Länk till Vklass
Flicka studerar

Yrkesintroduktion Barn och fritid

Barnskötare/Elevassistent Bas

På yrkesintroduktion mot Barn och fritidsprogrammet läser du en kombination av kurser som ger dig goda chanser att få jobb inom pedagogisk verksamhet. Delar av kurserna genomförs som APL (arbetsplatsförlagt lärande) vilket innebär att du är ute på en hel del praktik.

Yrkesförberedande för att arbeta som barnskötare eller elevassistent

Utbildningen består i huvudsak av det nationella yrkespaketet Barnskötare/Elevassistent Bas och omfattar 900 poäng (fördelade på tre terminer). Syftet med utbildningen är att du ska kunna börja arbeta efter programmet.

Branschrekommenderad utbildning

De nationella yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga. Det betyder att arbetsgivare inom området efterfrågar personal med den kompetens du får om du läser yrkespaketet.

Förutom de yrkeskurser som ingår i yrkespaketet finns möjlighet att fortsätta läsa svenska/svenska som andraspråk, matematik och/eller engelska på grundskolenivå.Barnskötare – Elevassistent Bas Yrkespaket

Poäng

Etnicitet och kulturmöten

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Specialpedagogik 1

100

Summa

900

Grundupplägget är att eleverna efter en introduktionsperiod är ute på en arbetsplats tre dagar i veckan och går i skolan två dagar i veckan. Individuella variationer kan förekomma.


Din framtid efter utbidningen

När du är färdig med kurserna inom yrkespaketet har du goda möjligheter att få jobb men du kan också välja att fortsätta studera på ett nationellt program, om du blivit behörig, eller i andra utbildningsformer.