Länk till Vklass

Våra lokaler

Välkommen att titta in hos oss!

Vi erbjuder en inspirerande och utmanande studietid i ljusa och moderna lokaler med en känsla av tradition och nytänkande. Skolan består av tre byggnader: huvudbyggnad, bygghall samt hantverksprogrammets lokal. Källsortering/avfallssortering finns i samtliga byggnader.

  • I huvudbyggnaden finns lektionssalar, bibliotek, matsal, cafeteria samt omklädningsrum.
  • I bygghallen finner du lokaler för trä, mureri och plåt.
  • I hantverksprogrammets lokal finns klassrum för teoretiska lektioner samt en egen salong för praktiska lektioner och kundpass.


Lokaler
  • Du är här:
  • Hahrska /
  • Om skolan /
  • Våra lokaler och lärmiljöer