Länk till Vklass

Välkommen till Widénska gymnasiet!

Widénska gymnasiet är gymnasieskolan för dig som vill kombinera idrott och studier. Vi är Mälardalens största idrottsgymnasium. Här finns programmen barn- och fritid, ekonomi, samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Inför studenten på Widénska

Onsdag 9 juni 2021

Studentfirande med utspring kommer att genomföras på samtliga kommunala gymnasieskolor onsdagen den 9 juni. Det förutsätter att smittspridningen inte ökar radikalt fram till dess. Utspring med en klass åt gången och bara de absolut närmast anhöriga på plats.

2021-05-11

För Widénska gymnasiets student 2021 gäller följande

Hej alla föräldrar och syskon! Vi har nu, trots alla omständigheter, planerat för studentdag. Vi behöver er hjälp för att upprätthålla alla rekommendationer kring evenvtuell smittspridning. Håll avstånd på minst 2 m. Delta endast om du är symptomfri!


Välkomna till en som vi tror och hoppas trevlig studentdag!

 • Avslutningsceremoni sker med en klass i taget inne på skolan.
 • Utspring en klass i taget från matsalen ut till flak/konstgräsyta.
 • Närmast anhöriga samlas inom avspärrat område utanför skolan.
 • Närmast anhöriga är endast föräldrar och syskon! (enligt skolförvaltningen) Ankomst så nära utspringstid som möjligt för att undvika köbildning! Se schema nedan
 • Insläpp från Vasagatan intill flak/konstgräsyta.
 • Utsläpp mot Arosvallsentrén.
 • För att underlätta avståndstagande märks området upp med numrerade ”zoner”. En zon/familj.
 • Efter utspring ska elev snarast (c:a 30 min) åka med anhöriga eller på egen hand från skolans område.
 • Utspringet filmas och streamas via länk https://widenska.solidtango.com/
 • Vi utgår självklart från att ni och era barn är helt friska och symptomfria denna dag!


Klass

Insläpp skolgård för anhöriga

Ceremoni för elever i TC (mingel, tal, stipendier, betyg)

Utspring via matsalen till flaket/konstgräsytan

SA18b

8.40

8.10-8.50

9.00-9.30

NA18a

9.30

9.00-9.40

9.45-10.15

NA18b

10.15

9.45-10.25

10.30-11.00

EK18

11.00

10.30-11.10

11.15-11.45

BF18

11.45

11.15-11.55

12.00-12.30

SA18a

12.30

12.00-12.40

12.45-13.15


Generellt för hela staden gäller följande

Till närmaste anhöriga räknas exempelvis föräldrar och syskon. Besökarna behöver tänka på att hålla avstånd till andra på skolgården och följa de anvisningar som finns. När studenterna har sprungit ut måste de tillsammans med sina anhöriga lämna skolgården snarast för att nästa klass ska kunna genomföra sitt utspring. Inför varje moment behöver skolan vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.


Detta gäller den 9 juni för elever och anhöriga:


• Eleverna genomför avslutningsaktiviteter klass- eller gruppvis

• Utspring genomförs för en klass i taget för att undvika trängsel

• För att undvika trängsel får endast absolut närmast anhöriga bjudas in

• Till närmast anhöriga räknas exempelvis föräldrar och syskon

• På skolgården måste avstånd upprätthållas mellan anhöriggrupper

• Elever ska snarast efter utspring åka med anhöriga eller på egen hand från skolans område

• De som tillhör en riskgrupp och inte har vaccinerats bör avstå från deltagande

• De som inte är fullt friska eller har symptom på Corona ska stanna hemma för att inte riskera att smitta andra

• Följ skolans direktiv kring vad som gäller så att alla elever får en så bra studentupplevelse som möjligt


Skolan, polisen och Västerås stad gör allt för att eleverna ska få en så bra student som möjligt utifrån rådande omständigheter. Vi ber er att tänka på att alla har ett stort ansvar för att förhindra smittspridning under studentdagen.

 • Du är här:
 • Widénska