Länk till Vklass
Elever diskuterar med lärare framför en lastbil

Fordons- och transportprogrammet

En utbildning med många möjligheter

Utbildningen passar dig som är tekniskt intresserad och vill ha en yrkesinriktad utbildning. Programmet har flera olika inriktningar och beroende på vad du väljer finns många yrkesutgångar. Om du vill kan du också välja att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet.

Fordon av alla slag...

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesförberedande program för arbete som mekaniker/tekniker på fordon (personbil, lastbil, maskiner, motorcyklar, buss, båtmotorer, gräsklippare mm). Utbildningen kan också leda till arbete inom transportsektorn som yrkeschaufför eller arbete på lager. Utbildningen Karosseri och lackering finns som lärlingsutbildning.

 

Första året innehåller mycket teori som lägger grunden för din vidareutbildning inom samtliga inriktningar. Inom alla yrkesinriktningar är det av stor vikt att man kan samarbeta med sina arbetskamrater samt att man besitter en social kompetens, eftersom man har många kundkontakter.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.


Det första studieåret på Fordons- och transportprogrammet ägnas främst åt konstruktion och funktion i fordon samt nomenklatur, det vill säga benämning med facktermer av exempelvis verktyg och motordelar.

Du får lära dig hur motorfordon är uppbyggda, hur olika komponenter fungerar och samverkar. Du läser kurser i elektronik, mekanik och hydraulik. Du får även lära dig att hantera olika verktyg och mätinstrument.

Utbildningen ger dig kunskaper om att arbeta på ett säkert sätt ur arbets- och miljösynpunkt. Du kommer att ta del av säkerhetsföreskrifter och lagstiftning inom området.

Trafikkunskap är ett nytt ämne som du studerar under det första året (bra, eftersom du kan börja övningsköra från 16 år). Samhällets infrastruktur och organisation över transporter studeras.

 


Personbil

Den snabba tekniska utvecklingen i fordonsbranschen ställer krav på att du som arbetar inom yrket har en teknisk förståelse för att kunna utföra service, underhåll och felsökning. Att felsöka, hitta driftstörningen, kräver att du har kunskap om hur olika komponenter i fordonet samverkar. I utbildningen får du lära dig hantera datautrustning och elektroniska mätinstrument som används vid felsökning.

Även om dagens fordon är tekniskt avancerade, så finns det många praktiska uppgifter att behärska som byte av bromsklossar, växellådor m.m. En personbilsmekaniker bör därför vara både praktiskt och tekniskt lagd.

Elev som mekar underifrån på upphissad bil

Lastbil och mobila maskiner

Inom inriktningen Lastbil och mobila maskiner arbetar du med service, underhåll och felsökning i tunga fordon som lastbilar, anläggningsmaskiner och bussar. Du fördjupar dig i kurser om dieselmotorer, hydrauliska och pneumatiska system.

Den snabba tekniska utvecklingen av de tunga fordonen ställer höga krav på att yrkesutövaren har en teknisk förståelse för att kunna utföra service, underhåll och felsökning. Att felsöka, hitta driftstörningen, kräver att du har kunskap om hur olika komponenter i fordonet samverkar.

I utbildningen får du lära dig hur olika hjälpmedel används vid felsökning och hur fel förebyggs och åtgärdas. Du får också lära dig att hantera datautrustning och hur elektroniska mätinstrument används.

Du som vill arbeta med avancerad felsökning i tunga fordon väljer olika fördjupningskurser inom systemteknik. Lastbilar, maskiner och bussar har idag många inbyggda funktioner som styrs av mikroprocessorer. Du lär dig göra felsökning med hjälp av avancerad mätutrustning och datorer.

Som mekaniker inom tunga fordon behöver du vara både praktiskt och tekniskt lagd.


Elev skruvar i lastbil

Transport

 

Inriktningen Transport utbildar blivande lastbilschaufförer. Genom vår utbildning får du möjlighet att införskaffa de behörigheter som krävs för yrket.

Edströmska har en gedigen fordonspark vilket gör att möjligheten för eleverna att övningsköra är mycket god. Parkens mångfald gör också att det finns många typer av fordon vilket ger ett brett kunskapsområde inom yrket, som tex olika typer av växellådor, motorer, osv.

Elev i lastbilshytt

Karosseri och lackering

Karosseri och lackering är en lärlingsutbildning från årskurs 2.
Yrkeskurserna är förlagda till olika företag, och de gymnasiegemensamma ämnena läses på Edströmska i en form av distansstudier.
Skadereparatörer och lackerare arbetar med krockskadade och rostskadade samt med ombyggnationer av fordon.

Bilskadereparatören och lackeraren

En krockskadad bil genomgår först en skadeanalys, och man gör en skadeberäkning dvs. kostnadsundersökning.
Bilskadereparatören monterar sedan bort skadade delar, riktar upp fordonet, reparerar plastdetaljer samt slipar, spacklar och maskerar.

Därefter tar billackeraren vid och lackerar karossen och eventuella detaljer. Lackeringen sker i flera olika skikt: grund-, bas-, topplack och klarlack.
Åter till bilskadereparatören som monterar ihop fordonet, monterar dit eventuella detaljer och slutligen gör den sista kontrollen innan fordonet går till kund.

En färdighet som både lackeraren och bilskadereparatören bör besitta är noggrannhet.


Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Summa

600


Programgemensamma ämnen

Poäng

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

200

Fordonsteknik- introduktion

200

Summa

400


Övriga gemensamma ämnen

Poäng

Gymnasiearbete

100

Individuellt val - Högskolespår


Engelska 6

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Individuellt val - Yrkesspår Transport/Personbilsteknik


Service och bemötande 1

100

Entreprenörskap

100

Individuellt val - Yrkesspår Lastbil och mobila maskiner


Verktygs- och materialhantering

100

Entreprenörskap

100

Individuellt val - Yrkesspår Karosseri/lackering


Småreparationer- karosseri

100

Entreprenörskap

100

Summa

300(400 högskolespår)


Inriktning Lastbil och mobila maskiner

Poäng

Karaktärsämnen


Maskin o lastbilsteknik- introduktion

200

Reparation av lastpersonbilar och mob. maskiner

300

Programfördjupningskurser


Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik

100

Mobil hydraulik

100

Komfortsystem

100

Styr- och övervakningssystem

100

Lastbilar och utrustning (Lastbilsmek.)

300

eller


Mobila maskiner och utrustning (Maskinmek.)

300

Summa

1200


Inriktning Personbil

Poäng

Karaktärsämnen


Personbilsteknik- introduktion

200

Reparation av personbilar och lätta transporter

300

Programfördjupningskurser


Bromsar, kaross och chassi

200

Motor och kraftöverföring

300

Komfort och säkerhetssystem

200

Summa

1200


Inriktning Karosseri/lackering

Poäng

Karaktärsämnen


Riktningsteknik- introduktion

200

Lackeringsteknik- introduktion

200

Programfördjupningskurser


Karosserikonstruktioner och inredning

200

Riktbänkssystem

200

Skadebesiktning och produktionsflöde

100

Skarvnings- och sammanfogningsteknik

300

Summa

1200


Inriktning Transport

Poäng

Karaktärsämnen


Yrkestrafik 1a

200

Yrkestrafik 1b

300

Programfördjupningskurser


Maskinell godshantering

200

Godstrafik

200

Fordonskombinationer- godstransporter

200

Godstransport- specialisering

100

Summa

1200

På yrkesprogrammen kommer eleverna att ta en yrkesexamen. Det innebär att man är redo för vanligt förekommande arbetsuppgifter inom sin valda inriktning.


Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL) är förlagd till olika företag inom utbildningarnas områden.
APL-tiden är 15 veckor eller mer.