Länk till Vklass

Våra program

Information om gymnasiesärskolans program Samhälle, natur och språk på Lidmanska gymnasiet

Nationella programmet - Samhälle, natur och språk

Lär dig om vår värld i din egen studietakt!

Det här är ett nationellt program som ger dig en bred utbildning inom främst naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Du får lära dig om hur samhället fungerar och om hur olika människor och naturen påverkar varandra.

Utbildningens syfte

Utbildingen ger dig kunskaper som både är bra att ha nu och när du är vuxen. Tanken är att du efter programmet ska kunna fördjupa dig i studier, till exempel på folkhögskola.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om programmet? Ring gärna och boka tid för ett möte. Du är varmt välkommen!

Kontakta oss!

Lär dig mer om miljöns betydelse för samhället

Det här programmet passar dig som är intresserad av samhälle, natur och språk. Här får du lära dig mer om hur samhället fungerar. Du får också lära dig om klimat och miljö. Utbildningen ger dig möjlighet att öka dina kunskaper för att ta del av, och kunna påverka, det som händer i samhället. Du får strategier för hur du kan möta livet efter skolan. På det här programmet är det även bra om du tycker om att läsa svenska och engelska. 

Det här är ett teoretiskt program som har inriktningen återvinning. Du går på programmet i fyra år. Du har arbetsplatsförlagt lärande - APL minst i 22 veckor.


Ämnen som är gemensamma för Gymnasiesärskolan

Poäng

Engelska 1

100

Estetisk verksamhet

100

Historia 1

50

Idrott och hälsa 1

200

Matematik 1

100

Naturkunskap 1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1

50

Svenska 1 / alt. Svenska som andraspråk

200

Summa

900


Programgemensamma ämnen

Poäng

Engelska 2

100

Geografi 1

100

Medieproduktion

100

Naturkunskap 2

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 2

100

Summa

600Text


Övriga gemensamma ämnen

Poäng

Programfördjupning

700

Induviduellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100

Summa

1000

Du får kontakt med arbetslivet

För att komma i kontakt med arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet, ingår 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande så kallad APL, då du gör på praktik på en arbetsplats.

Efter dina fyra år hos oss

I årskurs 4 bjuds samtliga elever in till en träff med Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Lärvux och Daglig verksamhet, beroende på vilket stöd man behöver.

Eleverna erbjuds även att göra studiebesök och fortsätta sina studier vid LärVux eller vid folkhögskolor t.ex. Sjövik och Fellingsbro.

https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet-arbete-och-sysselsattning/den-kommunala-dagliga-verksamheten.html

https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet-arbete-och-sysselsattning.html

Information om gymnasiesärskolans Individuella program på Lidmanska gymnasiet

Individuella programmet

Undervisning utifrån dina förutsättningar

På det individuella programmet anpassar vi undervisningen utifrån dina behov och intressen. Du läser sex olika ämnesområden. Här får du inga betyg. Lärarna bedömer och utvärderar dina kunskaper efter två kravnivåer - grundläggande och fördjupande. Våra lokaler är anpassade efter verksamheten. Här får du kunskaper som du kan använda för att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om programmet? Ring gärna och boka tid för ett möte. Du är varmt välkommen!

Kontakta oss!


kunskapstrappan och förmågecirkeln

Det här får du på programmet

De individuella programmen riktar sig till dig som inte har möjlighet att delta i undervisningen på ett nationellt program.

Det individuella programmet består av 6 ämnesområden:

Estetisk verksamhet

- Här får du uttrycka dig genom bild, men också genom att sjunga, dansa och dramatisera. I bild arbetar vi med olika tekniker och material som foto, film, papper, lera, textil och trä. För dig som vill sjunga lite extra finns Lidmanskas skolkör.

Hem- och konsumentkunskap

- Här får du kunskaper om hur dina val i hemmet påverkar din hälsa, din ekonomi och vår gemensamma miljö. Vi lär oss detta genom att laga måltider, städa och tvätta.

Idrott och hälsa

- Här får du förutsättning för att utveckla din kroppsuppfattning, och prova olika idrottsaktiviteter i varierade miljöer.

Språk och kommunikation

- Här får du förutsättningar att efter behov och förmåga utveckla ditt språk och din kommunikation. Vi läser, skriver och kommunicerar med tecken-, bild-, skrift- och talspråk.

Natur och miljö

- Här får du ökade kunskaper i digital teknik, vardagsteknik och vardagsmatematik. Du får möjlighet att arbeta praktiskt i vår anläggning på Tunbytorp. Där har vi tillgång till bland annat odling i växthus, återvinningsarbete och enklare snickeri i verkstaden.

Individ och samhälle

- Här får du ökade kunskaper om hur samhället fungerar samt hur du gör egna val och tar ansvar för dig själv och andra. Vi tar del av aktuella nyheter och händelser i samhället, både nära oss och i övriga världen.

Fyra temaår

På Lidmanska gymnasiet har vi fyra teman som rullar under fyra läsår – samhälle, hälsa, miljö och kultur. Det innebär att vi utöver den ordinarie återkommande undervisningen fördjupar oss i temat en dag i veckan.

Utbildningens syfte

• Utveckla din nyfikenhet och lust att lära.
• Ge dig kunskaper som är bra att ha nu och när du är vuxen.

Undervisningen är anpassad efter dina behov och förutsättningar.

Hälsoåret 2019 – 2020

På Lidmanska gymnasiet arbetar vi med fyra årsteman, samhällsår, hälsoår, miljöår och kulturår.

Läsåret 2019-2020 är ett hälsoår, och då vi fokuserar på välmående och att alla mår bra av träning i vardagen.

 • Kroppen
  • Kroppsuppfattning
  • Hygien
  • Må gott till kropp och själ
  • Avslappning
  • Spa
  • Massage
 • Idrott
  • Prova på olika idrotter
 • Rörelse
  • Röra sig till musik
  • Promenader
 • Hälsodagar
  • Måltider
  • Motion
  • Upplevelser

Prova på arbetslivet

Utifrån elevens förutsättningar, intresse och behov ges möjlighet till praktik, främst inom daglig verksamhet. Praktikens längd och omfattning prövas individuellt, och ser mycket olika ut.

Vad händer sen?

I årskurs 4 bjuds samtliga elever in till en träff med försäkringskassan, arbetsförmedling, Lärvux och daglig verksamhet. Eleverna erbjuds även att göra studiebesök på folkhögskolor t.ex. Sjövik eller Fellingsbro.

Läs mer om den kommunal dagliga verksamheten på vasteras.se

Om daglig verksamhet och hur du ansöker för daglig verksamhet på vasteras.se


 • Du är här:
 • Lidmanska /
 • Studera här /
 • Våra program