Länk till Vklass
Samhällsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du få en bra samhällsvetenskaplig grund?

På Samhällsvetenskapliga programmet på Rudbeckianska får du en bred utbildning. Du får en god teoretisk grund som förbereder dig väl inför kommande högskolestudier. Studier och traditioner blandas under läsåret för att du ska få en helhetsupplevelse av dina gymnasieår.Ett brett högskoleförberedande program

Programmet passar dig som vill förstå hur samhället fungerar och styrs på olika nivåer och vill ha en bred grund inför kommande studier.

Beroende på vilken inriktning du väljer så lär du dig mer om globala frågor, internationella relationer, lag och rätt, mänskliga rättigheter, entreprenörskap och hälsa ur ett samhällsperspektiv. Du får prova att arbeta i olika ämnesövergripande projekt och får stor kännedom om viktiga samhällsfrågor.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

 

SamhällsvetenskapsprogrammetPDF


Examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet betonar att det är ett högskoleförberedande program. Efter examen ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Utbildningen handlar om samhällsförhållanden i Sverige och övriga världen, om samspelet mellan individ och samhälle och om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Frågor om kommunikation, demokrati, etik, miljö och människan som individ är viktiga. Med hjälp av historien förstår vi förhållanden i dagens samhälle och blickar framåt.

Centralt är media, kommunikation och kritisk granskning av åsikter och värderingar. Du kommer att utvecklas i att skriva, läsa, förstå och tolka olika typer av texter och du får träna dig i att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Viktigt är att du får utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet och självständighet och att du kan ta initiativ, ser möjligheter och att du tränar dig i att arbeta utifrån tvärvetenskapliga förhållningssätt.


På den beteendevetenskapliga inriktningen får du fördjupad kunskap om hur människor fungerar som individer och som deltagare i grupp. Ämnen som ger dig kunskap om detta är bland annat psykologi, sociologi och organisation och ledarskap.

Vi tycker också att det är viktigt att du utvecklas som person. Vi arbetar därför med olika metoder och verktyg för att utveckla ditt personliga ledarskap, du får bland annat träning genom grupparbete och muntliga redovisningar.


Om du vill lära dig mer om hur vi människor påverkas av våra livsstilar, både fysiskt och psykiskt, är Beteende - Hälsa något för dig. Hos oss får du läsa alla de vanliga kurserna på beteendeinriktningen och lära dig mer om hur vi människor fungerar som individer och samhällsvarelser. Unikt för vår profil är att du även får läsa de avslutande kurserna i psykologi och religion samt fördjupa dig i moderna teorier om positiv psykologi och lycka. Kopplat till de kurser du läser får du dessutom flera möjligheter till upplevelser i andra miljöer och sammanhang, utanför klassrummet.

 

Denna inriktning passar dig som vill utveckla din kreativitet och samtidigt få en bred förståelse för samhällsfrågor. Du lär dig se samband mellan människors behov och hur det hänger ihop med hur olika marknader fungerar och vårt globala ansvar. Vi arbetar med entreprenöriellt lärande i undervisningen.

I år 2 läser du kursen entreprenörskap och lär dig bland annat hur man får idéer, utvärderar dessa och driver igenom dem. Du driver även ett UF-företag under det andra året. Genom UF-året får du kunskaper i hur man startar upp, driver och avslutar ett företag.

År 3 genomsyras av ett gymnasiearbete med koppling till profilen, där det i samband med det också ges möjlighet till att delta i ett utbyte med en skola i Slovenien.
Profilen för dig som vill bredda dina kunskaper om lag och rätt – både i nutid och dåtid, i Sverige och övriga världen. I år 3 har du möjlighet att, inom ramen för kursen Rätten och samhället, genomföra en studieresa till Bryssel där vi bland annat besöker olika EU-institutioner. Gymnasiearbete genomförs i samarbete mellan samhällskunskap, svenska och filosofi under år 3. Ämnesvalet ska vara något samhällsproblem och kopplas till juridiska frågor.


Är du intresserad av världen? Vill du fördjupa dig i de globala frågorna? Då kan du välja internationell profil. Via regelbundna internationella samarbeten och möten med elever från andra länder får du möjlighet att utveckla dig och din förståelse för komplexa samhällsfrågor. Du studerar bland annat internationella relationer, klimat- och hållbarhetsfrågor, mänskliga rättigheter och freds- och konfliktkunskap. Utöver detta får du även fördjupade kunskaper i engelska som ibland används som arbetsspråk i utbildningen. I år 3 genomför du en fältstudie i Etiopien eller Österrike.Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150p

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / SVA 1

100

Svenska 2 / SVA 2

100

Svenska 3 / SVA 3

100
Programgemensamma karaktärsämnen, 300p

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50
Övriga gemensamma ämnen, 300p

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100


Inriktningar 450p - Två olika möjligheter

Poäng

1. Beteendevetenskap


Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

1002. Samhällsvetenskap


Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2, 3

200
Programfördjupningar för respektive profil 300p, 5 olika möjligheter

Poäng

1. Beteendevetenskap - Beteende


Humanisisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Programfördjupning

200

 

 

2. Beteendevetenskap - Hälsa


Religion 2

50

Psykologi 2b

50

Programfördjupning

200

 

 

3. Samhällsvetenskap - Lag rätt och samhälle


Rätten och samhället

100

Programfördjupning

200


 

4. Samhällsvetenskap - Entreprenörskap


Entreprenörskap

100

Programfördjupning

200


 

5. Samhällsvetenskap - Internationell


Geografi 2

100

Internationella relationer

100

Engelska 7

100

 

 

Exempel på yrken som du kan studera vidare till

Efter Samhällsvetenskapsprogrammet är tänkbara framtida yrken: Lärare, socionom, folkhälsovetare, beteendevetare, åklagare, polis och mycket annat.