Länk till mer information om IST Home
Program 1

Naturvetenskapsprogrammet

Här får du bredaste möjliga högskolebehörigheten för vidare studier

Naturvetenskap är en viktig förutsättning för den snabba utvecklingen i vårt moderna samhälle inom exempelvis medicin, matematik och teknik.

Stora möjligheter för framtiden

Hos oss på Rudbeckianska gymnasiet lär du dig att förstå den naturvetenskapliga världsbilden och att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt.

Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för vidare studier tack vare våra engagerade och legitimerade lärare. Flera gånger i veckan har du lektioner i våra välutrustade labb­salar. Utbildningen består bland annat av lärarledda föreläsningar, fältstudier, laborationer och ämnesövergripande projekt. På skolan har vi dessutom tillgång till vårt eget biologiska museum!

En utbildning – flera vägar

På naturvetenskapsprogrammet har du flera olika val vilket gör att du till stora delar kan sätta ihop utbildningen så den passar just dig. Kanske vill du läsa våra spetskurser i matematikspecialisering eller fysik 3, kanske är du intresserad av biologi eller så tilltalas du av att kunna läsa både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kurser. Här finns flera vägar att välja.

Naturvetenskapsprogrammet
- elever berättar om sitt program

Hos oss får du garanterat bästa möjliga förutsättningar för vidare studier tack vare våra engagerade och legitimerade lärare, våra välutrustade labbsalar och framförallt tack vare att du kommer vara i en miljö som präglas av en passion för både lärande och naturvetenskap.

Vårt grundläggande pedagogiska tänk är att vi använder formativa metoder i klassrummet för att stötta våra elevers lärande, detta kombineras med att vi kontinuerligt jobbar i basgrupper.

Lektionstiden fördelas på 2-3 pass per vecka för att skapa bättre förutsättningar för varierad undervisning. Utbildningen består bland annat av lärarledda föreläsningar, fältstudier, laborationer och ämnesövergripande projekt.


På inriktningen naturvetenskap får du behörighet till i princip alla högskoleutbildningar. Här ingår fördjupade kunskaper i matematik, fysik, biologi och kemi. Med hjälp av de valbara kurserna kan du rikta in dig mot de ämnen som intresserar dig mest inom naturvetenskap, till exempel kriminalteknik, bioteknik, fysik och matematik.

 

På inriktningen naturvetenskap och samhälle får du en bred behörighet till fortsatta högskolestudier. Här ingår fördjupade kunskaper inom energi och miljö, samhällskunskap och biologi. Med hjälp av alla valbara kurser kan du rikta in dig mot de ämnen som intresserar dig mest inom antingen naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

 

Är du intresserad av både naturvetenskap och globala frågor? På den internationella profilen får du en större förståelse för världen. Du utvecklar både din kulturella förståelse och engelska. I år 3 gör du en fältstudieresa utomlands.Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionkunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100
Programgemensamma kurser

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100
Inriktning naturvetenskap

Poäng

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100
Inriktning naturvetenskap och samhälle

Poäng

Samhällskunskap 2

100

Geografi 1

100

Biologi 2

100

Miljö- och energikunskap

100
Programfördjupningar

Poäng

Naturvetenskaplig spec.

100

Programmering 1

100

Engelska 7

100

Matematik 5

100

Bioteknik

100

Retorik

100

Entreprenörskap

100

(Man väljer2 av dessa kurser)

Programfördjupning internationell profil

Poäng

Internationella relationer

100

Engelska 7

100
Övrigt gemensamt

Poäng

Gymnasiearbete

100

Individuellt val

200Du får många valmöjligheter för framtiden

Utbildningen passar dig som vill studera vidare efter gymnasiet. När du läser Naturvetenskapsprogrammet får du en mycket bred högskolebehörighet. Du blir förberedd att plugga vidare inom framförallt naturvetenskap, teknik och matematik, men du kan välja att studera vidare inom många områden. Exempel på högskolestudier du blir behörig till är läkare, ingenjör, psykolog, ekonom, arkitekt och lärare.