Länk till Vklass
Bild på händer som är ihopkopplade - samarbete

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du göra skillnad?

Vill du vara en del av barn och ungdomars lärande och utveckling? Vill du arbeta med människor i behov av stöd? Vill du vara med och skapa en meningsfull tillvaro för alla, oavsett ålder, kön, ursprung och behov?


Då är barn- och fritidsprogrammet något för dig!

Programmet handlar om människokunskap och ledarskap. Du får kunskap inom pedagogik, psykologi och sociologi. Du får förståelse för hur grupper fungerar, hur vi människor kommunicerar med varandra och du får öva dig i att bli en bra ledare för olika grupper av människor.

Branschrekommenderad utbildning

Vår utbildning är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Det innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad, att vi har ett aktivt samarbete med arbetsgivare i branschen och att du får ett särskilt diplom efter avklarad utbildning.


Programblad Barn- och fritidsprogrammet Pdf, 688.2 kB.

Barn- och fritidsprogrammet är en utbildning som ger dig rätt att söka arbete direkt efter gymnasiet då du får en yrkesexamen. Väljer du rätt kurser får du även grundläggande högskolebehörighet. På programmet får du kombinera teori och praktik. Under utbildningen är du under 19 veckor ute och lär dig på arbetsplatser via APL, arbetsplatsförlagt lärande.Inriktningen ger dig en ännu bättre grund för att jobba inom barnomsorg, skola och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Här får du kunskaper om människors lärande, behov och rättigheter. Du skapar dig en förståelse för hur vi människor och samhället fungerar, tillsammans och var för sig. Programmet förbereder dig för att kunna möta och stödja barn och ungdomar i deras utveckling. Du lär dig även att arbeta med människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Inriktningen kan också ge dig högskolebehörighet för utbildningar till exempelvis förskollärare, lärare, socionom, polis och beteendevetare.Gymnasiegemensamma ämnen, 600p

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a2

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / SVA 1

100
Programgemensamma karaktärsämnen, 700p

Poäng

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2 / SVA 2

100
Övriga gemensamma ämnen

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100


Inriktning, 300p

Poäng

Pedagogisk arbete

200

Socialt arbete 1

100
Programfördjupningar, 600p

Poäng

Alla elever läser:


Specialpedagogik 1

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Grundläggande vård och omsorg

100Eleven väljer en av följande:


Matematik 2a

100

eller


Mental träning

100Eleven väljer ett av följande paket:


Barns lärande och växande

100

Skapande verksamhet

100

eller


Socialt arbete 2

100

Sociologi

100

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

På Barn- och fritidsprogrammet vid Rudbeckianska gymnasiet kommer du att ha 19 veckor APL under din studietid. Under de veckor du har APL så är du ute på din arbetsplats på heltid.

Gymnasiearbetet kopplas till de APL-platser som du har under din studietid.


Goda möjligheter till arbete

Barn- och fritidsprogrammet är en utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete direkt efter gymnasiet då du får en yrkesexamen.

Inriktningen kan också ge dig högskolebehörighet för utbildningar till exempelvis förskollärare, lärare, socionom, polis och beteendevetare.