Länk till mer information om IST Home

Arbete med stöd

Lidmanskas arbete med stöd

Här finns många olika resurser som jobbar tillsammans för att du som elev ska lyckas i skolan.

Vi har små klasser med hög personaltäthet som till stor del består av lärare/speciallärare/specialpedagoger och elevassistenter.

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt rektor, som jobbar strukturerat med att uppmärksamma och ge stöd till de elever som behöver.

Här finns också skolläkare och skolpsykolog som är en gemensam resurs för alla kommunala gymnasieskolor. Här på Lidmanska har vi även tillgång till talpedagog.

Elevstöd och elevhälsa (EHT)

I elevhälsan ingår en skolsköterska och en skolkurator, båda på heltid. Utöver det så har vi tillgång till flera specialpedagoger och speciallärare.

Vi har självklart även en aktiv plan för att motverka kränkningar och diskriminerande handlingar.

 

  • Du är här:
  • Lidmanska /
  • Om skolan /
  • Arbete med stöd