Länk till Vklass

Internationellt arbete

Elever under besöket i Tyskland

Internationalisering

På Wijkmanska arbetar vi mycket med såväl internationella utbyten som internationella utvecklingsprojekt inom ramen för Erasmus+. Några av de största projekten hittar du kort information om nedan

DEMETER

Demeter är ett stort internationellt EU-projekt inom ramen för Erasmus+. Projektet, som löper under perioden 2019 -2022 omfattar fem europeiska gymnasieskolor i Sverige, Frankrike, Kroatien Spanien och Tyskland. Wijkmanska gymnasiet är initiativtagare till och koordinator för hela projektet, som finansieras av EU med ett anslag på 2.2 miljoner kr.

Projektets målsättning är att utveckla användandet av tematiskt lärande inom europeiska gymnasieskolor. Satsningen på tematiskt lärande speglar behovet av ämnesintegrering kopplad till praktisk problemlösning, med syftet att förbättra studiemotivation och studieresultat för gymnasieelever.

DEMETER har vidare till uppgift att ge utbildare och utbildningsorganisationer tillgång till metoder och kunskaper som stöder samarbete över ämnesgränser, integrering av teoretisk kunskap med praktisk problemlösning, tillämpad teknik och främjar en entreprenöriell inställning till skolarbetet.

I elevarbetet använder sig projektet av temat humanitär minröjning, där problemet med landminor och dess konsekvenser belyses ur flera perspektiv och med hjälp av en rad kunskapsområden. DEMETER inkluderar därför ämnen som bl a teknik, fysik, programmering, matematik, historia, ekonomi och samhällskunskap. Också kunskapsområden inom yrkesprogrammen, bl a CAD/CAM, industriell bearbetning, CNC, 3D-printing, elektronik samt svetsteknik ingår fullt ut i elevernas arbetsprocess. I dessa sammanhang kommer eleverna att designa och konstruera ett avancerat fjärrstyrt fordon för detektering av landminor och skapa informationskampanjer om det globala och humanitära problemet med just landminor

Building Bridges

Building Bridges handlar om att elever på gymnasieskolor i Västerås genomför delar av sin APL (arbetsplatsförlagd utbildning) i ett annat europeiskt land. För Wijkmanskas räkning handlar det om att elever på El- och energiprogrammet samt Industritekniska programmet genomför APL i Estepona i Spanien och Toulouse i Frankrike.

För mer information om skolorna i Estepona och Toulouse, se nedanstående länkar.


  • Du är här:
  • Wijkmanska /
  • Om skolan /
  • Internationellt arbete