Länk till Vklass
Foto på program A

Wegas AST-klass

Nytt från hösten -21: AST-klass för dig som har en diagnos inom autismspektrat.

Lärmiljön och undervisningen i AST-klass är anpassad och utformad för dig som har en diagnos inom AST-spektrat. Här kan du läsa våra högskoleförberedande program i en liten undervisningsgrupp. Du får en lugn lärmiljö och undervisas av behöriga lärare som har lång erfarenhet och kompetens inom AST-området.

Vad innebär AST-klass? Om du går i en AST-klass läser du enligt studieplanen som gäller för det program du har valt. Det betyder att du läser samma kurser som eleverna i andra klasser gör, men det kan finnas skillnader gällande i vilken ordning du läser kurserna och i vilket tempo. Skillnaden mellan AST-klasser och skolans andra klasser är att du läser i en mindre undervisningsgrupp och håller till i Wegas lokaler på Rudbeckianska gymnasiet. Där finns anpassade lokaler för både lektioner och raster. Lärarna som jobbar på Wegas är behöriga och har stor erfarenhet och kompetens inom AST-området. Det finns också goda möjligheter att göra de anpassningar som just du behöver.

 

De här programmen och inriktningarna kan du läsa i AST-klass

 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap
 • Teknikprogrammet, inriktning information och media
 • Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap

Våra mål är att

 • ge våra elever en utbildning med en personlig pedagogisk utformning.
 • våra elever ska utveckla kunskaper för fortsatta studier eller arbete.
 • efter våra elevers individuella förmåga och behov ge möjligheter till att utveckla ett så självständigt ungdoms/vuxenliv som möjligt.


Hur uppnår vi målen?

 • Genom att ha god insikt och kunskap om den enskilde elevens behov och förutsättningar
 • Genom att ha goda kunskaper om autism
 • Genom kontinuerlig utbildning/fortbildning till hela personalgruppen
 • Genom ett nära samarbete med vårdnadshavare/föräldrar
 • Genom att den pedagogiska miljön anpassas efter individens behov och förutsättningar och de specifika ämnena likaså
 • Genom att vi utformar studieplaner och handlingsplaner som innefattar kortsiktiga och långsiktiga mål
 • Genom att vi har personal med expertkunskaper till exempel skolpsykolog, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, lärare, studie- och yrkesvägledare och socialpedagog