Länk till mer information om IST Home

Om Tranellska

Det här är vi

Tranellska har Västerås mest erfarna utbildare inom hotell-, turism-, restaurang- och bageri. Här studerar cirka 220 gymnasieelever, 40 vuxenstuderande samt studerande på YH. Inom enheten finns drygt 30 medarbetare.

Vi har ett mycket nära samarbete med branschen och näringslivet. Det innebär att vi erbjuder intressanta och framtidsinriktade utbildningar till våra elever och blir en viktig aktör i att tillgodose branschens behov av arbetskraft.


tranellska vår skola

Program

På Tranellska har vi en tydlig inriktning inom hotell, restaurang, bageri och har följande program:

 • Hotell och turism
 • Restaurang och livsmedel
 • Yrkesintroduktion, inriktning restaurang och bageri/ hotell och turism
 • Anpassad gymnasieskola med program för hotell,restaurang och bageri
 • Vuxenutbildning, inriktning kock, bagare/konditor
 • Yrkeshögskola, bageri och konditori


Sedan hösten 2018 finns vi vid Lögastrand, granne med Lögarängsbadet. Våra utbildningar har funnits sedan början av 1980-talet i lokaler på Vallby. Vi har nu slagit samman våra verksamheter gymnasiet, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Våra utbildningar är förlagda i två olika byggnader. På Sjöhagsvägen 4 har vi restaurangutbildningen på entréplanet och bageriutbildningen på det övre planet. På Stensborgsgatan 1 (på andra sidan gatan) har vi Hotell och turismprogrammet samt undervisning i allmänna ämnen. Här finns också den anpassade gymnasieskolans program för hotell, restaurang och bageri. Från och med januari 2024 finns vi även på Drottninggatan 24 i och med vår lunch-restaurang Jacob.

Vision

Vi är en attraktiv skola och ett utbildningscentrum för mötesindustrin. Vi samarbetar tätt med branschen, leverantörer och andra utbildningar både i våra moderna lokaler och ute hos våra samarbetspartners.

Vi har höga förväntningar, god måluppfyllelse, många elever går ut med grundläggande högskolebehörighet. Vi utvecklar vårt samarbete med högre utbildningar. Vi är en skola att trivas och utvecklas i.

Värdegrund

Vi visar respekt för varandras tankar, kompetenser och roller. Vi går in i alla situationer med en god intention och ser våra olikheter som en möjlighet till ett ömsesidigt lärande och kunskapsutbyte.

Vi har en gemensam förståelse för vårt uppdrag och innebär lust och glädje inför vårt uppdrag. Vi har en stark tro på det vi gör och vår grundinställning är att allt kan utvecklas och bli bättre.

Ständigt lärande är vår ledstjärna. Med samverkan skapar vi arbetsglädje och förutsättningar för att nå detta mål. Genom att kombinera våra olika kompetenser på rätt sätt ökar vi vårt lärande men också vår förståelse för varandras utmaningar.

Vi har en helhetssyn på vårt uppdrag och tar ansvar för elevens hela väg genom skolan. Vi lyfter blicken för att se verksamheten i ett större sammanhang då det hjälper oss att prioritera rätt. Vi drar alla åt samma håll.

Pedagogisk idé

Vår pedagogiska idé bygger på en helhetsidé om att alla får rätt kunskaper och erfarenhet och samtidigt trivs och känner stolthet över sin utbildning.

Vårt arbete med trygghet och trivsel

Vi på Tranellska vill att vår skola ska vara en bra och trivsam arbetsplats för både elever och personal.

Våra gemensamma ordningsregler:

 • På Tranellska gymnasiet ska vi respektera varandra, använda ett vårdat språk och vårda vår miljö.
 • Till lektion kommer alla i tid och har allt material med sig såsom dator, papper, penna, böcker etc.
 • Vid frånvaro är det eleven som ansvarar för att skaffa information om vad som missats och ta igen detta. Ta kontakt med undervisande lärare
 • Mobiltelefon ska vara avstängd/ljudlös och undanstoppad i ansedd mobillåda eller i skåpet under lektionstid och får bara användas om läraren bestämmer så.
 • Under arbete i kök, restaurang, bageri och hotell används arbetskläder/uniform.
 • Förtäring av mat och dryck ska inte ske under lektionstid (vattenflaska undantagen).
 • Skriftlig kommunikation sker via Vklass. Plagieringskontroll sker vid inlämning av uppgifter.
 • Sen ankomst rapporteras som ogiltig frånvaro.
 • Deadline ska respekteras.
 • Vi respekterar tider för inlämning.
 • Vi röker inte inom skolans område.
 • Vi parkerar cyklar, bilar och andra fordon på anvisade platser.

Namnet Tranellska

Jacob Tranell har fått ge namn åt vår skola. Han var krögare och levde kring förra sekelskiftet. På den tiden fanns ett så kallat utvärdshus överst i Oxbacken som han ägde och drev.