Länk till mer information om IST Home

Våra program

Information om gymnasiesärskolans program Samhälle, natur och språk på Lidmanska gymnasiet

Nationella programmet - Samhälle, natur och språk

Lär dig om vår värld i din egen studietakt!

Det här är ett nationellt program som ger dig en bred utbildning inom främst naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Du får lära dig om hur samhället fungerar och om hur olika människor och naturen påverkar varandra.

Utbildningens syfte

Utbildingen ger dig kunskaper som både är bra att ha nu och när du är vuxen. Tanken är att du efter programmet ska kunna fördjupa dig i studier, till exempel på folkhögskola.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om programmet? Ring gärna och boka tid för ett möte. Du är varmt välkommen!

Kontakta oss!

Information om gymnasiesärskolans Individuella program på Lidmanska gymnasiet

Individuella programmet

Undervisning utifrån dina förutsättningar

På det individuella programmet anpassar vi undervisningen utifrån dina behov och intressen. Du läser sex olika ämnesområden. Här får du inga betyg. Lärarna bedömer och utvärderar dina kunskaper efter två kravnivåer - grundläggande och fördjupande. Våra lokaler är anpassade efter verksamheten. Här får du kunskaper som du kan använda för att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om programmet? Ring gärna och boka tid för ett möte. Du är varmt välkommen!

Kontakta oss!


  • Du är här:
  • Lidmanska /
  • Studera här /
  • Våra program