Länk till mer information om IST Home

Om Lidmanska

Körsbärsträd

Det här är vi

Eleverna som går på Lidmanska gymnasiet har tidigare läst utifrån den anpassade grundskolans läroplan. Antingen har man läst utifrån ämnen eller utifrån ämnesområden.

Vi är till för dig som behöver en lugnare studietakt och vill arbeta och utvecklas i en mindre klass.

På Lidmanska går idag 64 elever och vi har 45 personal som arbetar hos oss. Här finns ett individuellt program och ett nationellt program. Skolan ligger centralt belägen i anpassade lokaler i Mälardalens högskola.

Vårt arbete med trygghet och trivsel

Lidmanska gymnasiets vision:

  • Vi utbildar elever som vill, kan och törs. Lärande i en lugn och trygg miljö med kunskaper för livet.
  • Vårt mål är att ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt känna sig kränkt. Det står skrivet i vår Plan för aktiva åtgärder. Planens innehåll ska vara känd av alla, både elever, deras vårdnadshavare och medarbetare.
  • Skolans personal rör sig i skolans alla utrymmen för att öka samspelet mellan elever och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
  • Skolsköterska/kurator uppmärksammar dessa frågor vid hälsosamtal/samtal. Genom att de arbetar nära och deltar aktivt i den dagliga verksamheten.
  • Ta upp värdegrundsfrågor i den dagliga undervisningen i klassrummet, på klassråd och vid utvecklingssamtal.

Vem var Lidman?

Skolan har fått sitt namn från Sam Lidman. En inflyttad västeråsare från Linköping som är mest känd för skapandet av parken på Djäkneberget. Han arbetade som lärare Rudbeckianska gymnasiet. Han var också överbefälhavare vid Västerås frivilliga skarpskyttekår. De var ofta på Djäkneberget och övade och här fick han idén till sitt livs projekt. Han planterade träd, placerade ut stenar med inskriptioner och skapade en park. Det var mer än 100 år sedan och idag är Djäkneberget en stor favoritplats hos alla västeråsare.


Bildstöd används ofta i undervisningen på Lidmanska

Tecken och bildstöd i undervisningen

I undervisningen använder vi "Alternativ och Kompletterande Kommunikation" (AKK) för att göra undervisningen lättare och hjälpa eleverna att bli bättre på att uttrycka sig. Att prata och teckna samtidigt utvecklar förståelsen av undervisningen. Detta hjälper eleverna att utöka sitt egna språk. Vi använder oss av bildstöd för att göra vardagen tydlig och strukturerad för våra elever. Hos oss får eleverna tillgång till en egen iPad eller dator under sin skolgång. iPaden eller datorn anpassas efter elevens behov.

Förmågecirkeln i undervisningen

Vi använder oss av Förmågecirkeln som är ett pedagogiskt verktyg som är kopplat till läroplan och ämnesplaner. Cirkeln är uppdelat i fem delar: ansvar, kommunikation, reflektion, kreativitet och samarbete. Den hjälper våra elever att se sitt eget lärande. Vi som lärare ser tydliga och goda resultat av förmågecirkeln. Den hjälper eleverna att utveckla sina förmågor och att bli mer självständiga.


Om du är intresserad av att se lite av våra lokaler, så har vi gjort en liten film som du kan se nedan eller: >>>här<<<