Länk till mer information om IST Home

Om Rudbeckianska gymnasiet

Johannes Rudbeckius

Biskop Johannes Rudbeckius den äldre

Med lärandet i centrum

Skolan grundades av biskop Johannes Rudbeckius den äldre år 1623.

Sveriges första gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, ligger centralt intill Domkyrkan i Västerås. Här lever nya och gamla traditioner sida vid sida med moderna undervisningsmetoder.
Här kan du välja program och inriktningar och här får du möjlighet att hitta de studieformer som passar just dig. Om du är intresserad av idrott och kultur har du möjlighet att ägna dig åt det. Du kan också gå med i någon av skolans många föreningar.

För oss på Rudbeckianska är glädje och gemenskap lika självklart som att dina studier gör dig väl förberedd för framtiden.

Idag går det 1 300 elever på skolan och vi är cirka 130 medarbetare. Av dessa arbetar cirka 100 personer som lärare. På skolan finns också skolledning, administrativ personal, bibliotekarie, IT-administratörer, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare, skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och vaktmästare.

Vi erbjuder fem gymnasieutbildningar: Barn- och fritidsprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. I dessa program finns det även olika inriktningar och profiler - så det finns mycket att välja mellan.

Hos oss kan du även läsa följande Introduktionsprogram: Individuellt alternativ - Wegas/AST, Språkintroduktion - för behörighet till gymnasieskolans nationella program och Yrkesintroduktion Barn- och fritid.

 

Sol med 400 år och årtalen 1623-2023  i mitten

Rudbeckianska 400 år

Under hela 2023 firar vi och Västerås idén om allas rätt till utbildning. Då har 400 år passerat sedan Johannes Rudbeckius grundade Sveriges äldsta gymnasium. Och lärdomsgnistan har givit fyr och kraft till Sverige som industrination. Under jubileumsåret arrangeras flera olika evenemang, allt från föresläsningar och konserter till utställningar.

Alla händelser under jubileumåret hittar du under sidan: Rudbeckianska 400 år - Västerås (vasteras.se)

 

Skolpresentation av rektor

Kunskap, empati och självkänsla - Våra ledord

Skolans ledord är kunskap, empati och självkänsla. Det är vad vill ska känneteckna oss som skola och vad vi vill utveckla hos våra elever. Vi är en skola med ett stort fokus på kunskapsuppdraget. Våra lärares organisation bygger på att kunna samverka och utvecklas för att bli så skickliga pedagoger som möjligt. En hög grad av kollegial samverkan vet vi är gynnsamt för den pedagogiska utvecklingen på skolan, allt för att våra elever ska få en så stabil kunskapsbas som möjligt med sig från sin utbildning här hos oss. Just därför blir vi så glada och stolta när elever kommer tillbaka till oss efter att de påbörjat sina universitetsstudier och berättar hur väl de tycker att utbildningen hos oss på Rudbeckianska ha förberett dem för fortsatta studier efter gymnasiet.

Vi vill också vara en skola som präglas av empati och självkänsla. Vårt aktiva värdegrundsarbete syftar till att utveckla dessa förmågor hos våra elever. För oss är det också viktigt att vara en empatisk organisation där vi förstår och tar hänsyn till våra elevers olika behov och förutsättningar. Därför satsar vi även på en väl utvecklad elevhälsa som varje dag finns till för våra elever och som samarbetar nära skolans lärarlag.

Vårt arbete med trygghet och trivsel

Rudbeckianska gymnasiet är en trygg, harmonisk och stimulerande arbetsplats där elever och personal trivs och respekterar varandra. Vi trivs därför att skolan ligger i ljusa, fräscha lokaler i en härlig kulturmiljö i hjärtat av Västerås.

På Rudbeckianska gymnasiet...

… respekterar vi varandra och bidrar till en lugn studiemiljö.

… använder vi inte mobiler under lektionstid om inte läraren gett sitt samtycke.

… stänger vi datorernas lock när läraren uppmanar oss att göra det.

… kommer vi alltid förberedda med rätt material till lektionerna.

… är den generella regeln att vi inte äter och dricker på lektionerna. Enskilda lärare kan göra undantag från detta om elever behöver få i sig något p.g.a. korta raster och långa dagar.

… kommer vi i tid till lektionerna.

… har vi nolltolerans mot kränkande språkbruk oavsett om det är på skämt eller inte. Om det ändå sker kopplas rektor in och anmäler det som ett kränkningsärende.

… undviker vi parfym och nötter.

… vill vi att ljushallen ska kunna fungera som studieplats. Därför måste alla hjälpas åt att hålla en låg ljudnivå där. Undantag kan finnas vid enstaka aktiviteter.

… vill vi ha en trevlig skolrestaurang. Därför är det självklart att vi äter under lugna former och tar undan vår disk. Eventuell egen mat får bara ätas vid borden i ljushallen.

Vi har helt enkelt kul på jobbet!

Det här betyder namnet

Johannes Rudbeckius den äldre grundade år 1623 Rudbeckianska gymnasiet, som är Sveriges första gymnasium. Johannes Rudbeckius var biskop i Västmanland samt professor i matematik, hebreiska och teologi.

exteriör