Länk till mer information om IST Home
Program 1

Humanistiska programmet

En bred utbildning som ger dig spetskunskaper i språk och kultur.

Det här är programmet för dig som är intresserad av språk och kultur. Här får du en bred behörighet till högskola och universitet. Det ger bra grunder för att arbeta internationellt eller med konst och kultur.

Programmet ger dig en god grund för en internationell framtid

På det här programmet har du ett internationellt fokus i dina kurser. Du får lära känna
nya kulturer och du får möjlighet att delta i ett utbyte med ett annat land. Humanistiska programmet är det enda program erbjuder två eller fler språk utöver engelska inom själva programmet. Förutom spetskunskaper i språk och kultur kan du också få samma behörighet som samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet om du gör rätt val av kurser.

Du som har siktet inställt på världen – välj det humanistiska programmet!

Humanistiska programmet
- inriktning kultur

Humanistiska programmet
- elever berättar om sitt program

Examensmålen för humanistiska programmet betonar att det är ett högskoleförberedande program. Efter examen ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.

Utbildningen lägger tonvikten på humaniora. Du kommer att studera människan i samtiden och historien med fokus på människans skapande och tänkande. Centrala kunskapsområden är språk, litteratur, filosofi, historia och kulturhistoria. Utbildningen ska utveckla din språkliga säkerhet, din kreativitet i tal och skrift och du kommer att ges möjligheter att utveckla din förmåga att argumentera i tal och skrift.

Du kommer att utveckla din samarbetsförmåga och uppmuntras att se möjligheter och ta egna initiativ. Utbildningen ska också ge dig möjligheter att omsätta dina kunskaper i humaniora i handling genom möten, studiebesök, utbyten eller andra jämförbara praktiska moment.

Väljer du att läsa Matematik 2 och Naturkunskap 2, får du förutom din spetskompetens i språk, samma behörighet som samhällsvetenskapsprogrammet. Väljer du sedan att även läsa Matematik 3, blir du även behörig att läsa alla ekonomiska utbildningar på högskolenivå. Humanistiska programmet är därför ett klokt val som ger dig möjlighet att läsa vidare inom många olika områden.

Mål för gymnasiearbetet

I ditt gymnasiearbete ska du visa att du är förberedd för högskolestudier inom i första hand det humanistiska området. Du ska formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet.

Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska eller valfritt modernt språk. Avslutningsvis ska du presentera och diskutera ditt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.


Inriktning språk ger dig breda och fördjupade kunskaper i språk. Du får också lära dig mer om andra länders kultur och hur språk och samhälle samverkar. Språkinriktningen passar dig som är språkintresserad och nyfiken på att veta mer om andra kulturer. Du vidgar dina vyer och får globala perspektiv.


Inriktningen ger dig breda och fördjupade kunskaper inom kultur, litteratur, filosofi och historia. Vi arbetar med nutida och dåtida fenomen och uttryck och du får lära dig hur konst, kultur och samhälle samverkar och påverkar varandra. Kulturinriktningen passar dig som är intresserad av konst och kultur, samhällsfrågor och är nyfiken på vår omvärld.
Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Historia 2b - kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100
Programgemensamma kurser

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Människans språk 1

100
Inriktning språk

Poäng

Latin - Språk och kultur 1

100

Språk

300Inriktning kultur

Poäng

Filosofi 2

50

Kultur- och idéhistoria

100

Samtida kulturuttryck

100

Psykologi 1

50

Litteratur

100


Programfördjupningar

Poäng

Alla elever läser:


Engelska 7

100

Internationella relationer

100Eleven väljer en av följande:


Matematik 2b

100

eller


Retorik*

100*Eventuellt kommer fler kurser att erbjudasÖvriga gemensamt

Poäng

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200Möjliga yrken för dig som läser humanistiska

Programmet ger dig möjlighet att i framtiden arbeta som eller med till exempel:

  • Kultur och konst på museum, galleri eller teater
  • Museipedagog eller museiintendent
  • Bibliotekarie
  • Kulturvetare, kultursamordnare eller kulturskribent
  • Journarlist, redaktör eller författare
  • Lärare i samhällsorienterade ämnen eller svenska