Länk till mer information om IST Home

Internationellt arbete

Internationalisering

I enlighet med skolans styrdokument är de internationella frågorna en del av skolans uppgifter. Syftet är att ge våra elever en ökad förståelse för sin omvärld utifrån ett ekonomiskt, kulturellt, socialt och politiskt perspektiv. Samarbete över nationsgränserna leder till att öppna dörrarna till Europa, världen och en större arbetsmarknad.

Målsättningen med Tranellskas internationaliseringsarbete är att:

  • Stärka elevernas självförtroende och personliga utveckling
  • Medverka till ökad motivation att lära sig andra språk
  • Ge möjligheter få breddade yrkeskunskaper och fördjupad insikt om hur man i andra länder arbetar inom vårt yrkesområde
  • Få kunskaper om andra kulturer och traditioner
  • Knyta nya kontakter

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands

Genom arbetsplatsförlagt lärande APL utomlands får eleverna inte bara fördjupade yrkeskunskaper utan även kunskaper om andra länder och deras kulturer. De utvecklar även sina sociala förmågor, språkkunskaper och får en inblick i vad som krävs för att arbeta i ett annat land, erfarenheter som är bra att ha med sig när man söker arbete. APL-resornas syfte är kopplat till målen i läroplanen, programmålen, internationaliseringsplanen samt är tydligt integrerad i elevernas lärprocess.

Alla elever på Tranellska har möjlighet att anmäla intresse för att under en period i åk 3, få göra sin APL utomlands. Elever har genom åren haft ett utbyte med skolor i Portugal, Spanien och Grekland.

Utsikt
  • Du är här:
  • Tranellska /
  • Om skolan /
  • Internationellt arbete