Länk till Vklass

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du jobba med fastighetsskötsel, reparationer eller markarbeten.