Länk till mer information om IST Home

Varmt välkommen till Lidmanska gymnasiet

Lidmanska gymnasiet är en anpassad gymnasieskola, vi finns i helt nybyggda lokaler vid Carlforsska gymnasiet. Eleverna som studerar här kommer från anpassad grundskola och har läst ämnen eller ämnesområden.Vi finns till för dig som behöver en lite lugnare studietakt.

Nya Lidmanska är färdigbyggt!

Nu har vi flyttat in i nya lokaler på Vallgatan 3.

Lidmanskas nya hus på Carlforsskaområdet är nu klart. Äntligen har vi flyttat in i våra nybyggda, fina lokaler. Det ska bli så kul att ta emot eleverna här till höstterminen. Vi ses där!

2024-05-28

nya byggnaden

År 2024 blir Lidmanska en del av Carlforsska gymnasiet

Berör elever som börjar hos oss nu

År 2024 kommer Lidmanska gymnasiet, som är en Anpassad Gymnasieskola (AGY) att tillhöra Carlforsska gymnasiet.

2021-04-30

Carlforsska gymnasiet växer och blir större när fler skolor slås ihop. År 2024 kommer Lidmanska också ingå i den nya organisationen, och då finns nya lokaler byggda som passar den anpassade gymnasieskolan.

Vinnare av skolledarpriset 2023

Christina Östling Karlsson, rektor på Lidmanska

Varje år delar Västerås stad ut pris till en framstående skolledare. Detta år gick priset till Lidmanska gymnasiets rektor. Här kan du läsa motiveringen och vad vår rektor själv säger om priset

2023-12-01

Engagerad och närvarande ledare

Västerås stads skolledarpris delades ut av ordförande för utbildningsnämnden och direktören för barn- och utbildningsförvaltningen under torsdagen 30 november. De läste upp följande motivering när priset tillkännagavs.

För att du är en mycket engagerad och närvarande ledare med breda och djupa kunskaper om anpassade gymnasieskolans uppdrag och elevgruppen på Lidmanska gymnasiet. Du har tillsammans med dina medarbetare tagit fram ett arbetssätt för att synliggöra varje elevs utveckling utifrån deras egna unika förutsättningar.

Det är fantastiskt att få vinna det här priset som pedagogisk ledare. Det känns hedrande och jag är jätteglad över att mitt ledarskap uppskattas. Jag vill också lyfta fram alla fantastiska och kompetenta medarbetare på Lidmanska gymnasiet som gör att vi arbetar som ett team, säger Christina Östling Karlsson.

Det är extra hedrande att anpassad gymnasieskola lyfts fram som skolform. Jag är så glad! Varmt tack till de som har nominerat mig, avslutar Christina.

Kriterier för skolledarpriset

De nominerade bedöms utifrån deras bidrag till målbilden”alla ska lyckas” med följande kriterier:

  • Är en god ledare som inspirerar och lyfter medarbetarna samt skapar kompetenta team där styrkor och kompetenser tas tillvara.
  • Skapar förutsättningar för ökad eller hög måluppfyllelse för barn/elever/studerande.
  • Utvecklar och tänker nytt om arbetssätt och metoder som stödjer lärandet.
  • Jobbar framgångsrikt och strukturerat med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

  • Du är här:
  • Lidmanska