Länk till mer information om IST Home

Fritidsklubben

Lidmanska klubben

Klubben

På skolan finns en fritidsklubb, där du efter LSS-ansökan kan få vara på eftermiddagar och lov.

På klubbtid anpassar vi våra aktiviteter efter elevens dagsform och intresse. Vi har tillgång till skolans rörelserum. På klubben har vi även ett musikrum med en fin scen där eleverna gärna dansar, sjunger, spelar olika instrument och showar. Att spela Wii och biljard är populärt. Under loven gör vi ibland utflykter, studiebesök, badar eller bowlar. Lovens aktiviteter anpassas efter elevens behov.

Klubbens mål

Vi vill att våra elever får träna självständighet och öva på socialt samspel genom roligt lärande och gemensamma aktiviteter.