Länk till mer information om IST Home

Välkommen till Hahrska gymnasiet!

Är du intresserad av en utbildning som ger goda förutsättningar till arbete direkt efter studenten? Här finns programmen Bygg- och anläggning, El- och energi, Industriteknik och VVS- och fastighet. På Hahrska får du en verklighetsnära utbildning med fokus på både nutid och framtid. Hos oss kommer du att bygga en stabil grund att stå på inför kommande arbetsliv eller studier.

Bild på gymnasiemässan 2021

Öppet hus

15 november, klockan 17.30-19.30

På öppet hus träffar du våra elever och lärare. Du får möjlighet att ställa frågor och få information om våra program och skolan. Passa även på att titta in i våra lokaler. Har du frågor om skolan är du välkommen att kontakta oss.

2023-10-23

Vad händer på Öppet hus

 • Få guidningar i lokalerna av våra elevambassadörer
 • Alla program visar upp sina utbildningar och det finns elever och lärare på plats för att ställa frågor till och prata med.
 • Träffa och prata med elevhälsan och våra lärare och rektor


Vi finns på två adresser:

Det tar endast 10 minuter att ta sig till fots mellan Skrapan och Kopparlunden vilket gör det möjligt för dig att besöka båda ställena under samma kväll.

 

Glödgargränd 4, Kopparlunden

 • Bygg- och anläggning
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Matsal för samtliga elever
 • Gymnasiegemensamma ämnen för samtliga elever


Karlsgatan 9A (Bakom Skrapan)

 • El- och energiprogrammet
 • Industritekniska programmet

Läs gärna mer om våra program under Studera här/Våra program.

Flera skolformer får nya namn

Gymnasiesärskola blir anpassad gymnasieskola

Den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola. Grundsärskolan och komvux som särskild utbildning byter också namn, samt benämningen träningsskola försvinner. Läs mer om vad ändringarna innebär här.

2023-06-29

Ändringarna innebär att:

 • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
 • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
 • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
 • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
 • benämningen träningsskola tas bort.

Bakgrund till namnbytet

Beslutet fattades av riksdagen 2022. Förslaget att ändra namn kom från början från elever och startade som ett medborgarförslag.

I utredningen inför beslutet framgår att de tidigare begreppen signalerar att eleverna skulle vara särskilda på ett sätt som är negativt och stigmatiserande. Det nya namnet anpassade skolformer beskriver verksamheten på ett bättre sätt eftersom undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov,

Läs mer om namnändringarna på skolverket.se


Individuellt alternativ startar till höstterminen 2023 på Hahrska

Varmt välkomna till oss!

Till hösten 2023 startar Hahrska gymnasiet ett nytt introduktionsprogram, Individuellt alternativ. Individuellt alternativ finns sedan tidigare på Carlforsska gymnasiet men behovet av programmet har växt och antalet platser behöver utökas.

2023-06-08

Om individuellt alternativ

Individuellt alternativ är en personligt anpassad utbildning för elever som inte är behörig till nationella program. Utbildningen utgår från elevens behov och förutsättningar, vilka sammanfattas i en individuell studieplan. Tillsammans med mentor sätter eleven upp mål för sina studier som följs upp tillsammans. I utbildningen finns möjlighet att läsa grundskoleämnen, gymnasiekurser och välja att göra praktik på en arbetsplats.

Individuellt alternativ på Hahrska gymnasiet

Den nya utbildningen på Hahrska gör det möjligt för eleven som går här att göra studiebesök på yrkesprogrammen, se lokalerna och få en inblick i hur lektionerna är uppbyggda. Eftersom eleverna på Individuellt alternativ har en individuell studieplan görs en bedömning om studiebesök är möjligt att tillämpa för den enskilda eleven och är bra för elevens vidare skolgång.

Beslut att Individuellt alternativ, vid behov, ska erbjudas på Hahrska gymnasiet från och med läsår 2023/2024 fattades av utbildningsnämnden den 17 maj 2023.

I urvalet kommer i första hand elever som har sökt Hahrska gymnasiet i något av sina val att prioriteras. Utöver det styrs placeringen också av antalet utbildningsplatser som finns lediga på de olika skolorna, elevens studieplan och hur väl skolorna kan tillgodose elevens önskemål till sin individuella studieplan. Arenan sköter antagningen till bland annat detta introduktionsprogram.

Kontaktuppgifter till Arenan på vasteras.se

Vi önskar de elever som kommer till oss varmt välkomna.


 • Du är här:
 • Hahrska