Länk till Vklass
Samhällsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning samhällsvetenskap

På Samhällsvetenskapsprogrammet på Rudbeckianska får du en bred utbildning. Studier och traditioner blandas under läsåret för att du ska få en helhetsupplevelse av dina gymnasieår.Ett brett högskoleförberedande program

Programmet passar dig som vill förstå hur samhället fungerar och styrs på olika nivåer och vill ha en bred grund inför kommande studier. Du blir väl förberedd för högskolestudier med inriktning mot till exempel jurist, polis, lärare, socionom, sjuksköterska, statsvetare, ekonom och mycket annat.


En inriktning - fyra profiler

Här kan du läsa inriktningen samhällsvetenskap som har fyra olika profiler du kan välja på. Beroende på vilken profil du väljer så lär du dig mer om globala frågor, internationella relationer, lag och rätt, samhällspåverkan och entreprenörskap. Du får prova att arbeta i olika ämnesövergripande projekt och får stor kännedom om viktiga samhällsfrågor.


Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.

 

Programblad Samhällsvetenskapsprogrammet Pdf, 680 kB.

Examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet betonar att det är ett högskoleförberedande program. Efter examen ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Utbildningen handlar om samhällsförhållanden i Sverige och övriga världen, om samspelet mellan individ och samhälle och om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Frågor om kommunikation, demokrati, etik, miljö och människan som individ är viktiga. Med hjälp av historien förstår vi förhållanden i dagens samhälle och blickar framåt.

Centralt är media, kommunikation och kritisk granskning av åsikter och värderingar. Du kommer att utvecklas i att skriva, läsa, förstå och tolka olika typer av texter och du får träna dig i att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Viktigt är att du får utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet och självständighet och att du kan ta initiativ, ser möjligheter och att du tränar dig i att arbeta utifrån tvärvetenskapliga förhållningssätt.


Denna inriktning passar dig som vill utveckla din kreativitet och samtidigt få en bred förståelse för samhällsfrågor. Du lär dig se samband mellan människors behov och hur det hänger ihop med hur olika marknader fungerar och vårt globala ansvar. Vi arbetar med entreprenöriellt lärande och samarbetsinlärning i undervisningen. Du läser kursen entreprenörskap och vi knyter kontakter med näringslivet. Genom ditt eget UF-året får du kunskaper i hur man startar upp, driver och avslutar ett företag.

Du får också möjlighet att delta i ett internationellt utbyte med vår samarbetsskola i Slovenien.


Profilen för dig som vill bredda dina kunskaper om lag och rätt – både i nutid och dåtid, i Sverige och övriga världen. I år 3 har du möjlighet att, inom ramen för kursen Rätten och samhället, genomföra en studieresa till Bryssel där vi bland annat besöker olika EU-institutioner. Gymnasiearbete genomförs i samarbete mellan samhällskunskap, svenska och filosofi under år 3. Ämnesvalet ska vara något samhällsproblem och kopplas till juridiska frågor.


Är du intresserad av världen? Vill du fördjupa dig i de globala frågorna? Då kan du välja internationell profil. Via regelbundna internationella samarbeten och möten med elever från andra länder får du möjlighet att utveckla dig och din förståelse för komplexa samhällsfrågor. Du studerar bland annat internationella relationer, klimat- och hållbarhetsfrågor, mänskliga rättigheter och freds- och konfliktkunskap. Utöver detta får du även fördjupade kunskaper i engelska som ibland används som arbetsspråk i utbildningen. I år 3 genomför du en fältstudie i Etiopien eller Österrike.


Är du nyfiken på hur samhället vi lever i påverkar oss? Vill du lära dig mer om hur vi som individer kan påverka vår omvärld? Då är den här profilen något för dig. Här får du, genom ett undersökande arbetssätt, utveckla kunskaper som möjliggör medvetna val och inflytande. Du får fördjupa din förståelse för komplexa samhällsfrågor som berör politisk, ekonomisk och social hållbarhet. Du får också lära dig mer om hur en människa kan påverkas för att tycka, tänka och agera på ett visst sätt.

Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150p

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / SVA 1

100

Svenska 2 / SVA 2

100

Svenska 3 / SVA 3

100
Programgemensamma karaktärsämnen, 300p

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50
Övriga gemensamma ämnen, 300p

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100


Inriktningarskurser 450p

Poäng

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2, 3

200
Programfördjupningar för respektive profil 300p, 4 olika möjligheter

Poäng1. Lag rätt och samhälle


Rätten och samhället

100

Programfördjupning

2002. Entreprenörskap


Entreprenörskap

100

Programfördjupning

2003. Internationell


Geografi 2

100

Internationella relationer

100

Engelska 7

1004. Samhällspåverkan


Politik och hållbar utveckling

100

Psykologi 2a, 2b

100

Programfördjupning

100

Exempel på yrken som du kan studera vidare till

Efter Samhällsvetenskapsprogrammet är tänkbara framtida yrken: Lärare, socionom, folkhälsovetare, beteendevetare, åklagare, polis och mycket annat.