och pneumatiska system.

Den snabba tekniska utvecklingen av de tunga fordonen ställer höga krav på att yrkesutövaren har en teknisk förståelse för att kunna utföra service, underhåll och felsökning. Att felsöka, hitta driftstörningen, kräver att du har kunskap om hur olika komponenter i fordonet samverkar.

I utbildningen får du lära dig hur olika hjälpmedel används vid felsökning och hur fel förebyggs och åtgärdas. Du får också lära dig att hantera datautrustning och hur elektroniska mätinstrument används.

Du som vill arbeta med avancerad felsökning i tunga fordon väljer olika fördjupningskurser inom systemteknik. Lastbilar, maskiner och bussar har idag många inbyggda funktioner som styrs av mikroprocessorer. Du lär dig göra felsökning med hjälp av avancerad mätutrustning och datorer.

Som mekaniker inom tunga fordon behöver du vara både praktiskt och tekniskt lagd.


Elev skruvar i lastbil

Transport

 

Inriktningen Transport utbildar blivande lastbilschaufförer. Genom vår utbildning får du möjlighet att införskaffa de behörigheter som krävs för yrket.

Edströmska har en gedigen fordonspark vilket gör att möjligheten för eleverna att övningsköra är mycket god. Parkens mångfald gör också att det finns många typer av fordon vilket ger ett brett kunskapsområde inom yrket, som tex olika typer av växellådor, motorer, osv.

Elev i lastbilshytt

Karosseri och lackering

Karosseri och lackering är en lärlingsutbildning från årskurs 2.
Yrkeskurserna är förlagda till olika företag, och de gymnasiegemensamma ämnena läses på Edströmska i en form av distansstudier.
Skadereparatörer och lackerare arbetar med krockskadade och rostskadade samt med ombyggnationer av fordon.

Bilskadereparatören och lackeraren

En krockskadad bil genomgår först en skadeanalys, och man gör en skadeberäkning dvs. kostnadsundersökning.
Bilskadereparatören monterar sedan bort skadade delar, riktar upp fordonet, reparerar plastdetaljer samt slipar, spacklar och maskerar.

Därefter tar billackeraren vid och lackerar karossen och eventuella detaljer. Lackeringen sker i flera olika skikt: grund-, bas-, topplack och klarlack.
Åter till bilskadereparatören som monterar ihop fordonet, monterar dit eventuella detaljer och slutligen gör den sista kontrollen innan fordonet går till kund.

En färdighet som både lackeraren och bilskadereparatören bör besitta är noggrannhet.


Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Summa

600


Programgemensamma ämnen

Poäng

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

200

Fordonsteknik- introduktion

200

Summa

400


Övriga gemensamma ämnen

Poäng

Gymnasiearbete

100

Individuellt val - Högskolespår


Engelska 6

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Individuellt val - Yrkesspår Transport/Personbilsteknik


Service och bemötande 1

100

Entreprenörskap

100

Individuellt val - Yrkesspår Lastbil och mobila maskiner


Verktygs- och materialhantering

100

Entreprenörskap

100

Individuellt val - Yrkesspår Karosseri/lackering


Småreparationer- karosseri

100

Entreprenörskap

100

Summa

300(400 högskolespår)


Inriktning Lastbil och mobila maskiner

Poäng

Karaktärsämnen


Maskin o lastbilsteknik- introduktion

200

Reparation av lastpersonbilar och mob. maskiner

300

Programfördjupningskurser


Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik

100

Mobil hydraulik

100

Komfortsystem

100

Styr- och övervakningssystem

100

Lastbilar och utrustning (Lastbilsmek.)

300

eller


Mobila maskiner och utrustning (Maskinmek.)

300

Summa

1200


Inriktning Personbil

Poäng

Karaktärsämnen


Personbilsteknik- introduktion

200

Reparation av personbilar och lätta transporter

300

Programfördjupningskurser


Bromsar, kaross och chassi

200

Motor och kraftöverföring

300

Komfort och säkerhetssystem

200

Summa

1200


Inriktning Karosseri/lackering

Poäng

Karaktärsämnen


Riktningsteknik- introduktion

200

Lackeringsteknik- introduktion

200

Programfördjupningskurser


Karosserikonstruktioner och inredning

200

Riktbänkssystem

200

Skadebesiktning och produktionsflöde

100

Skarvnings- och sammanfogningsteknik

300

Summa

1200


Inriktning Transport

Poäng

Karaktärsämnen


Yrkestrafik 1a

200

Yrkestrafik 1b

300

Programfördjupningskurser


Maskinell godshantering

200

Godstrafik

200

Fordonskombinationer- godstransporter

200

Godstransport- specialisering

100

Summa

1200

På yrkesprogrammen kommer eleverna att ta en yrkesexamen. Det innebär att man är redo för vanligt förekommande arbetsuppgifter inom sin valda inriktning.


Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL) är förlagd till olika företag inom utbildningarnas områden.
APL-tiden är 15 veckor eller mer.

Elever diskuterar med lärare framför en lastbil

Yrkesintroduktion Fordon och transport

För dig som gillar bilar och andra fordon

Yrkesintroduktion Fordon och transport passar dig som är nyfiken på hur det är att jobba med fordon eller transporter. Här får du grundkunskaper om hur branschen fungerar och vilka typer av arbetsuppgifter det finns.

Gillar du bilar och andra fordon? Tycker du om att skruva, meka och vårda fordon? Då passar Yrkesintroduktion Fordon och transport dig.

 

Du lär dig om hur fordon är uppbyggda, att hantera olika verktyg, arbetsmiljöregler och enklare fordonsservice. Det du lär dig får du öva på praktiskt i våra verkstadslokaler. Du läser också svenska, engelska och matematik.

 

Tillsammans tar vi fram en individuell studieplan som anpassas efter dina behov och önskemål.

På Edströmska har vi välutbildade, erfarna lärare som ger dig stöd på vägen mot yrkeslivet. Här finns också specialpedagog, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare.Under 1–3 dagar i veckan är du ute på praktik på en arbetsplats för att lära dig yrket. Resten av tiden har du lektioner på Edströmska.

Målet är att du efter programmet ska kunna börja jobba eller studera på Fordons- och transportprogrammet.