Länk till mer information om IST Home
Foto på program A

Wegas AST-klass

För dig som har en diagnos inom autismspektrat

Lärmiljön och undervisningen i AST-klass är anpassad och utformad för dig som har en diagnos inom autismspektrat. Här kan du läsa våra högskoleförberedande program i en liten undervisningsgrupp. Du får en lugn lärmiljö och undervisas av behöriga lärare som har lång erfarenhet och kompetens inom AST-området.

Vad innebär AST-klass?

Om du går i en AST-klass läser du enligt studieplanen som gäller för det program du har valt. Det betyder att du läser samma kurser som eleverna i andra klasser gör, men det kan finnas skillnader gällande i vilken ordning du läser kurserna. Skillnaden mellan AST-klasser och skolans andra klasser är att du läser i en mindre undervisningsgrupp och håller till i Wegas lokaler på Rudbeckianska gymnasiet. Där finns anpassade lokaler för både lektioner och raster. Lärarna som jobbar på Wegas är behöriga och har stor erfarenhet och kompetens inom AST-området. Det finns också goda möjligheter att göra de anpassningar som just du behöver.

De här programmen och inriktningarna kan du läsa i AST-klass

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap
Du läser alla kurser förutom moderna språk på Wegas. Moderna språk läser du tillsammans med andra elever på skolan.

Teknikprogrammet
- inriktning teknikvetenskap kan läsas till 100% i AST-klass.
- inriktningarna informations- och medieteknik, produktionsteknik och samhällsbyggande och miljö kan läsas till 80% i AST-klass, du läser då fem av kurserna tillsammans med övriga elever som läser Teknikprogrammet.

När du gör din ansökan i Dexter räcker det med att du söker till Teknikprogrammet- teknikvetenskap, AST-klass. Val av inriktningen görs först till årskurs 2.

Våra mål är att

  • ge våra elever en utbildning med en personlig pedagogisk utformning.
  • våra elever ska utveckla kunskaper för fortsatta studier eller arbete.
  • efter våra elevers individuella förmåga och behov ge möjligheter till att utveckla ett så självständigt ungdoms/vuxenliv som möjligt.


Hur uppnår vi målen?

  • Genom att ha god insikt och kunskap om den enskilde elevens behov och förutsättningar
  • Genom att ha goda kunskaper om autism
  • Genom kontinuerlig utbildning/fortbildning till hela personalgruppen
  • Genom ett nära samarbete med vårdnadshavare/föräldrar
  • Genom att den pedagogiska miljön anpassas efter individens behov och förutsättningar och de specifika ämnena likaså
  • Genom att vi utformar studieplaner och handlingsplaner som innefattar kortsiktiga och långsiktiga mål
  • Genom att vi har personal med expertkunskaper till exempel skolpsykolog, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, lärare, studie- och yrkesvägledare och socialpedagog