Länk till mer information om IST Home

Välkommen till Hahrska gymnasiet!

Är du intresserad av en utbildning som ger goda förutsättningar till arbete direkt efter studenten? Här finns programmen Bygg- och anläggning, El- och energi, Industriteknik och VVS- och fastighet. På Hahrska får du en verklighetsnära utbildning med fokus på både nutid och framtid. Hos oss kommer du att bygga en stabil grund att stå på inför kommande arbetsliv eller studier.

Välkommen till ett nytt läsår på Hahrska gymnasiet!

Vi hälsar alla nya elever som ska börja årskurs 1 på Hahrska gymnasiet välkomna!

Upprop i matsalen, Glödargränd 4 i Kopparlunden den 19 augusti kl. 09:00

2024-07-05

Övriga elever som ska börja årskurs 2, 3 eller 4 hälsar vi varmt välkomna tillbaka!

Vi träffas i matsalen, Glödargränd 4, den 19 augusti kl. 13:00

Till alla som ska välja till gymnasiet

Information från de kommunala gymnasieskolorna i Västerås

Till dig som ska välja till gymnasiet eller precis har börjat fundera inför valet till nästa år - se vår film där gymnasiechefen berättar om gymnasievalet och vikten av att välja en skola och ett program som passar just dig. Klicka dig ner under "Visa mer" för att se filmen!

2024-04-19

Under tre dagar har de kommunala gymnasieskolorna träffat många elever från årskurs 8 för att berätta om gymnasiet, valet och öppet hus. Alla kommunala gymnasieskolor samarbetar på olika sätt och detta var en träff där vi informerade ihop på scenen som finns hos Carlforsska gymnasiet. Stefan Remne är chef för samtliga kommunala gymnasieskolor och i filmen får du tips från honom.

Vi vill också passa på att välkomna både elever och vårdnadshavare från årskurs 8 och 9 till våra öppna hus vi har i april.Ni hittar alla våra öppna hus tider till samtliga kommunala skolor under knappen Öppet hus här på webben.

Varma hälsningar
Carlforsska, Edströmska, Hahrska, Tranellska, Rudbeckianska och Widénska.

 

Flera skolformer får nya namn

Gymnasiesärskola blir anpassad gymnasieskola

Den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola. Grundsärskolan och komvux som särskild utbildning byter också namn, samt benämningen träningsskola försvinner. Läs mer om vad ändringarna innebär här.

2023-06-29

Ändringarna innebär att:

  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort.

Bakgrund till namnbytet

Beslutet fattades av riksdagen 2022. Förslaget att ändra namn kom från början från elever och startade som ett medborgarförslag.

I utredningen inför beslutet framgår att de tidigare begreppen signalerar att eleverna skulle vara särskilda på ett sätt som är negativt och stigmatiserande. Det nya namnet anpassade skolformer beskriver verksamheten på ett bättre sätt eftersom undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov,

Läs mer om namnändringarna på skolverket.se


Individuellt alternativ startar till höstterminen 2023 på Hahrska

Varmt välkomna till oss!

Till hösten 2023 startar Hahrska gymnasiet ett nytt introduktionsprogram, Individuellt alternativ. Individuellt alternativ finns sedan tidigare på Carlforsska gymnasiet men behovet av programmet har växt och antalet platser behöver utökas.

2023-06-08

Om individuellt alternativ

Individuellt alternativ är en personligt anpassad utbildning för elever som inte är behörig till nationella program. Utbildningen utgår från elevens behov och förutsättningar, vilka sammanfattas i en individuell studieplan. Tillsammans med mentor sätter eleven upp mål för sina studier som följs upp tillsammans. I utbildningen finns möjlighet att läsa grundskoleämnen, gymnasiekurser och välja att göra praktik på en arbetsplats.

Individuellt alternativ på Hahrska gymnasiet

Den nya utbildningen på Hahrska gör det möjligt för eleven som går här att göra studiebesök på yrkesprogrammen, se lokalerna och få en inblick i hur lektionerna är uppbyggda. Eftersom eleverna på Individuellt alternativ har en individuell studieplan görs en bedömning om studiebesök är möjligt att tillämpa för den enskilda eleven och är bra för elevens vidare skolgång.

Beslut att Individuellt alternativ, vid behov, ska erbjudas på Hahrska gymnasiet från och med läsår 2023/2024 fattades av utbildningsnämnden den 17 maj 2023.

I urvalet kommer i första hand elever som har sökt Hahrska gymnasiet i något av sina val att prioriteras. Utöver det styrs placeringen också av antalet utbildningsplatser som finns lediga på de olika skolorna, elevens studieplan och hur väl skolorna kan tillgodose elevens önskemål till sin individuella studieplan. Arenan sköter antagningen till bland annat detta introduktionsprogram.

Kontaktuppgifter till Arenan på vasteras.se

Vi önskar de elever som kommer till oss varmt välkomna.


  • Du är här:
  • Hahrska