Länk till Vklass
Program 1

Humanistiska programmet

En bred utbildning som ger dig spetskunskaper i språk och kultur.

Programmet ger en spetskompetens inom språk och kultur. Passar dig som är intresserad av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Här får du en bred högskolebehörighet, spetskunskaper i språk och chans till internationellt utbyte.Programmet ger dig en god grund för en internationell framtid

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av språk och kultur, vill läsa fler språk än engelska och vill kunna arbeta internationellt i framtiden. Här får du internationella kontakter och lär känna andra kulturer, bland annat genom att delta i ett utbyte med ett annat land.

Humanistiska programmet är högskoleförberedande och ger dig en bred behörighet till högskola och universitet. Det är det enda programmet som ger dig möjlighet att läsa två eller flera språk utöver engelska – något som ger dig en stor konkurrensfördel inför framtiden.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

Programblad Humanistiska programmet Pdf, 679.2 kB.

Examensmålen för humanistiska programmet betonar att det är ett högskoleförberedande program. Efter examen ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.

Utbildningen lägger tonvikten på humaniora. Du kommer att studera människan i samtiden och historien med fokus på människans skapande och tänkande. Centrala kunskapsområden är språk, litteratur, filosofi, historia och kulturhistoria. Utbildningen ska utveckla din språkliga säkerhet, din kreativitet i tal och skrift och du kommer att ges möjligheter att utveckla din förmåga att argumentera i tal och skrift.

Du kommer att utveckla din samarbetsförmåga och uppmuntras att se möjligheter och ta egna initiativ. Utbildningen ska också ge dig möjligheter att omsätta dina kunskaper i humaniora i handling genom möten, studiebesök, utbyten eller andra jämförbara praktiska moment.

Väljer du att läsa Matematik 2 och Naturkunskap 2, får du förutom din spetskompetens i språk, samma behörighet som samhällsvetenskapsprogrammet. Väljer du sedan att även läsa Matematik 3, blir du även behörig att läsa alla ekonomiska utbildningar på högskolenivå. Humanistiska programmet är därför ett klokt val som ger dig möjlighet att läsa vidare inom många olika områden.

Mål för gymnasiearbetet

I ditt gymnasiearbete ska du visa att du är förberedd för högskolestudier inom i första hand det humanistiska området. Du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska eller valfritt modernt språk. Avslutningsvis ska du presentera och diskutera ditt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.


Inriktningen språk ger dig breda och fördjupade kunskaper i språk. Du får också lära känna nya kulturer och du lär dig hur språk och samhälle samverkar. Språkinriktningen passar dig som är nyfiken, språkintresserad och kommunikativ. Du blir bildad genom att du breddar dina vyer och lär känna andra kulturer.

Inriktningen kultur ger dig fördjupade kunskaper i kultur, historia och människans tänkande.

Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150 p

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b - Kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 /SVA1

100

Svenska 2/SVA 2

100

Svenska 3/SVA 3

100


Programgemensamma ämnen, 350p

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Människans språk 1

100


Övriga gemensamma ämnen, 300p

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100


Inriktning Språk, 400p

Poäng

Latin - Språk och kultur 1

100

Språk

300Inriktning kultur, 400p

Poäng

Filosofi 2

50

Kultur- och idéhistoria

100

Samtida kulturuttryck

100

Psykologi 1

50

Litteratur

100


Programfördjupningar, 300p

Poäng

Alla elever läser:


Engelska 7

100

Internationella relationer

100

Eleven väljer en av följande:


Matematik 2b

100

eller


Retorik

100

 

 

Möjliga yrken för dig som läser humanistiska

Programmet ger dig möjlighet att i framtiden arbeta som eller med till exempel:

  • Kultur och konst på museum, galleri eller teater
  • Museipedagog eller museiintendent
  • Bibliotekarie
  • Kulturvetare, kultursamordnare eller kulturskribent
  • Journarlist, redaktör eller författare
  • Lärare i samhällsorienterade ämnen eller svenska