Länk till mer information om IST Home

Samarbetspartners

Branschen är viktig både för vår skola och för dig som elev

Vi samarbetar nära branschen, vilket gör att du får bästa tänkbara utbildning. Våra branschrepresentanter är delaktiga i utbildningen och ser till att du får de kunskaper som efterfrågas. Våra lärare har också regelbunden kontakt med de olika företagen för att hålla sig uppdaterade om det senaste inom branschen.

Strategisk referensgrupp

Västerås stad, Hahrska gymnasiet, Teknik College, lokala företag i regionen samt branschernas fackliga- och arbetsgivarorganisationer har gått samman och bildat en strategisk referensgrupp till skolledning på Hahrska. Syftet med den strategiska referensgruppen är att utifrån branschens utveckling och behov ha ett rådgivande organ för skolledning. Referensgruppen agerar endast rådgivande och vägledande.

Genom ett strategiskt och långsiktigt samarbete mellan Hahrska och branschföretagen avses att utbilda enligt Skolverkets krav, samt utveckla elever och studerande så att deras utbildningsnivå överensstämmer med branschens behov, samt att eleven uppnår en hög grad av anställningsbarhet. Den strategiska referensgruppen stödjer skolan i beslut för att vara modern och lyhörd gentemot branschens behov och utveckling.

Programråd

På Hahrska finns även ett programråd som representeras av APL-handledare från branschföretagen och yrkeslärare med APL-ansvar ifrån skolan. Programrådets uppgift är att verka på en mer praktisk/operativ nivå med fokus på elevernas arbetsplatsförlagda lärande (APL). Målsättningen är att säkerställa att eleverna får en kvalitativ APL-period.

  • Du är här:
  • Hahrska /
  • Om skolan /
  • Samarbetspartners