Länk till Vklass

Nyhetsarkiv

15 juni öppnar gymnasieskolornas lokaler igen

Välkomna tillbaka till hösten!

Den 29 maj gav regeringen beskedet att skolorna får öppna upp sina lokaler igen från och med mitten av juni. Det är ett efterlängtat besked från oss i skolan.  

VISA MER

Det innebär att vi återgår till ordinarie undervisning i höst och vi önskar elever varmt välkomna tillbaka till skolan. Det gäller både våra befintliga elever och ni som ska börja hos oss.

Du som ska gå sommarskola kommer att få mer information om vad som gäller för det under vecka 23.

Nu när vi återgår till normal verksamhet i höst råder fortfarande sunt förnuft, stor försiktighet och eget ansvar att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Anledning till beslutet, enligt Folkhälsomyndigheten, är bland annat att undersökningar visar att barn och unga upp till 19 år i mindre utsträckning drabbas av coronaviruset. Det visar också att personal som har jobbat i grundskola och förskola inte har haft ökad sjuklighet. Därför bedöms smittspridningen som väldigt liten i skolan. Regeringen betonade att läget fortfarande är allvarligt och om läget förvärras kan det återgå till distansundervisning.

Alla ni elever har kämpat på oerhört bra under våren. Ni har gjort ett fantastiskt jobb och har klarat omställningen till distansundervisningen på ett fantastiskt sätt.

Hälsningar
Alla lärare, rektorer och verksamhetschef på Västerås stads gymnasieskolor.

WEBB Firande av studenten i Västerås

VISA MER

WEBB Firande av studenten i Västerås

Studenterna kommer att få fira på skolan den 5 juni med mösspåtagning och utspring, men det måste genomföras efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför genomförs det med en klass åt gången och med bara de absolut närmast anhöriga på plats. Det kan också bli ett ytterligare firande i augusti, men det får eleverna tycka till om.

För att kunna genomföra firandet behöver skolorna förhålla sig till de rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten har gett. Därför tar skolorna bara in en klass åt gången för betygs- och stipendieutdelning, mösspåtagning och utspring. De behöver också begränsa antalet besökare på skolgården och minimera risken för smittspridning.

Av den anledningen är det bara de absolut närmsta anhöriga som får komma till skolgården, exempelvis föräldrar och syskon. Besökarna behöver tänka på att hålla avstånd till andra på skolgården och följa de anvisningar som finns. När studenterna har sprungit ut måste de lämna skolgården tillsammans med sina anhöriga för att nästa klass ska få komma in på skolan. Inför varje moment behöver skolan vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Planer finns att göra ytterligare ett firande för studenterna den 14:e augusti efter elevernas tidigare önskemål. Det innefattar ceremoni på skolgården, kortege och studentfest. När frågan ställdes fanns inte möjligheten att göra utspring den 5 juni och därför frågas eleverna igen. Varje skola sammanställer sina elevers svar. Om huvuddelen av skolorna vill ha ett firande även i augusti fortsätter planeringen för det. Beslutet fattas den 15 maj och det är både fristående och kommunala skolor som genomför undersökningen. Studentfesten planeras att genomföras oavsett vad beslutet blir, men det ligger utanför skolans ramar.

Skolan, polisen och Västerås stad gör allt för att eleverna ska få en så bra student som möjligt utifrån rådande omständigheter. Vi ber er att tänka på att alla har ett stort ansvar för att förhindra smittspridning under studentdagen.

Vad gäller den 5 juni för elever och anhöriga

  • Eleverna samlas klass- eller gruppvis.
  • Utspring genomförs för en klass i taget för att undvika trängsel
  • För att undvika trängsel får endast absolut närmast anhöriga bjudas in, exempelvis föräldrar och syskon.
  • På skolgården måste avstånd upprätthållas mellan besökare, följ skolans direktiv kring vad som gäller.
  • Elever ska snarast efter utspring åka med anhöriga eller på egen hand från skolans område
  • De som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år bör avstå från deltagande
Elevhand som klipper med en plåtsax i plåt

Student Hahrska gymnasiet 2020

VISA MER

Student Hahrska gymnasiet 2020

Hålltider för utspring fredagen den 5 juni

BA17MU kl. 10.00 (Utspring från B-huset)

HV17 kl. 10.00 (Utspring från HV:s lokaler)

BA17PL kl.11.00 (Utspring från B-huset)

HPHAN16 och FAB16 kl. 11.00 (Utspring från B-huset)

VF17 kl. 11.00 (Utspring från A-huset, ingång vid rektor)

BA17MA 12.00 (Utspring från A-huset, ingång vid rektor)

BA17TR:A 12.00 (Utspring från B-huset)

BA17TR:B 13.00 (Utspring från B-huset)

Elevhand som klipper med en plåtsax i plåt

Plåtinriktningen stänger antagningen för nya elever

Bygg- och anläggningsprogrammet har en inriktningen färre från hösten

Plåtinriktningen på Bygg- och anläggningsprogrammet stänger sin antagning för nya elever till hösten 2020 i den form det är i idag. 

VISA MER

Inriktningarna Husbyggnad och Måleri fortsätter som vanligt och inom de inriktningarna finns profiler som eleverna kan välja att fördjupa sig inom. Valet till inriktningarna på Bygg- och anläggningsprogrammet gör eleverna i årskurs 1. Under första året får eleverna prova på alla inriktningar. Plåtinriktningen står med i gymnasiekatalogen, men kommer alltså inte att starta i sin nuvarande form. I dagsläget vet vi inte heller om den kan komma att erbjudas i annan form. Det kommer dock att undersökas vidare om inriktningen kan göras om till en lärlingsutbildning eller kan erbjudas i samverkan med andra närliggande kommuner.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog beslutet den 11 december. De elever som läser plåtinriktningen idag kommer att få gå klart sin utbildning utan några större förändringar. Det här är en del av en större utredning som där en helhetsöversyn görs av de kommunala gymnasieskolorna för att skapa attraktiva skolor med god ekonomi för framtiden.

Läs mer om Bygg- och anläggningsprogrammet på våra programsidor

Elevhand som klipper med en plåtsax i plåt

Bygger från grunden - skapar för framtiden

Öppet hus onsdag 29/1 kl 17.30-19.30

Välkomna!

VISA MER
  • Du är här:
  • Hahrska /
  • Om skolan /
  • Nyhetsarkiv