Länk till mer information om IST Home

Så här tycker medarbetarna

Vi jobbar med det viktigaste!

Som medarbetare inom gymnasieverksamheten är du det viktigaste vi har, det är våra medarbetare som får verksamheten att fungera. Du hjälper till att få en hel stad att fungera, genom att utveckla våra ungdomar i skolan. Här kan du läsa mer om vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss.

Foto på David Borg, lärare på Rudbeckianska

"Eleverna är det bästa med mitt jobb!"

David Borg - lärare på Rudbeckianska

– Det ger stimulans och glädje att få vara med när de här nyfikna, smarta och drivna ungdomarna utvecklas under sina tre år på gymnasiet. Jag älskar verkligen mitt jobb och kliver alltid in i klassrummet med ett leende.

David Borg har arbetat som gymnasielärare på Rudbeckianska gymnasiet sedan 2006. Han undervisar på samhällsvetenskapsprogrammet med internationell profil i ämnena samhällskunskap, geografi, internationella relationer och internationell ekonomi.

– Jag flyttade till Västerås och tjänsten på Rudbeckianska för att jag ville jobba med globala frågor i undervisningen. Då fanns ett individuellt val, Global klass, som var unikt i Sverige. Flera gymnasieskolor i Västerås hade gemensamt skapat en modell för att undervisa med internationellt fokus, säger David Borg.

Han ville även bo i en större stad nära Stockholm och Arlanda, men samtidigt slippa pendla till jobbet. Nu bor han bara ett par minuters promenadväg från sin arbetsplats.

Fin kollegial sammanhållning

– Ett mervärde är att jag trivs så bra på jobbet. Vi har en oerhört fin kollegial sammanhållning, såväl på som utanför arbetstid.

Rudbeckianska gymnasiet är en stor skola med ungefär 1400 elever och över 100 anställda. Lärarna är i alla åldrar och med olika intressen. David Borg berättar att några kollegor spelar tillsammans i ett band, andra startar bokklubbar, bildar lag inom korpidrott eller reser ihop på fritiden.

Han beskriver skolan som en erfaren och bra organisation som, förutom huvuduppdraget att bedriva undervisning, har många betydelsefulla funktioner: elevhälsa, vaktmästeri, administration och bibliotek.

– Vi jobbar som ett team och stöttar varandra. Det är ett positivt driv på skolan.

Erfarenhetsutbyten över skolgränser

Det finns goda möjligheter till kollegiala samarbeten. I arbetslaget planerar, undervisar och genomför lärarna projekt tillsammans.

– Om du tycker att det är roligt, vilket jag gör, så blir det ett ständigt kollegialt lärande.

Över skolgränserna sker också erfarenhetsutbyten, till exempel i förstelärargruppen eller i ämnen som matematik och moderna språk.

– Har du en bra idé som passar in i verksamheten finns alla möjligheter att förverkliga den. Jag har nog aldrig varit med om att någon sagt nej utan att vi först har provat om det fungerar.

Fältstudier utomlands

I samband med gymnasieformen 2011 lades Global klass ned. Istället startade Rudbeckianska gymnasiet en internationell profil inom ramen för de nationella programmen och examensmålen. Elever som går i årskurs tre på den internationella profilen genomför fältstudier i Etiopien och Österrike. Då följer David Borg och hans kollegor med.

– Jag har sett så många elever som är en person fram till resan och en annan efteråt. Under resorna, som kan ses som kvalificerade tjänsteresor där de genomför sina forskningsstudier, möter de människor i en annan kontext än sin egen. Det blir ofta en ögonöppnare.

Karriär- och utvecklingsmöjligheter

Inom Västerås stads gymnasieskolor finns flera karriärvägar. David Borg är själv förstelärare och har gått traineeutbildningen för framtida skolledare som barn- och utbildningsförvaltningen anordnar.

– Traineeutbildningen var oerhört lärorik, säger han och fortsätter:

– Det är ett misstag att tro att läraryrket ser likadant ut för alla. Möjligheterna är oändliga att känna sig för vad just du brinner för och utvecklas i din pedagogiska roll inom dina ämnen, utifrån egna initiativ eller i projekt tillsammans med andra. Dessutom kan du gå vidare genom olika karriärvägar. Du kanske vill jobba som exempelvis specialpedagog, skolforskare eller skolledare.

Med jämna mellanrum stöter David Borg ihop med före detta elever och ett par gånger per år får han mejl från någon tidigare elev som nu pluggar på högskola eller universitet eller har ett spännande jobb.

– Det är jättehäftigt att träffa på eller höra från gamla elever. De är ofta tacksamma och relaterar till händelser under gymnasieåren, ”Kommer du ihåg när vi var i Etiopien?”. Många beskriver hur enormt värdefullt det varit för deras framtida studier att jag var så noggrann med formalia när de skulle skriva sin uppsats i årskurs tre.