Länk till Vklass
Tre elever i arbetskläder på en byggarbetsplats

Bygg- och anläggningsprogrammet

En utbildning för framtiden

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) vänder sig till dig som är intresserad av husbyggnad, anläggning, plåtslageri eller måleri. På Edströmska finns två inriktningar: Anläggningsfordon och Mark och anläggning.

Med naturen som arbetsplats

Bygg- och anläggningsprogrammet på Edströmska är ett yrkesprogram som förbereder dig för att arbeta som anläggare eller maskinförare. Inom dessa yrken kan du arbeta både med nykonstruktion och renovering. Det finns alltid behov av kompetent personal inom Bygg- och anläggningsbranschen, eftersom deras verksamheter spelar en viktig roll i samhället.

 

Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.


Under utbildningen lär du dig att köra och hantera anläggningsmaskiner (jordförflyttande maskiner). För att kunna utföra arbete med maskinerna behöver du känna till egenskaper hos olika jord- och gruslager. Som maskinförare gräver du för t.ex. vägar, hus och ledningsdragningar.

Hjullastare som tömmer grus

Inom inriktningen Mark och anläggning fördjupar du dig i de arbeten som utförs runtomkring maskinerna både i för- och efterarbetena på en byggarbetsplats. Du får studera, såväl teoretiskt som praktiskt:

  • planering av arbeten
  • ritningsläsning
  • praktiska genomföranden av stensättningar
  • anläggning av gräsmattor, grusgångar med mera
  • Under utbildningen tränas du för att köra hjullastare eller grävmaskin i yrkeslivet.Oavsett vilken inriktning som ni kommer att välja så kommer ni att mötas på byggarbetsplatser. Ni kommer att vara beroende av att en skicklig yrkesman/kvinna har gjort ett bra arbete före och efter er.

Det första årets studier på Bygg och anläggningsprogrammet är gemensamt för alla inriktningar. Under det första året får du pröva på snickeri, mureri, betongarbete,måleri och plåtslageri.

Till det andra året väljer du mellan fyra inriktningar. På Edströmska finns inriktningen Anläggningsfordon och Mark och anläggning. Inriktningarna husbyggnad, måleri och plåtslageri finns på Hahrska gymnasiet. Det är åk 1 betyg som urvalet till åk 2 grundar sig på.

 


Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

 

 

Summa

600


Programgemensamma ämnen

Poäng

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

Summa

400


Övriga gemensamt

Poäng

Gymnasiearbete

100

Summa

100


Inriktningskurser Anläggningsförare

Poäng

Inriktningsgemensamma kurser


Anläggningsförare 1

200

Anläggningsförare 2

200

Anläggningsförare 3

200

Anläggningsförare 4

200

Anläggningsförare- process

100

Summa poäng

900Programfördjupningskurser


Anläggning- vägbyggnad

100

Anläggning- ledningsbyggnad

200

Summa poäng

 

300


Inriktningskurser Mark- och anläggning

Poäng

Inriktningsgemensamma kurser


Anläggning 1

100

Anläggning 2

200

Anläggningsprocessen

200

Summa poäng

500Programfördjupningskurser


Anläggning- ledningsbyggnad

200

Anläggning- stensättning

100

Anläggning- vägbyggnad

100

Ytterligare programfördjupning

300

Summa poäng

700

Individuellt val


Högskolespåret


Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 6 (utökat)

100

Summa poäng

300Yrkesspåret


Gröna ytor

200

Summa poäng

200

Arbetsplatsförlagt lärande är praktikperioder under din utbildning där man tillämpar moment som man har lärt sig under utbildningen. APL-tiden är 15 veckor eller mer.

Många av anläggningsarbetarna är specialiserade på vissa arbetsuppgifter t.ex. arbete med asfaltläggning eller underhållsarbete av ledningsnätet under gatorna. Efter avklarad utbildning utfärdas utbildningsbevis på de maskiner du har utbildat dig på. Om du går direkt till arbete erhåller du en utbildningsbok.