Länk till Vklass
Elev som skruvar på en flygmotor

Flygteknikutbildningen

Med världen som arbetsplats

Flygteknikutbildningen är anpassad för dig som är intresserad av att jobba inom flygbranschen. Här får du en teknisk utbildning där du får lösa problem. I framtiden har du möjlighet att arbeta utomlands.


Högtflygande drömmar

Du som är intresserad av kombinationen teknik och flygplan kommer att kunna få en intressant och lärorik utbildning vid Edströmska. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Att använda ny teknik och lösa tekniska problem genom metodisk felsökning utgör en del av en flygteknikers vardag, likväl som dokumentation av utfört arbete.


Att arbeta med flygplan ställer krav. Därför är det viktigt att du kan behålla lugnet i pressade situationer. Du bör också vara flexibel, kunna arbeta i team samt vara ansvarstagande.


Programmet är riksrekryterande, vilket betyder att man kan söka sig hit från hela Sverige. Du kan läsa mer om boende under rubriken "Att flytta hit".

 


Flygteknikutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål. Innehållet i och utformningen av utbildningen styrs till stor del av internationella överenskommelser. Efter examen från utbildningen och genomförd praktikår ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som mekaniker för flygplan.

OBS! I och med att du börjar årskurs ett på Edströmska erbjuds du, under förutsättning att du uppfyller bedömningskriterierna, möjlighet att genomföra alla teoriexaminationer i samtliga moduler enligt EASA Del66 A.1 under gymnasietiden, vilket i stora drag betyder att du kan fixa alla teoretiska delar som krävs för att blir certifierade flygmekaniker.Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Summa

600


Programgemensamma ämnen

Poäng

Engelska 6

100

Aerodynamik

100

Flyglagstiftning

50

Materiallära - flyg

100

Flygunderhåll

100

Ellära - flyg

100

Mänskliga faktorer

50

Fysik 1b1

200

Digitalteknik och flyginstrument

100

Summa

900


Övriga gemensamma ämnen

Poäng

Gymnasiearbete

100

Flygplansteknik

200

Summa

300


Yrkesspår

Poäng

Karaktärsämnen


Gasturbinmotorer

200

Kolvmotorer

200

Matematik 2a

100

Profilkurser


Formgivning 1, plåt

100

Formgivning 1, komposit

100

Summa

700


Högskolespår

Poäng

Karaktärsämnen


Gasturbinmotorer

200

Fysik 1b2

50

Naturkunskap 1a2

50

Matematik 2a

100

Matematik 3b

100

Profilkurser


Svenska 2

100

Svenska 3

100

Summa

700

Under utbildningen kommer vissa elever att erbjudas praktik på flygföretag.

Företagspraktiken kan komma att förläggas utomlands eller i Sverige samt på icke skoltid.

Motsvarande praktisk utbildning finns även på skolan.

Efter gymnasieexamen kan du börja arbeta som flygmekaniker i en godkänd flygunderhållsverkstad. Efter ett år på verkstaden kan du ansöka hos Transportstyrelsen om ett flygmeknikercertifikat. Detta certifikat heter EASA Part-66 Aircraft Maintenance License category A1 och gäller i hela Europa och stora delar av övriga världen.