Länk till Vklass
Information om gymnasiesärskolans Individuella program på Lidmanska gymnasiet

Individuella programmet

Undervisning utifrån dina förutsättningar

På det individuella programmet anpassar vi undervisningen utifrån dina behov och intressen. Du läser sex olika ämnesområden. Här får du inga betyg. Lärarna bedömer och utvärderar dina kunskaper efter två kravnivåer - grundläggande och fördjupande. Våra lokaler är anpassade efter verksamheten. Här får du kunskaper som du kan använda för att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om programmet? Ring gärna och boka tid för ett möte. Du är varmt välkommen!

Kontakta oss!


kunskapstrappan och förmågecirkeln

Det här får du på programmet

De individuella programmen riktar sig till dig som inte har möjlighet att delta i undervisningen på ett nationellt program.

Det individuella programmet består av 6 ämnesområden:

Estetisk verksamhet

- Här får du uttrycka dig genom bild, men också genom att sjunga, dansa och dramatisera. I bild arbetar vi med olika tekniker och material som foto, film, papper, lera, textil och trä. För dig som vill sjunga lite extra finns Lidmanskas skolkör.

Hem- och konsumentkunskap

- Här får du kunskaper om hur dina val i hemmet påverkar din hälsa, din ekonomi och vår gemensamma miljö. Vi lär oss detta genom att laga måltider, städa och tvätta.

Idrott och hälsa

- Här får du förutsättning för att utveckla din kroppsuppfattning, och prova olika idrottsaktiviteter i varierade miljöer.

Språk och kommunikation

- Här får du förutsättningar att efter behov och förmåga utveckla ditt språk och din kommunikation. Vi läser, skriver och kommunicerar med tecken-, bild-, skrift- och talspråk.

Natur och miljö

- Här får du ökade kunskaper i digital teknik, vardagsteknik och vardagsmatematik. Du får möjlighet att arbeta praktiskt i vår anläggning på Tunbytorp. Där har vi tillgång till bland annat odling i växthus, återvinningsarbete och enklare snickeri i verkstaden.

Individ och samhälle

- Här får du ökade kunskaper om hur samhället fungerar samt hur du gör egna val och tar ansvar för dig själv och andra. Vi tar del av aktuella nyheter och händelser i samhället, både nära oss och i övriga världen.

Fyra temaår

På Lidmanska gymnasiet har vi fyra teman som rullar under fyra läsår – samhälle, hälsa, miljö och kultur. Det innebär att vi utöver den ordinarie återkommande undervisningen fördjupar oss i temat en dag i veckan.

Utbildningens syfte

• Utveckla din nyfikenhet och lust att lära.
• Ge dig kunskaper som är bra att ha nu och när du är vuxen.

Undervisningen är anpassad efter dina behov och förutsättningar.

Hälsoåret 2019 – 2020

På Lidmanska gymnasiet arbetar vi med fyra årsteman, samhällsår, hälsoår, miljöår och kulturår.

Läsåret 2019-2020 är ett hälsoår, och då vi fokuserar på välmående och att alla mår bra av träning i vardagen.

 • Kroppen
  • Kroppsuppfattning
  • Hygien
  • Må gott till kropp och själ
  • Avslappning
  • Spa
  • Massage
 • Idrott
  • Prova på olika idrotter
 • Rörelse
  • Röra sig till musik
  • Promenader
 • Hälsodagar
  • Måltider
  • Motion
  • Upplevelser

Prova på arbetslivet

Utifrån elevens förutsättningar, intresse och behov ges möjlighet till praktik, främst inom daglig verksamhet. Praktikens längd och omfattning prövas individuellt, och ser mycket olika ut.

Vad händer sen?

I årskurs 4 bjuds samtliga elever in till en träff med försäkringskassan, arbetsförmedling, Lärvux och daglig verksamhet. Eleverna erbjuds även att göra studiebesök på folkhögskolor t.ex. Sjövik eller Fellingsbro.

Läs mer om den kommunal dagliga verksamheten på vasteras.se

Om daglig verksamhet och hur du ansöker för daglig verksamhet på vasteras.se