Länk till mer information om IST Home
Information om gymnasiesärskolans Individuella program på Lidmanska gymnasiet

Individuella programmet

Undervisning utifrån dina förutsättningar

På det individuella programmet anpassar vi undervisningen utifrån dina behov och intressen. Du läser sex olika ämnesområden. Här får du inga betyg. Lärarna bedömer och utvärderar dina kunskaper efter två kravnivåer - grundläggande och fördjupande. Våra lokaler är anpassade efter verksamheten. Här får du kunskaper som du kan använda för att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om programmet? Ring gärna och boka tid för ett möte. Du är varmt välkommen!

Kontakta oss!


kunskapstrappan och förmågecirkeln

Det här får du på programmet

Individuella programmet

På Lidmanska gymnasiet finns individuella programmet för anpassad gymnasieskola. Undervisningen är anpassad efter dina behov och förutsättningar. Här får du göra egna val och vara med och påverka. Det ger dig en bra förberedelse för vuxenlivet.

Temaår

Du går fyra år hos oss. Vi har delat upp dom fyra åren i temaår.

Miljöår – då får du läsa och uppleva vad som händer i naturen med växter
och djur. Vi pratar om hur vi ska göra med våra sopor.

Kulturår – då får du skapa i olika material och på olika sätt. Läsa om traditioner
och andra kulturer.

Samhällsår – under det året så röstar vi och pratar politik, demokrati och trafik.
Hälsoår – då får du läsa om vad som är bra för kroppen med mat och rörelse.
Prata om dina känslor.

Du får arbeta med svenska, matematik, natur och miljö. Du får också läsa och prata om vad som händer i samhället. Tillsammans med andra övar du dig på att kommunicera med ord, bilder och tecken. Du får baka, laga mat, städa och tvätta. Du har bild, musik, drama och idrott.

Du läser sex olika ämnesområden som är:
• Estetisk verksamhet
• Hem- och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Språk och kommunikation
• Natur och miljö och
• Individ och Samhälle

Hälsoåret 2023-24

På Lidmanska gymnasiet arbetar vi med fyra årsteman, samhällsår, hälsoår, miljöår och kulturår.

Under hälsoåret fokuserar vi på välmående och att alla mår bra av träning i vardagen. Vi pratar bland annat om:

 • Människokroppen
 • Relationer
 • Kommunikation
 • Värdegrund
 • Känslor
 • Hygien
 • Må Gott till kropp och själ
 • Hälsofrågor
 • Reklamens påverkan
 • Dåtid-nutid-framtid
 • Hälsodagar
  Måltider - frukost
  Motion
  Upplevelser

 

Prova på arbetslivet

Utifrån elevens förutsättningar, intresse och behov ges möjlighet till praktik, främst inom daglig verksamhet. Praktikens längd och omfattning prövas individuellt, och ser mycket olika ut.

Vad händer sen?

I årskurs 4 bjuds samtliga elever in till en träff med Lärvux och daglig verksamhet. Eleverna erbjuds även att göra studiebesök på folkhögskolor t.ex. Sjövik

Länk till daglig verksamhet