Länk till Vklass
Information om utbildningen Flygtekniker på Västerås yrkeshögskola

Flygtekniker

Hela världen som arbetsplats

Flygplan ställer stora krav på noggrannhet och ansvarstagande eftersom det handlar om säkerhet, det är viktigt att behålla lugnet i pressade situationer och du arbetar självständigt eller i samverkan med andra

 


Som flygtekniker har du varierande arbetsuppgifter inom underhåll, reparationer, tillsyn, och ny tillverkning av flygplan. Arbetet är både praktisk och teoretiskt, vilket innebär att du måste tycka om att skruva samtidigt som du ska kunna sätta dig in i och fördjupa dig i material och manualer på engelska. Du använder ny teknik för att lösa tekniska problem genom metodisk felsökning och dokumentation av utfört arbete. Utbildningen sker i samarbete med Edströmska. Läs mer om Edströmska här.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen.


Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2år
 • Poäng: 420 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: Augusti 2021
 • Ansökan öppnar 9 februari 2021
 • Antal veckor på LIA: 21
 • Antal platser: 15
 • CSN-berättigad

 


 

Kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till

Kunskaper om/i

 • flygtekniska ämnen och allmänna ämnen som enligt EASA:s måldokument krävs för att kunna uppfylla de avancerade kunskaps och examinationskrav enligt del-66
 • luftfartygs konstruktion, funktion och verkningssätt
 • det komplexa samspelet mellan människa och den alltmer avancerade tekniken, mänskliga faktorer
 • säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analyser, diagnostiseringar samt luftfartsbestämmelser och deras tillämpning
 • informationsteknologi och dess användning inom det flygtekniska området, vad som enligt lag och föreskrifter krävs i fråga om funktionsduglighet beträffande flygmateriel och serviceutrustningar
 • aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom det flygtekniska området
 • områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling inom det flygtekniska området


Färdigheter i att

 • självständigt fungera som flygtekniker i en underhållsorganisation
 • självständigt applicera sina kunskaper i den flygtekniska sfären
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och komplexa lösningar i dialog med olika grupper
 • förstå det egna, och andras, beteende för att på ett flygsäkert och effektivt sätt kommunicera med kollegor även under pressade förhållanden
 • utföra service, underhålls-, reparations-, modifieringsarbeten och kvalitetssäkra så att det såväl uppfyller de nationella samt de internationella fastställda kraven från EASA och Transportstyrelsen
 • inhämta informationer genom manualer, anvisningar, beskrivningar och instruktioner


Kompetenser för att

 • utveckla förmågan till kvalitetstekniskt tänkande och handlande
 • förvärva djupare insikt om säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analys och diagnosticering samt luftfartsbestämmelser av olika slag och deras tillämpning.
 • ytterligare utveckla förmågan att iaktta och analysera sociala förhållanden på arbetsplatsen
 • förvärva, värdera och tillämpa djupare kunskaper om ny teknik, yrkesförhållanden och arbetsplatsens miljöfrågor samt deras föränderlighet inom flygunderhåll
 • fungera som en social individ i samspel med andra oberoende av kön, ålder och etnisk bakgrundKurser

Antal veckor

Poäng YH
Aerodynamik

1

5

Digitalteknik och flyginstrument

3

15

Elektronik för flygtekniker

1

5

Ellära

3

15

Examensarbete

2

10

Flyglagstiftning

2

10

Flygplanslära

17

85

Fysik

4

20

Gasturbinmotor

4

20

LIA

21

105

Matematik

4

20

Materiallära

4

20

Mänskliga faktorer

1

5

Propeller

1

5

Underhållsteknik

16

80
Summa

84

420Behörighet

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :
- Engelska 6 / Engelska B
- Matematik 2 / Matematik B

- Fysik 1*

*motsvarande kurser till Fysik 1; Naturkunskap 1 b, alternativt Naturkunskap 1a1 tillsammans med minst 50 gymnasiepoäng i kurser inom ämnen som Teknik eller El eller Installation eller Automation eller Industriteknik eller Fordonsteknik

Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Detta innebär att du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. För att visa på din samlade kompetens behöver du skicka med handlingar som styrker detta. Exempel på handlingar kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.


Bedömning utifrån utländsk utbildning

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan ansöka till yrkeshögskoleutbildning i Sverige. För att uppfylla den grundläggande behörigheten behöver du dels ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning som är universitets/högskoleförberedande och du behöver även ha kunskaper i svenska, engelska och matematik motsvarande Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1. Tänk på att det kan tillkomma särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten.
Om du har en utländsk gymnasieutbildning kan du ta hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få reda på vad din utbildning motsvarar i Sverige. Vi rekommenderar även att du ansöker om ett utlåtande som du behöver skicka med i din ansökan till oss. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Du ansöker om utlåtande via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.


Urval av sökande

Ett urval kommer att baseras på de behöriga sökandes meritvärden. För att alla behöriga sökande ska kunna delta i samma urval kommer samtliga sökandes meriter att poängsättas. Sökande med gymnasiebetyg får ett jämförelsetal baserat på slutbetygets meritvärde. Sökande med omdöme från folkhögskola bedöms och får ett jämförelsetal som baseras på ett studieomdöme. För sökande som åberopar reell kompetens och 20-% regeln, sker en individuell bedömning och även dessa tilldelas ett jämförelsetal. När alla behöriga är bedömda utifrån sina meriter och erhållit ett jämförelsetal kan den slutgiltiga rangordningen ske.


 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Bild kommer snart

Emma Widén - Verksamhetsansvarig/AM
021-39 75 02
emma.widen@vasteras.se