Länk till Vklass

Våra program på gymnasiesärskolan

Information om programmet Fastighet, anläggning och byggnation på gymnasiesärskolan - Hahrska gymnasiet

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Varierande och allsidiga arbetsuppgifter!

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av fastighetsskötsel, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder dig på att kunna arbeta som fastighetsskötare, med reparationer samt markarbeten. Som särskoleelev läser du i en inkluderad miljö, vilket innebär att du delvis läser tillsammans med elever på skolans övriga program.

Text om hur utbildningen är upplagd och vad man som elev får ut av utbildningen.

Vill du läsa mer om gymnasiesärskolan

Länkar för dig som vill läsa mer om gymnasiesärskolan.

Skolverkets information om gymnasiesärskola

Västerås stads övergripande information om gymnasiesärskola

Skolverkets information om läroplan, program och ämnen i gymnasiesärskolan


  • Du är här:
  • Hahrska /
  • Studera här /
  • Våra program på Gymnasiesärskolan