Länk till Vklass

Samarbetspartners

Teknikcollege och Eltekniskt gymnasium

Wijkmanska är en del av Teknikcollege Mälardalen. Det betyder att den utbildning vi erbjuder är godkänd av Industrikommittén enligt tio fastslagna kriterier, något vi är mycket stolta över. Du som elev märker det bland annat genom att företag och högskola på olika sätt finns med i skolan under hela din utbildning.

Företagen har en nyckelroll

Företagen är aktiva både när det gäller våra utbildningars inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb. På så sätt skapar vi utbildningar som har en koppling till den regionala och lokala industristrukturen och de behov som finns.

Samverkan med företag och högskola

Att vi är ett teknikcollege innebär en kvalitetsstämpel som visar att kommuner och företag samverkar i en region för att ta fram utbildningar utifrån de krav som industrin ställer. Vi har ett nära samarbete med såväl teknikföretag som högskolor. Tre av Västerås stora företag, Westinghouse, Bombardier och ABB, sitter dessutom i den lokala styrgruppen för skolan. Det gör att vi har koll på vilken spetskompetens som efterfrågas av branschen och vad som krävs för högre studier.

TC_ETG logga