Länk till Vklass

Välkommen till Västerås yrkeshögskola!

Västerås yrkeshögskola skräddarsyr yrkeshögskoleutbildningar av hög kvalitet där du som studerande får den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Det leder till att 9 av 10 får jobb efter avslutad examen.

Studiebesök hos Green Cargo

Systemtekniker spårfordon

Vi har besökt Green Cargo i Eskilstuna där vi fick en presentation av företaget och rundvisning i lokalerna. Vi fick en mycket lärorik genomgång av olika vagnar och fordon. Ett studiebesök som var mycket uppskattat av våra studerande. Tack till Green Cargo!

2022-10-28

Green Cargo tåg

Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem

Kort kurs, distans

Är du nyfiken på att utveckla dina kunskaper inom relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem och jobbar i branschen idag?

2022-09-14

Sök till vår korta utbildning inom området. Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem. Nästa ansökningsperiod: februari 2023, start april.

Nästa kursstart: 27 december 2022. Antagningsbesked skickas 7 december.

Studietakt 50%, till största delen distansutbildning.

Utbildningen är framtagen tillsammans med näringslivet och utgår från arbetsmarknaders behov. LÄS MER HÄR

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Netcontrol AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Eldistribution, Mälarenergi Elnät AB, Hitachi - Powergrids, ABB Kraftservice, Engineering4U, Modis Sweden AB, Prevas, Linxon, Sweco.

Ett givande studiebesök

Tack till Linjemontage!

Våra studerande till Elkraftsingenjör hade ett mycket givande besök hos Linjemontage AB förra veckan. Vid besöket fick de studerande se lokalerna och träffa sju olika yrkesroller inom företaget. De studerande fick bland annat kunskap om hur en projektledare, mekanisk konstruktör samt elektrisk konstruktör arbetar och hur det gick till på verkstadsmontaget. De fick även veta en del om idrifttagning och reläskydd. De studerande är mycket nöjda med besöket.

2022-09-30

Systemtekniker spårfordon

Studiebesök hos SJ

Under hösten har klassen Systemtekniker spårfordon gjort ett studiebesök vid SJ:s depå i Sjöhagen, Västerås. Ett mycket givande besök där de blivande systemteknikerna togs emot av Robert Sköld, produktionsledare vid SJ i Västerås. Klassen fick se hur man gör tåget spänningslöst för det ska vara säkert att gå upp på fordonet, de fick se förarhytten och vara under fordonet så att de på nära håll kunde studera bromsar och traktionsmotorer. Slutligen en guidning utomhus på bangården där alla gavs möjlighet att prova att växla. En lyckad förmiddag där de studerande i klass SYS22 upplevde att de fick en bra bild av hur det är att arbeta vid en depåverkstad. Alla var väldigt nöjda med besöket. Tack SJ!

2022-10-06

Öppet hus Bagare och konditor

Onsdag 8 februari kl 15-18 på Tranellska gymnasiet

Välkommen på öppet hus! Här får du information om yrkeshögskoleutbildningen Bagare och konditor. Du kan ställa frågor till våra utbildningsledare, yrkeslärare och studerande. Adress: Stensborgsgatan 1, 721 32 VÄSTERÅS

2022-10-28

Branschdag för Elkraftsingenjör och Systemtekniker spårfordon

Torsdag 9 februari kl 16-18

Välkommen till vår branschdag! Du får information om utbildningarna och vilka yrken de leder till. Ställ frågor till våra utbildningsledare och studerande, samt till medverkande företag - de kan vara din nästa arbetsgivare! De här utbildningarna ger dig stora chanser till jobb. Adress: Karlsgatan 9 A, 722 14 VÄSTERÅS

2022-10-28

Öppet hus!

Onsdag 22 mars klockan 17-19

Välkommen till oss på öppet hus! Adress: Karlsgatan 9 A, 722 14 VÄSTERÅS

2022-10-28

Träffa våra utbildningsledare och studerande. Ta del av information om utbildningarna, kursinnehåll, vilka yrken utbildningarna leder till, vilka företag vi samarbetar med, hur mycket LIA (praktik) som ingår, och se våra ljusa och trevliga lokaler samt passa på att ställa frågor.

Framtidsspaning

Vi är länken mellan företag och framtidens arbetskraft

Vår uppgift är att skapa högaktuella utbildningar som matchar arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov. För att lyckas med uppgiften har vår utvecklare trendspanat.

2022-09-23

Västerås yrkeshögskola är länken mellan företag och framtidens arbetskraft och vår uppgift är att följa med i samhällsutvecklingen. Vi har nära kontakt med arbetslivet för att skapa relevanta program och kurser. Vår utvecklare spanar lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt och kommer i kontakt med företag som vill bli våra samarbetspartners. En del av företagen är med och utformar utbildningarna, medan andra engagerar sig i ledningsgrupperna, föreläser hos oss och erbjuder praktikplatser. När vår utvecklare tillsammans med näringslivet har arbetat fram ett utbildningskoncept ansöker vi till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att få starta utbildningarna. MYH bedömer hur hög arbetslivsanknytningen är, och om utbildningen håller hög kvalitet och kan leda till en kvalificerad yrkesroll.

Här är jobben som kommer att behövas framöver inom el, handel och välfärdsteknologi och som vi har ansökt om att få starta 2023.

Tidigare års spaningar ledde till de här utbildningarna som du kan ansöka till

Distributionselektriker, platsbunden utbildning, heltidsstudier:

”Säkerställande av elförsörjning är en av de viktigaste välfärdsfrågorna i framtiden och det pågår en intensiv upprustning av elnäten på grund av eftersatt underhåll med ständiga störningar i eltillförseln. Detta gör att efterfrågan och behovet av specifik kompetens i form av Distributionselektriker förväntas bli ännu större än vad den redan är idag de kommande åren.

I yrkesrollen arbetar du med såväl byggnation som reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet. Uppdraget innebär att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. Distributionsnätet finns i samhällen, längs vägarna och ute i skog och mark vilket gör att arbetet innebär mycket omväxling och fysiskt arbete utomhus.”

Internationell handel, distansutbildning, heltidsstudier:

”Den ökade globaliseringen och internationaliseringen i kombination med ökande näthandel bidrar till fortsatt ökad tillväxt för många företag i Sverige och världen. En förändrad omvärld, ökade spänningar i världen och behovet av klimatvänliga och effektiva transporter innebär att regelverk kring internationell handel blir allt mer komplexa.

I rollen som sakkunnig inom internationella handelsfrågor är du spindeln i nätet som ser till att leveranser kommer fram på effektivast sätt. Du har bra överblick av hela det logistiska flödet, ser till att avtal efterföljs utifrån internationella regler och villkor, bevakar att handelsfrågor beaktas i hela logistikkedjan och är en god problemlösare. I yrket har du mycket kundkontakt internationellt, samordnar olika intressen och analyserar och förutser hur förändrade lägen i världen påverkar möjligheten till säkra och kvalitativa leveranser och transporter.”

Förändringsledare Hälso- och välfärdsteknik, distansutbildning, studietakt 50%:

”Behovet av att implementera välfärdsteknologi i vård och omsorg för att förbättra måendet hos brukare samt klara det nuvarande och framtida kompetensbehovet är högaktuellt. Efterfrågan av yrkesroller som Förändringsledare inom Hälso- och välfärdsteknik ökar snabbt inom branschen utifrån utvecklingen av ny teknik, samtidigt som det sker en demografisk utveckling med allt fler äldre personer i Sverige.

Som Förändringsledare inom Hälso- och välfärdsteknik har du specialiserade kunskaper i att leda och stödja implementeringen av välfärdsteknologi i organisationer inom områdena hälsa, vård och omsorg. Utbildningen leder till en ny yrkesroll som det finns en stor efterfrågan av. Du kommer att ha en central roll i verksamheten där du initierar, ansvarar, planerar och följer upp olika satsningar för effektivt användande av dagens och morgondagens välfärdsteknik.”

Från Ansökan till Antagning

Så här går processen till

Ansökningsdatum, betygskopior, merithandlingar, anställningsbevis, behörighetskrav - listan är lång. Vi vet att det är mycket att hålla reda på. Därför vill vi reda ut ett par frågetecken som kan dyka upp under ansökningsprocessens gång.

2022-09-22

Från ansökan till antagning - frågor och svar:

Ansökningsdatum, betygskopior, merithandlingar, anställningsbevis, behörighetskrav - listan är lång. Vi vet att det är mycket att hålla reda på. Här reder vi ut ett par frågetecken som kan dyka upp under ansökningsprocessens gång.

När jag har hittat min drömutbildning…

…då är det dags att skicka in din ansökan! Gå in på den utbildning du vill söka till och klicka på ”Ansök till utbildningen”. Klicka på ansökningslänken. Du länkas YH-antagning.se där du gör din ansökan och laddar upp betyg och andra dokument. De flesta av våra utbildningar är sökbara perioden januari-maj.

Jag har påbörjat min ansökan men måste göra klart senare…

… det går alldeles utmärkt! Du kan nämligen påbörja din ansökan för att sedan spara den och fortsätta vid ett senare tillfälle. Ta den tid du behöver.

Hur får jag tag i mina gamla betyg?

Har du ett slutbetyg från gymnasiet utfärdat 1999 eller senare finns det en möjlighet att detta finns i betygsdatabasen, förutsatt att din skola var ansluten när du gick ut. När du gör en ansökan på antagning.se förs då dit slutbetyg över automatiskt till antagningen och du behöver därför inte skicka in det på egen hand. Detsamma gäller om du har gått ut från det senare skolsystemet och har fått en gymnasieexamen. Länk till antagning.se Om dina betyg inte finns på antagning.se och om du har tappat bort dina betyg kan du höra av dig till den skola där du studerade för att få en giltig kopia på betyget. Om skolan inte har kvar dina betyg ska du vända dig till Stadsarkivet i den kommun där du gick i skolan. Har du gått på en landstingsskola ska du vända dig till landstingets arkiv.

Jag har utländska betyg

Om du har en utländsk gymnasieutbildning ska du ta hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få reda på vad din utbildning motsvarar i Sverige. För att få rätt bedömning av dina betyg ska du ansöka om ett utlåtande från UHR, som du skickar med i din ansökan till oss. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Du ansöker om utlåtande via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Jag har missat att skicka in ett dokument...

… då kan du komplettera senare. I samband med din ansökan laddar du upp dina betyg och andra dokument, så som till exempel arbetsgivarintyg. Så länge inte sista datum för komplettering passerats så kan du ladda upp dina dokument.

Att ansöka via reell kompetens betyder...

Reell kompetens betyder att du har motsvarande kunskaper men har fått dem på annat sätt än genom skolan. Du som saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet eller särskild behörighet kan istället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad av Västerås yrkeshögskola. Du behöver styrka din kompetens med exempelvis:

  • Arbetsprover
  • Intyg eller referenser från anställningar
  • Studier på olika nivåer
  • Föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor

Vissa utbildningar har…

…urvalsprov eller behörighetstester och då kontaktar vi dig via antagningssystemet och ger dig all information du behöver.

Ett par månader innan start…

…skickar vi antagningsbesked. Om du inte blir antagen men är behörig till utbildningen hamnar du på reservplats. Ditt reservplatsnummer hittar du genom att logga in på ditt konto på yh-antagning.se.

Om du blir antagen…

…ska du tacka ja eller nej till din plats. Väljer du att tacka ja kommer det några veckor innan utbildningsstart ett mejl till din inkorg. Det är vårt välkomstmejl med information om allt du kan tänkas behöva veta inför starten av din utbildning.

Vill du reda ut fler frågetecken?

Har du frågor om behörighet eller ansökan är du alltid välkommen att kontakta oss via vyh@vasters.se Handlar det om utbildningsspecifika frågor kan du i stället vända dig till utbildningsledaren för respektive utbildning. Du hittar kontaktuppgifterna här på hemsidan.

Välkommen till yrkeshögskolan som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

FAQ

Svar på dina vanligaste frågor

Kostar det något att studera vid Västerås yrkeshögskola? Är utbildningarna CSN-berättigade? Läs mer i nyheten för att få svar på dina frågor!

2022-09-30

Är kurser och program kostnadsfria och CSN-berättigade?

Våra program och kurser är kostnadsfria och ger rätt till studiestöd från CSN. I varje program rekommenderas viss kurslitteratur som du förväntas införskaffa själv. Du som studerar hos oss får tillgång till Word, PowerPoint, Excel, Learneasy mm. Länk till CSN.se

Vad är LIA och hur fungerar det?

LIA står för Lärande i arbete och är praktik. De flesta av våra program innehåller stora delar LIA för att du ska få prova på att arbeta i yrkesrollen och omsätta de teoretiska kunskaperna från programmet i praktiken. En av grundidéerna med program inom yrkeshögskolan är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Under LIA:n följer du arbetsplatsens tider och arbetar med det som ingår i kursplanen för LIA. Under LIA utvecklas du både praktiska och teoretiskt samtidigt som du knyter viktiga kontakter inför en framtida karriär. I många fall leder en LIA-plats till jobb efter avslutat program. Om du vill göra din LIA på annan ort än där programmet är, går det självklart bra. Vi kan också erbjuda LIA utomlands genom medverkan i EU-projektet Erasmus+.

Är jag garanterad en LIA-plats?

I största möjliga mån ordnar du själv en LIA-plats, vi stöttar dig i hela processen och hjälper dig där det behövs.

Hur fungerar det att studera på Västerås yrkeshögskola?

När du studerar hos oss på heltid på ett platsbundet program är du vanligtvis på skolan 2–3 dagar i veckan. Övrig tid är självstudier.

Distansstudier är oftast upplagda så att du har online-föreläsningar 2–3 tillfällen i veckan, resterande tid studerar du på egen hand. I de flesta fall ingår också fysiska träffar ett par gånger per termin. Det varierar, så ta reda på vad som gäller för just det program du är intresserad av.

Oavsett platsbundet program eller distans så förväntas du lägga 40 timmar i veckan på studierna vid heltidsstudier.

Vi har en lärplattform där all information finns för dig som studerar hos oss. Du som studerar på distans undervisas via ett mötessystem online. Du får mer information och tydliga instruktioner när du har påbörjat din kurs/ditt program.

I varje program rekommenderas viss kurslitteratur som du förväntas införskaffa själv.

Kan jag jobba och plugga samtidigt?

Vi rekommenderar att du har fullt fokus på studierna och med det menar vi att du har schemalagd undervisning på plats i skolan i snitt 16–18 timmar per vecka beroende på utbildning.

Eftersom det är i snitt 16–18 timmar undervisning per vecka kan du planera resten av dina studier själv. Det kan variera från kurs till kurs, men om du läser ett heltidsprogram förväntas du lägga 40 timmar i veckan på studierna oavsett hur mycket lärarledd tid som ingår. Om du har ett flexibelt jobb är det i vissa fall möjligt att jobba deltid samtidigt som du studerar men det är inget vi kan ge några riktlinjer kring eftersom förutsättningar och ingångsläge är olika för alla. Vi rekommenderar dig att prioritera studierna i första hand och känna efter om du orkar och hinner arbeta samtidigt.

Vilka är fördelarna med Västerås yrkeshögskola?

Fördelarna med att studera ett program inom yrkeshögskolan är många. Programmen är utformade i nära samarbete med arbetslivet vilket gör att de matchar det kompetensbehov som finns på marknaden. Kursplanerna är levande dokument som uppdateras när branscherna utvecklas, just för att innehållet ska vara så färskt som möjligt. Våra föreläsare är verksamma inom branschen de utbildar i, vilket gör att de har med sig det senaste inom området. Alla fördelar resulterar i att merparten av de som studerar ett program inom yrkeshögskolan får jobb inom rätt område ett halvår efter examen.

Stöd i undervisningen

Vi erbjuder särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen för den som behöver.

Hur ansöker jag?

Länk till sidan om ansökan

Systemtekniker spårfordon studerandes berättelse

"Jätteintressanta kurser"

Bukuru Matenga, Systemingenjör spårfordon

Jag valde att vidareutbilda mig vid Västerås yrkeshögskola, utbildningen Systemingenjör spårfordon för att kunna arbeta med felsökning och underhåll av spårbundna fordon samt utveckla min kompetens inom el.

2022-02-10

Jag har tidigare läst Fordons- och transportprogrammet på Edströmska gymnasiet i Västerås. Jag valde där inriktning mot lastbil och mobila maskiner, lastbilsmekaniker. Efter studenten jobbade jag som lastbils- och bussmekaniker. Jag valde att vidareutbilda mig vid Västerås yrkeshögskola, utbildningen Systemingenjör spårfordon för att kunna arbeta med felsökning och underhåll av spårbundna fordon samt utveckla min kompetens inom el. Mekaniska system, elektriska system och praktisk ellära har varit jätteintressanta kurser under det första året. Det jag tycker bäst om under mitt andra år har varit underhållsteknik samt LIA1 och LIA2. De ämnen jag nämnt ovan har gett mig färdigheter och förmågor som leder till att jag kan klara mig i arbetslivet utan problem. Det bästa med yrkesrollen är säkerheten och kommunikation kommer i första rummet samt att man har möjlighet att jobba med andra arbetsuppgifter som exempelvis växlar med mera. Efter utbildningen vill jag jobba som tågtekniker på depå och jag ser fram emot att få anställning efter att min LIA2 är avklarad.

Mina tips till andra sökande är ha tålamod, vara intresserad, veta själv vad du vill uppnå, ha respekt för el, vara datakunnig då felsökning kräver datakunskap. Du ska vara stresstålig, vara bra på att kommunicera samt bra på att samarbeta.

"Yrkesrollen är fri"

Susanne Lundmark, Elkraftsingenjör

Vara med att utveckla något som ligger i tiden och som alla är beroende av.

2022-03-01

Jag ska kort beskriva vad jag har gjort tidigare, jag har gjort allt möjligt. Jag är utbildad inom och har jobbat som yrkesförare, hästskötare, ridlärare, undersköterska rättspsyk, arrestantvakt. Samt även outbildad inom restaurang, hotell, däckmontör, verkstadsgolvet, lärare inom transport. Utomlands har jag även jobbat som aupair och frisörlärling mm.

Jag hamnade i lite av ett vägskäl i livet och min pojkvän tyckte att jag skulle göra något som kunde ge mig och mina barn bättre förutsättningar. Och med det tipsade han om mig om elkraftingenjörsutbildning. Och jag nappade såklart! Hur svårt kan det va’ liksom?!

Det första utbildningsåret öppnade ögonen för elkraftbranschens bredd, mycket inspirerande för en rastlös person som jag.

Andra året med sina två LIA- perioder, fick jag mer blodad tand för att komma ut på site och handgripligen jobba med högspänningskablar, anslutningar, skarvar, men även en fantastisk inblick över allt från planeringsstadiet till färdigställande av projekt.

Yrkesrollen, oavsett om jag jobbar som beredare eller som montör är fritt, man får vara med att utveckla något som ligger i tiden och som alla är beroende av, men även vikten av att tänka hållbart i allt detta.

Jag är på det klara att med att jag vill ut och jobba praktiskt, till exempel som mätkonsult för SVK eller montör/distributionselektriker - för att sedan ha en god grund och insikt för hur saker ser ut och fungerar i fält, när jag går in på kontoret för till exempel yrkesrollen beredare/projektör… eller varför inte som projektledare!

Mitt tips till dig som funderar på att gå en utbildning är: Bara sök…! Branschen har plats för alla som är det minsta intresserad av teknik, planering, miljö och hållbarhet! SÖK!

"Vi är alla beroende av el"

Malin Bergmark, Elkraftsingenjör

Givande och rolig utbildning!

2022-03-02

Jag har testat en hel del olika yrken, de flesta yrkena har varit med människor, bland annat på förskola, men har även jobbat en sväng inom industrin.
Jag ville sedan byta spår, och sökte utbildningen Elkraftsingenjör. Det är en bred utbildning inom området och det är en ljus framtid. Vi är alla beroende av el och man har en chans att vara med och påverka.
Första året tyckte jag att de olika CAD-kurserna var mycket intressanta, och även elinstallationer i byggnader. Andra året kändes det roligt att komma ut i verkligheten på LIA 1 och LIA2 och få se och göra saker praktiskt, mycket givande och roligt!
Det jag tycker bäst om med yrkesrollen är att den är bred. Jag har fastnat för konstruktörsjobb eller liknande, så det är det jag skulle vilja göra efter utbildningen.
Tips till dig som söker till utbildningen är att gå på lektionerna och lyssna, anteckna och plugga även utöver lektionerna. Hjälps åt i klassen eller med några klasskamrater, att ta sig igenom utbildningen tillsammans gör det både lättare och roligare. Men framförallt våga ta chansen och sök!

"Alltid varit intresserad av att arbeta med människor"

Maria Wågemar, Socialpedagog med inriktning KBT

Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med människor och när jag hittade till socialpedagogutbildningen hade den allt jag efterfrågade.

2022-02-28

Under större delen av mitt liv har jag jobbat inom sälj, först på systembolaget och sedan inom hotell. När pandemin startade och min bransch gick på knäna började tankar på att väcka den gamla drömmen om att vidareutbilda mig till liv. Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med människor och när jag hittade till socialpedagogutbildningen hade den allt jag efterfrågade. Skolan låg nära, utbildningen var lite kortare, 2 år men kändes proppad med högst relevanta kurser och intyg i arbetsmodeller som marknaden efterfrågar kompetens i.

Skolan har inneburit mycket teori och stor del praktik också, men den största delen är ändå den personliga resan du gör, när det är du själv som kommer vara ditt viktigaste verktyg som socialpedagog. Det var varit lite som att vara sin egen terapeut och börja ifrågasätta allt. Som tur är har vi i klassen skrattat mer än vi gråtit även om det också förekommit.

Jag ser fram emot att kunna vara en viktig del i andra människors förändringsresa, stor som liten. Allra mest brinner jag för att arbeta för barns trygghet och välmående. Det lutar åt att börja inom skolans värld alternativt inom familjerådgivning.

Till de som funderar på att gå utbildningen säger jag bara: Vad du än vill jobba med i framtiden är de kunskaper du får här värdefulla och användbara på något sätt eftersom du förmodligen kommer arbeta i ett arbetslag, som kollega eller chef. Så KBK!

Det är heller inget problem att vara gravid och få barn under utbildningen vill jag tillägga, tack vare hängivna handledare som engagerat sig otroligt mycket för att möjliggöra och underlätta min fortsatta skolgång så har det gått fantastiskt smidigt och jag kan ta examen i sommar. Man kan göra en massa saker om man har personer runt sig som stöttar. Det har Västerås Yrkeshögskola!

Bild på två studerande som studerar till Elkraftsingenjör

"Har man viljan så finns möjligheterna"

Nadia Österholm och Emelie Strand, Elkraftsingenjör

Vi båda valde att vidareutbilda oss på grund av arbetsskador som förhindrade en fortsatt karriär inom tidigare yrken. En viktig sak som avgjorde att vi sökte till utbildningen var den stora efterfrågan på arbetskraft inom branschen samt möjligheten till en mängd olika jobb, allt från konstruktion till service och underhåll.

2021-06-30

Under första året var Lärande i arbete den kurs som var mest intressant och lärorik. Hittills har alla kurser innehållit intressanta ämnen och alla studiebesök hos branschen har varit mycket uppskattade. Under andra året fastnade vi båda för AutoCAD som är en del av kursen Elkonstruktion med CAD, det var en rolig kurs.

Våra tips till dig som funderar på att söka samma utbildning som oss är att ta vara på all tid. Delta på alla föreläsningar och använd tiden däremellan för egenstudier. Var aktiv på föreläsningarna och anteckna, har du svårt för något så försök att skriva ner allt steg för steg så att du kan gå tillbaka och gå igenom det igen. Fokusera på slutmålet, det är så värt det. Har man viljan så finns möjligheterna.

Nadia,

Jag är väldigt intresserad av förnybar energi så efter utbildningen skulle jag vilja arbeta med något som har med förnybar energi att göra.

Emelie,

Jag vill jobba med konstruktion för ett elnätsbolag alternativt för något konsultbolag.

En bild på studerande som studerar till lönekonsult

"Utbildningen är toppen och vi har riktigt kul tillsammans på skolan"

Mattias Sjödahl, Lönekonsult

Viljan att utvecklas och studera har växt hos mig i många år och i mitt senaste arbete var jag i daglig kontakt med lönekonsulter som gjort mig mer och mer intresserad och nyfiken på yrket. Jag har vänner som utbildats på skolan med goda resultat och i vintras bestämde jag mig för att göra en ansökan.

2021-06-30

Jag valde en yrkeshögskoleutbildning för att vara startklar för arbete direkt efter examen. Det är representanter från branschen som designat utbildningens innehåll utefter vad för kompetenser som krävs när man kommer ut i arbetslivet, det gör att man har de bästa förutsättningarna. 

Den gemensamma nämnaren i mitt arbetsliv har varit kundservice, förvalta, vårda och utveckla relationer och samarbeten. Ju mer jag lär mig på utbildningen desto mer känner jag att jag valt rätt. Det är otroligt hur komplex en lön kan vara och hur olika lagar och avtal gör att förutsättningarna för lönearbetet hela tiden ändras. Yrkesrollen passar mig perfekt, framför allt tycker jag det är kul att arbeta med siffror, lagar, avtal och kundservice.

Utbildningen är toppen och vi har riktigt kul tillsammans på skolan. Gällande framtiden får tiden utvisa om jag ska arbeta som lönekonsult för flera olika kundföretag eller som lönespecialist/administratör anställd på ett företag, båda inriktnngarna lockar.

  • Du är här:
  • Västerås Yrkeshögskola