Länk till Vklass

Välkommen till Hahrska gymnasiet!

Är du intresserad av en utbildning som ger goda förutsättningar till arbete direkt efter studenten? Här finns programmen Bygg- och anläggning, Hantverk (frisör, stylist) och VVS- och fastighet. På Hahrska får du en verklighetsnära utbildning med fokus på både nutid och framtid. Hos oss kommer du att bygga en stabil grund att stå på inför kommande arbetsliv eller studier.

Inför studenten den 9 juni 2021

Väntar in nationellt besked

Skolorna väntar fortfarande på besked om vad som ska gälla för studenten. Alla vill ge studenterna en så bra avslutning som möjligt. Studentkortegen är inställd. Vi hoppas och planerar för att få ordna utspring med närmsta anhöriga, men det krävs att förändrade rekommendationer.

2021-04-26

Det är inte långt kvar till studenten. Vi jobbar för att alla studenter ska få en så bra avslutning som är möjligt. De kommunala gymnasieskolorna i Västerås väntar på besked från Folkhälsomyndigheten om rekommendationer. Det har ännu inte kommit.

 

Det vi kan säga är:

  • Studentkortegen är inställd. Beslutet fattades av Transportstyrelsen redan förra året och gäller fram till och med den 30 juni.
  • Vår förhoppning är att skolorna kan genomföra en student ungefär som förra årets student då det var möjligt att ha närmaste familjen på skolgården. För att det ska kunna genomföras behöver dock Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationer om max 8 personer utökas till att gälla ungefär 50 personer på plats.

 

Skolorna har börjat planera för dagen i väntan på besked och kommer att återkomma med information så snart det är klart. Det kommuniceras ut på webben och i Vklass.


Elever som klipper hårdockor och övar sig i manikyr.

Hantverksprogrammet stänger antagningen

Inga nya elever börjar till hösten 2021

Elever som har sökt programmet får ett brev hem med uppmaning att göra ett nytt val. Våra nuvarande elever får slutföra sin utbildning här på Hahrska. Beslutet togs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 21 april.

2021-04-21

Hantverksprogrammet med inriktning frisör, barberare, hår- och makeupstylist, stänger sin antagning för nya elever till hösten 2021.

Du som har sökt behöver göra ett omval

Du som har sökt till programmet i något av dina gymnasieval får ett brev hemskickat med information om att programmet inte kommer att starta. Du behöver då göra ett omval. Omvalsperioden är mellan 22 april – 6 maj. För att välja om behöver du kontakta sin studie- och yrkesvägledare på grundskolan som öppnar upp din ansökan igen. Din studie- och yrkesvägledare på grundskolan har fått information om förändring och kan också guida dig vidare i ditt gymnasieval.

Programmet finns kvar på skolan tills att alla nuvarande elever har slutfört sin utbildning

Elever som redan går på programmet idag får slutföra sin utbildning på Hahrska gymnasiet. Vi är måna om att hålla en fortsatt hög kvalitet på undervisningen under resterande tid. Eleverna får vidare information på skolan och i Vklass.

Bakgrund till beslutet

Beslut om att avveckla programmet på Hahrska gymnasiet togs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 21 april. Beslutet är en del av den större gymnasieutredningen där en helhetsöversyn görs av de kommunala gymnasieskolorna för att skapa attraktiva skolor med god ekonomi för framtiden. Orsaken till avveckling är att programmet inte ses som ekonomiskt bärkraftigt. Programmet har låga söksiffror och det finns liknande utbildningar i Västerås hos de fristående aktörerna.

El- och energiprogrammet och Industritekniska programmet

- från hösten en del av Hahrska gymnasiet

Till höstterminens start välkomnar vi elever på el- och energiprogrammet och industritekniska programmet till Hahrska gymnasiet. Eleverna äter redan lunch på Hahrska gymnasiet idag och det här innebär att eleverna på dessa program även kommer att ha en del av sina lektioner på Hahrska.

2021-02-17

Elever som går på Hahrska gymnasiets andra program kommer även fortsättningsvis att ha alla sina lektioner på skolan. Det gäller elever på bygg- och anläggningsprogrammet, hantverksprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet.


För elever som läser el- och energiprogrammet och industritekniska programmet kommer de ha de flesta gymnasiegemensamma ämnena på Hahrska gymnasiet. Där finns också elevhälsan och skolledning. Flertalet praktiska lektioner kommer att vara kvar i Skrapans lokaler. Lokalerna kommer då att delas med Västerås yrkeshögskola som flyttar in till hösten. För att det ska bli smidigt för eleverna samordnas dagen och lektionerna läggs samlat i största mån på respektive ställe. Däremot kan det bli så att skoldagen börjar på ett ställe och avslutas på ett annat.


Vi på de olika skolorna arbetar alla för att eleverna ska få en bra övergång till Hahrska gymnasiet och vi gör vårt yttersta för att eleverna ska känna sig välkomna på sin nya skola.


Läs gärna mer om programmen på Wijkmanska gymnasiets webb:

Information om El- och energiprogrammet

Information om Industritekniska programmet


Beslutet om flytt av program tas under valperioden. De elever som har valt antingen el- och energiprogrammet eller industritekniska programmet på Wijkmanska gymnasiet under första valomgången kommer att bli överflyttade till Hahrska gymnasiet. Vi kommer också att skicka ut information till de eleverna om förändringen. Elever som vill välja något av programmen i omvalsperioden söker då el- och energiprogrammet eller industritekniska programmet på Hahrska gymnasiet. Omvalsperioden startar 22 april och stänger 6 maj.

Vid frågor och funderingar

Om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta någon av rektorerna.


Wijkmanskas rektor Mikael Blom, mikael.blom@vasteras.se, tfn 021-39 91 53
Hahrskas rektor Sara Snees, sara.snees@vasteras.se, tfn 021-39 91 22


  • Du är här:
  • Hahrska