Länk till mer information om IST Home

Internationellt arbete

Internationellt arbete

Målet med vårt internationaliseringsarbete är att utveckla våra elevers förmåga att ta andra människors perspektiv. Vår utgångspunkt är att det bäst sker i mötet med människor i deras egenkulturella kontext. I grunden är detta en demokratifråga. Internationaliseringen på Rudbeckianska gymnasiet har som mål att utveckla både elever och personal.

Kunskaper inom följande områden ska utvecklas:

  • Kunna observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett politiskt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.
  • Utveckla en analytisk förmåga och kunskaper om internationell samverkan och globala samband, kunna bedöma skeenden ur svenskt nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv.

  • Ha förståelse för andra kulturer och känna till förutsättningarna för en god miljö.

  • Förstå betydelsen av att visa respekt och omsorg för såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

  • Förstå betydelsen av att verka för mänskliga rättigheter och solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför Sverige.

Fältstudier/studieresor och utbyten

Fältstudier/studieresor och utbyten finns idag på samtliga program på skolan. Det finns även andra internationella kontakter, till exempel i samband med vetenskapsolympiaden. De utbytesresor som genomförs är en betydelsefull del i internationaliseringsarbetet. Det är viktigt att resornas syfte är tydligt kopplat till målen i läroplanen, programmålen, internationaliseringsplanen samt är tydligt integrerat i elevernas lärprocess.

Vilka möjligheter finns för dig som elev

Alla elever på Rudbeckianska har möjlighet att anmäla intresse för att delta i ett internationellt utbyte. Det kan handla om att man går på en av våra internationella profiler eller att man väljer en kurs där det ingår ett internationellt utbyte.