Länk till mer information om IST Home

Om Rudbeckianska gymnasiet

Johannes Rudbeckius

Biskop Johannes Rudbeckius den äldre

Med lärandet i centrum

Skolan grundades av biskop Johannes Rudbeckius den äldre år 1623. Läs mer om Rudbeckius på wikipedia.se

Sveriges första gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, ligger centralt intill Domkyrkan i Västerås. Här lever nya och gamla traditioner sida vid sida med moderna undervisningsmetoder.
Här kan du välja program och inriktningar och här får du möjlighet att hitta de studieformer som passar just dig. Om du är intresserad av idrott och kultur har du möjlighet att ägna dig åt det. Du kan också gå med i någon av skolans många föreningar.

För oss på Rudbeckianska är glädje och gemenskap lika självklart som att dina studier gör dig väl förberedd för framtiden.

Idag går det 1 300 elever på skolan och vi är cirka 130 medarbetare. Av dessa arbetar cirka 100 personer som lärare. På skolan finns också skolledning, administrativ personal, bibliotekarie, IT-administratörer, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare, skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och vaktmästare.

Vi erbjuder fem gymnasieutbildningar: Barn- och fritidsprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknik programmet. I dessa program finns det även olika inriktningar och profiler - så det finns mycket att välja mellan.

Hos oss kan du även läsa följande Introduktionsprogram: Individuellt alternativ - Wegas/AST, Språkintroduktion - för behörighet till gymnasieskolans högskoleförberedande program och Yrkesintroduktion Barn- och fritid.

 

Sol med 400 år och årtalen 1623-2023  i mitten

Rudbeckianska 400 år

I år firar Västerås idén om allas rätt till utbildning. Då har 400 år passerat sedan Johannes Rudbeckius grundade Sveriges äldsta gymnasium. Och lärdomsgnistan har givit fyr och kraft till Sverige som industrination. Under jubileumsåret arrangeras flera olika evenemang, allt från föresläsningar och konserter till utställningar.

Alla händelser under jubileumsveckan hittar du under sidan: Rudbeckianska 400 år - Västerås (vasteras.se)

 

Skolpresentation av rektor

Vår vision - Kunskap, empati och självkänsla

Vår vision är att Rudbeckianska gymnasiet ska bli en av landets mest framgångsrika skolor vad gäller känslan av trygghet och möjligheter att utvecklas till sin fulla potential. Detta ska ske i den bästa arbetsmiljön, för både elever och personal. År 2020 syns tydliga tecken på att vi nått ännu längre i vår utveckling mot vår vision. Det är ett högt, stabilt söktryck till våra utbildningar, våra resultat har förbättrats ytterligare, måluppfyllelsen är mycket god och andelen elever med de högsta betygsstegen har ökat kraftigt. Vårt arbete med att främja elevernas motivation och minska elevernas känsla av stress har inneburit att elevernas närvaro har ökat.

Som ett led i den ökade globaliseringen har vi fördjupat våra internationella kontakter där eleverna har stora möjligheter att komma i kontakt med universitet, företag och frivilligorganisationer i alla delar av världen. Det finns en tydlig pedagogisk koppling till de internationella projekten, där det är självklart att dessa är en integrerad del av elevernas kurser och lärande.

En redan trygg skola har ytterligare tagit steg mot en normkritisk miljö där frågor om jämställdhet, språkbruk och bemötande är självklara på dagordningen för både elever och personal. Vår redan goda förmåga att uppmärksamma elever i behov av stöd och elever som behöver mer stimulans för att nå sin fulla potential har ytterligare förstärkts.

Vår skolas lokaler har utvecklats därför är elevernas möjligheter till lugna studiemiljöer mycket goda. Rudbeckianska gymnasiet är en samlingspunkt för våra egna elever och samtidigt ett naturligt utflyktsmål för förskole- och skolbarn i hela Västerås. Våra möjligheter att visa upp våra fantastiska artefakter har förbättrats avsevärt.

Vi är en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare har goda förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. Vår nya styrnings- och ledningsorganisation och vårt elevhälsoteam har bidragit till att tydliggöra lärarnas arbete och minskat känslan av otydlighet och osäkerhet inför viktiga arbetsuppgifter. Rudbeckianska gymnasiet har ytterligare förstärkt sin roll som en välrespekterad utbildningsinstitution i Västerås stad.

Vårt arbete med trygghet och trivsel

Rudbeckianska gymnasiet är en trygg, harmonisk och stimulerande arbetsplats där elever och personal trivs och respekterar varandra. Vi trivs därför att skolan ligger i ljusa, fräscha lokaler i en härlig kulturmiljö i hjärtat av Västerås.

På Rudbeckianska gymnasiet...

… respekterar vi varandra och bidrar till en lugn studiemiljö.

… använder vi inte mobiler under lektionstid om inte läraren gett sitt samtycke.

… stänger vi datorernas lock när läraren uppmanar oss att göra det.

… är den generella regeln att vi inte äter och dricker på lektionerna. Enskilda lärare kan göra undantag från detta om elever behöver få i sig något p.g.a. korta raster och långa dagar.

… kommer vi i tid till lektionerna.

… har vi nolltolerans mot kränkande språkbruk oavsett om det är på skämt eller inte. Om det ändå sker kopplas rektor in och anmäler det som ett kränkningsärende.

… undviker vi parfym och nötter.

… vill vi att ljushallen ska kunna fungera som studieplats. Därför måste alla hjälpas åt att hålla en låg ljudnivå där. Undantag kan finnas vid enstaka aktiviteter.

… vill vi ha en trevlig skolrestaurang. Därför är det självklart att vi äter under lugna former och tar undan vår disk. Eventuell egen mat får bara ätas vid borden i ljushallen.

… kommer vi alltid förberedda med rätt material till lektionerna.

Vi har helt enkelt kul på jobbet!

Det här betyder namnet

Johannes Rudbeckius den äldre grundade år 1623 Rudbeckianska gymnasiet, som är Sveriges första gymnasium. Johannes Rudbeckius var biskop i Västmanland samt professor i matematik, hebreiska och teologi.

exteriör