Länk till mer information om IST Home

Om webbplatsen

Information om behandling av personuppgifter för anmälan till informationsmöte

I samband med gymnasievalet genomför Hahrska gymnasiet informationsmöten där intresserad ungdom med en anhörig får ta del av information och skapa sig en bild av skolan och programmet. För att begränsa antalet besökare på grund av den pågående coronapandemin behöver intressenterna anmäla sig med namn och kontaktuppgifter till informationsmötet. För att få behandla personuppgifterna måste vi ha en laglig grund. Det säger dataskyddsförordningen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna säkerställa att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation med begränsat antal per informationstillfälle. Vi behandlar även uppgifterna för att vi kan skicka ut information om hur informationsmötet går till och vad man som besökare bör tänka på inför och under mötet.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?
Att samla in personuppgifter i syfte att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation kan anses vara en behandling av allmänt intresse och kan genomföras med stöd av dataskyddsförordningens rättsliga grund ”Allmänt intresse”.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som behandlas är ditt namn, telefonnummer och e-postadress.

Hur har vi fått tillgång till dina personuppgifter?
Vi får tillgång till dina personuppgifter när du skickar in din anmälan till oss.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Det är bara de som behöver ha tillgång till personuppgifterna för att utföra sitt arbete som har rätt att ta del av dem. Det handlar om medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen, eller personuppgiftsbiträden som har fått uppdrag av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter för nämndens räkning och enligt nämndens instruktioner.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi kommer att spara personuppgifterna tills de har uppfyllt sitt syfte det vill säga till dess att informationsmötet är genomfört. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt nämndens redovisningsplaner. Det är redovisningsplanen som styr om handlingar ska bevaras eller gallras.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss
Du har rätt att:

- ta del av dina personuppgifter,
- begära att vi rättar dina personuppgifter, samt
- klaga på nämndens behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig
Det är Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, org.nr 212 000-20 80, som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att det är de som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta nämnden eller dataskyddsombudet.

Kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
buf@vasteras.se

Det går också att kontakta Kontaktcenter via kontaktcenter@vasteras.se eller 021-39 00 00. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@vasteras.se