Länk till mer information om IST Home

Det sociala mötet

Mardin Vakili Kurdistani - Barn- och fritidsprogrammet

Många drömmer nog om att gymnasiestudierna ska vara ett första steg på vägen mot ett arbete. För Mardin Vakili Kurdistani så blev gymnasiestudierna mer än så. Redan under andra året på gymnasiet hade han knutit en kontakt som gav honom jobb direkt när han blev myndig. Det var dessutom en arbetsplats som han omedelbart trivdes på.

- Under mitt andra år så fick jag göra APL på ett gruppboende för personer med funktionsvariationer. Det var roligt och kändes bra så jag frågade chefen om jag kunde få jobb. Direkt när jag fyllde 18 år så fick jag sommarjobb, därefter timanställning och sedan ett vikariat. Jobbet fick jag tack vare mina gymnasiestudier, säger Mardin Vakili Kurdistani.

Det var på Västerås årliga gymnasiemässa som Mardin först fick upp intresset för Rudbeckianska gymnasiets barn- och fritidsprogram. Han blev nyfiken, tog kontakt med skolan och fick komma på en prova på-dag. Det positiva intrycket som han hade känt på mässan förstärktes och det stod nu klart vilken skola han skulle börja studera på. För Mardin har barn- och fritidsprogrammet öppnat många dörrar. Mardin menar att programmet är perfekt för de som vill ha ett brett studieprogram och som samtidigt vill ha många arbetsmöjligheter efter gymnasiet. Under sin utbildning har Mardin och hans klasskamrater haft möjligheter att få komma ut i arbetslivet på så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande), där man får öva och testa på sina teoretiska kunskaper i praktiken. För Mardin så innebar det att dels få vara i förskolan, dels få vara på ett gruppboende som då ledde fram till jobbmöjligheter, både under och efter avslutad gymnasieutbildning.

- Utbildningen på Rudbeck har gett mig mycket kunskaper som jag har haft stor nytta av i mitt arbetsliv. Jag har exempelvis fått kunskaper inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och om andra relevanta lagar.

Mardin medger att studierna inte alltid var så lätta och att det fanns dagar som var tyngre än andra. Precis som många andra elever som påbörjade sina studier under inledningen av 2020-talet så var coronapandemin något som påverkade gymnasietiden. För Mardins del är det tydligt vad som gjorde att han och många andra i hans klass trots detta lyckades bra med sina studier.

- Jag har mina BF-lärare att tacka för mycket. De ville verkligen att vi skulle lyckas och pushade oss så att vi lyckades.

Mardin beskriver hur han verkligen känner sig som en Rudbeckian. Han menar att det för honom inte är just de många aktiviteterna som finns på skolan som fastnat utan att det är just samhörigheten med lärarna och med sina klasskamrater som gett de stora personliga avtrycken. Att veta att man dessutom gått på Sveriges äldsta gymnasieskola hjälper ju också så klart till i identitetsskapandet. Ett råd Mardin vill ge till blivande elever är vikten av att tro på sig när man börjar studera. Det handlar också väldigt mycket enligt honom om att direkt vara aktiv i kurserna från start, då det kommer göra att utbildningen kommer kännas mindre stressig. Sedan är också just blandningen av teori och praktik som finns på barn- och fritidsprogrammet något han vill lyfta fram som positivt till blivande gymnasieelever som funderar på vad de ska välja för program.

- Det roligaste på min utbildning var helt klart att få vara ute så mycket i arbetslivet som vi fick vara. En gång per läsår fick vi den möjligheten. Att få träffa folk ute i vardagen ger mycket erfarenhet som man annars inte får.

Mardin har efter sitt arbete på gruppboendet nu gått vidare i arbetslivet och har för närvarande ett arbete som väktare. Det är ett yrke som enligt honom inte är så olikt sitt förra arbete och den kunskap han har fått under sin utbildning har stor betydelse även på denna nya arbetsplats.

- Vi har på BF fått lära oss bland annat om lågaffektivt bemötande och hur man ska bemöta människor med olika bakgrund och förutsättningar på bästa sätt. Det har jag definitivt nytta av även i mitt nuvarande väktaryrke.

Men Mardins drömmar stannar inte där. Barn- och fritidsprogrammet har inte enbart gett honom möjligheter till arbete direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Programmet i sig har också gett honom den behörighet han nu behöver för kommande högre studier. Om några år hoppas han att han är utbildad polis, ett yrke han alltid tyckt verkat spännande. Just att få arbeta ute på fält och möta och hjälpa människor skulle knyta ihop den säck som öppnades under barn- och fritidsprogrammet. Mardin är mitt uppe i att förverkliga sin livsresa. En resa som för många människor i över 400 år har startat på just Rudbeckianska gymnasiet.