Länk till Vklass

Välkommen till Rudbeckianska gymnasiet!

Skolan med tradition och nytänkande, ger eleverna redskap för livet
– kunskap, självkänsla, empati.

Distansundervisning för elever som går på gymnasiet

Gäller från onsdag 18 mars

Elever som går på gymnasiet kommer från och med onsdag 18 mars ha undervisning på distans. Mer information kommer att ges i Vklass och löpande uppdateras där. Elever på gymnasiesärskolans nationella program har undervisning som vanligt från och med måndag 23 mars efter förtydligande rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

VISA MER

Det här innebär att undervisningen kommer ske digitalt och inte i skolans lokaler. CSN utbetalas om elev deltar och följer distansundervisningen med tillhörande uppgifter. Om elev är sjuk sker sjukanmälan via Vklass som vanligt. För elever som är på APL fortsätter praktiken som vanligt. Elev tar kontakt med mentor för att få veta mer.

Det här beslutet medför att eget ansvar ökar hos dig som elev och att du fortsätter fokusera på studierna även på distans. Du förväntas delta och du gör vad du kan för att förhindra smittspridning, det vill säga i största möjliga mån hålla dig hemma. Räkna med full undervisningstid, vilket är 6-8 timmar per dag. Elev som har rätt till särskilt stöd kommer att bli kontaktad av mentor.

Beslutet om distansundervisning togs den 17 mars efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Det gäller tillsvidare.

En förtydligande rekommendation kom den 18 mars från Folkhälsomyndigheten att gymnasiesärskolor ska hållas öppna. Västerås stad gör precis som tidigare och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att våra gymnasiesärskolor är öppna som vanligt från och med måndag 23 mars. Elever på Individuella programmet på Lidmanska gymnasiet och Fridhemsskolan har undervisning som vanligt även under vecka 12.

Har ni frågor ska ni kontakta rektor på skolan.

  • Du är här:
  • Rudbeckianska