Länk till mer information om IST Home

Bildstöd som en del av lärandet

Vi förstärker det vi skriver med bilder

Bilder tillsammans med text förstärker det man skriver. Det ger en känsla av trygghet och av sammanhang. På Lidmanska använder vi bildstöd för att hjälpa eleverna att minnas bättre och att hålla ordning i skolan.


Bildstöd, information om Lidmanska

Vi använder oss av bildstöd i undervisningen

  • Du är här:
  • Lidmanska /
  • Studera här /
  • Bildstöd - en del av lärandet