Länk till Vklass
Bild på händer som är ihopkopplade - samarbete

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du göra skillnad?

Är du intresserad av barn och ungdomars utveckling? Vill du arbeta med människor som behöver stöd? Vill du vara med och skapa mening för alla, oavsett ålder, kön, ursprung och behov?


Då är barn- och fritidsprogrammet något för dig!

Programmet handlar om människor och ledarskap och du får studera pedagogik, psykologi och sociologi. Du lär dig förstå hur grupper fungerar, hur vi människor kommunicerar och du får öva dig i att bli en bra ledare för olika typer av grupper.

Om du vill kan du söka arbete direkt efter gymnasiet eftersom du får en yrkesexamen. Du får också kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. På programmet får du både studera och praktisera. Under utbildningen är du på APL, arbetsplatsförlagt lärande under 19 veckor och lär dig mer om yrket. Där får du praktisk erfarenhet och chans att skapa egna kontakter med arbetslivet.

Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

Branschrekommenderad utbildning

Vår utbildning är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Det innebär att utbildningen är kvalitetssäkrad, att vi har ett aktivt samarbete med arbetsgivare i branschen och att du får ett särskilt diplom efter avklarad utbildning.

Barn- och fritidsprogrammet
- fördjupad information

Barn- och fritidsprogrammet
- elever berättar om sitt program

Barn- och fritidsprogrammet är en utbildning som ger dig rätt att söka arbete direkt efter gymnasiet då du får en yrkesexamen. Väljer du rätt kurser får du även grundläggande högskolebehörighet. På programmet får du kombinera teori och praktik. Under utbildningen är du under 19 veckor ute och lär dig på arbetsplatser via APL, arbetsplatsförlagt lärande.Inriktningen ger dig en ännu bättre grund för att jobba inom barnomsorg, skola och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Här får du kunskaper om människors lärande, behov och rättigheter. Du skapar dig en förståelse för hur vi människor och samhället fungerar, tillsammans och var för sig. Programmet förbereder dig för att kunna möta och stödja barn och ungdomar i deras utveckling. Du lär dig även att arbeta med människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Inriktningen kan också ge dig högskolebehörighet för utbildningar till exempelvis förskollärare, lärare, socionom, polis och beteendevetare.Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6*

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / SVA 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3*

100

* Kursen kan väljas bort, se text nedan
Nyhet – hösten 2023
Från hösten 2023 ska kurser för grundläggande högskolebehörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Det innebär att omfattningen utökas från start men att elever får möjligheten att välja bort kurser. Alla elever kan fortfarande nå
en yrkesexamen och fullständig gymnasieutbildning om 2500 poäng. Det kommer även finnas möjligheter att uppnå grundläggande behörighet inom ramen för 2500 poäng. Valet görs under första gymnasieåret och mer information får du från skolan. Programstrukturen ska gå på remiss under vecka 43 till 46, förändringar kan därför ske.

 


Programgemensamma kurser

Poäng

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a2

50
Programfördjupningar, 600p

Poäng

Alla elever läser:


Specialpedagogik 1

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Valbar kurs

100Eleven väljer ett av följande paket:


Barns lärande och växande

100

Skapande verksamhet

100

eller


Socialt arbete

100

Sociologi

100
Inriktning

Poäng

Pedagogisk arbete

200

Socialt arbete 1

100
Övrigt gemensamt

Poäng

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

På Barn- och fritidsprogrammet vid Rudbeckianska gymnasiet kommer du att ha 19 veckor APL under din studietid. Under de veckor du har APL så är du ute på din arbetsplats på heltid.

Gymnasiearbetet kopplas till de APL-platser som du har under din studietid.


Goda möjligheter till arbete

Barn- och fritidsprogrammet är en utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete direkt efter gymnasiet då du får en yrkesexamen.

Inriktningen kan också ge dig högskolebehörighet för utbildningar till exempelvis förskollärare, lärare, socionom, polis och beteendevetare.