Länk till mer information om IST Home

Våra lokaler

Hahrska gymnasiet finns på två ställen i Västerås. På Kopparlunden finns huvudbyggnad, matsal, bygghall, och VVS-lokaler. Kopparlunden ligger nära Västerås centrum. Inne i centrum ligger Harhskas andra lokal i Skrapan. Här läser eleverna framför allt de praktiska karaktärsämnena som gäller för El- och energiprogrammet och Industritekniska programmet. Dessa program flyttar till Kopparlunden och får nya och fräscha lokaler.

  • I huvudbyggnaden finns lektionssalar, bibliotek, matsal, cafeteria samt omklädningsrum.
  • I bygghallen finner du lokaler för trä, mureri och plåt.
  • I Skrapan finns el- och energiprogrammet och verkstad för industritekniska programmet.


  • Du är här:
  • Hahrska /
  • Om skolan /
  • Våra lokaler och lärmiljöer