Länk till Vklass

Våra program på gymnasiesärskolan

Information om gymnasiesärskolans program Hotell, restaurang och bageri

Hotell, restaurang och bageri

Branschen väntar på dig!

Programmet för hotell, restaurang och bageri passar dig som tycker om matlagning, bakning, och gillar teamwork. I den här branschen finns det gott om jobb.

Du lär dig bland annat kundservice, arbete i restaurangkök och hur man hanterar färskvaror och livsmedel. I utbildningen ingår totalt 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket innebär att du är på praktik inom olika företag i branschen.

Vill du läsa mer om gymnasiesärskolan

Länkar för dig som vill läsa mer om gymnasiesärskolan.

Skolverkets information om gymnasiesärskola

Västerås stads övergripande information om gymnasiesärskola

Skolverkets information om läroplan, program och ämnen i gymnasiesärskolan


  • Du är här:
  • Tranellska /
  • Studera här /
  • Våra program på Gymnasiesärskolan