Länk till Vklass

Om Wijkmanska

Teknikutbildningar för framtiden

Wijkmanska erbjuder teknikutbildning för dagens och framtidens teknikjobb. När du väljer vårt gymnasium får du garanterat en rolig studietid med många möjligheter. Två av våra tre program ger jobb direkt efter avslutad utbildning, det gäller både Elprogrammet och Industritekniska programmet. Det tredje ger dig en bred behörighet till högre studier om du vill fortsätta att plugga vidare efter teknikprogrammet. Idag finns ca 300 elever på något av våra program. Våra lärare har hög teknisk kompetens och följer utvecklingen både i sina ämnen och i pedagogisk forskning. Detta läsår pågår projekt inom aktivt lärarstöd och språkutvecklande arbetssätt.

Teknikcollege

Teknikcollege är en certifiering för kvalitetssäkrade utbildningar genom samverkan. Som ung idag är det viktigt att få bra kontakter med näringslivet. Teknikcollege är en stark kvalitetsstämpel på att utbildningar och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniska utbildningar. Samarbetet möjliggör också arbete med kompetensförsörjning för våra teknikföretag i regionen, vilket leder till att tillväxt och konkurrenskraft säkerställs på både lång och kort sikt.

Samarbetet sker mellan kommunen, oss som gymnasium och företag, vilket gynnar alla parter. Inom Teknikcollege är det företagens framtida behov av kompetens som styr. Tack vare kvalitetssäkrade utbildningar möjliggör Teknikcollege framtiden för teknikens tillväxt.

Vår skola har fått sitt namn från Fredrik Oscar Wijkman (1841-1909) som bar det smickrande smeknamnet ”Gud Fader” under sin tid i Västerås. Med politiskt engagemang och stor makt, lyckades han se till att ASEA etablerade sig i Västerås 1892. Det har självklart påverkat alla västeråsare, och gör det än idag. Wijkman var själv en industriledare för bland annat Svenska Metallverken, som han grundade i slutet av 1800-talet.

Västerås företag behöver tekniker i världsklass

Teknikcollege Mälardalen består av flera företag som samarbetar med Wijkmanska gymnasiet. Eleverna som går på Wijkmanska är jätteviktiga för företagens verksamheter.

Dessa företag är i många fall både internatio­nella och världsledande, och för att kunna fortsätta vara det behövs kompetenta medarbetare med olika slags tekniska utbildningar. Företagen rekommenderar ansökan till någon av utbildningarna vid Wijkmanska gymnasiet - utbildningar som kommer att behövas i framtiden.

Företagen ingår i styrgrupper, erbjuder praktikplatser, sommarjobb, studiebesök och gästföreläsningar. Företagen tycker också till om kursernas innehåll så att utbildningarna är moderna och leder till att du som student antingen kan läsa vidare på högskolan eller börja arbeta efter sin gymnasieexamen.

Trygghet och trivsel

Vi på Wijkmanska gymnasiet vill att vår skola ska vara en bra och trivsam arbetsplats.

Vårt gemensamma förhållningssätt betyder att:

  • vi visar hänsyn och respekterar oss själva och andra
  • vi är rädda om lokaler, möbler, maskiner etc.
  • du tar med arbetsmaterial (dator, penna, anteckningsblock, läroböcker med mera) till alla lektioner för att underlätta undervisningen
  • om du är sjuk ska sjukanmälan göras varje skoldag
  • du inte röker inom skolans område
  • du parkerar motorfordon och cyklar på anvisad plats