Länk till Vklass

Våra program

El- och energiprogrammet och Industritekniska programmet kommer att bli en del av Hahrska gymnasiet till hösten 2021. Teknikprogrammet blir en del av Rudbeckianska gymnasiet till hösten 2021.

Läs mer på deras webbar:

www.vasteras.se/hahrska

www.vasteras.se/rudbeckianska

Information om El- och energiprogrammet på Wijkmanska gymnasiet

El- och energiprogrammet

Branschrekommenderad utbildning genom ETG

Vill du jobba i en bransch som påverkar hela samhället och ständigt utvecklas? Vill du kunna få jobb direkt efter gymnasiet och starta eget företag i framtiden? Då är det här programmet för dig.

El- och energiprogrammet

Programmet är yrkesförberedande med möjlighet att läsa högskoleförberedande på grundläggande nivå.

Under ditt första år läser du ämnen som elektroteknik, mekatronik, energiteknik, dator- och kommunikationsteknik. Du lär dig bland annat att felsöka, mäta, montera och löda. Till år två väljer du inriktning: Automation eller Elteknik. Båda inriktningarna följer kraven från Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY.

 

Inom elbranschen måste du vara serviceinriktad, säkerhetsmedveten och kunna leverera i tid. Allt detta får du god träning i hos oss. Läs gärna mer om våra inriktningar på baksidan.

 

Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.


Programmet har tidigare funnits på Wijkmanska gymnasiet men blir en del av Hahrska gymnasiet från och med hösten 2021. Karaktärsämnena (de praktiska ämnena) kommer att finnas kvar i de tidigare lokalerna i Skrapan. Det innebär att eleverna har lektioner både i Skarpan och på Kopparlunden.

Värdefulla kontakter inför framtiden

Vi ger dig kunskaper som efterfrågas hos process- och verkstadsindustri, fastighetsservice och elföretag. Vårt samarbete med lokala, regionala och internationella företag ger dig värdefulla kontakter inför framtiden och chansen att visa vad du går för, genom arbetsplatsförlagda delar av utbildningen.


Automation

För inriktningen Automation ligger tyngdpunkten på styr- och reglerteknik samt mätteknik och elektronik. Du får konstruera, planera, installera, programmera, driftsätta och felsöka i automatiserade produktionsutrustningar. Elritningar ritas i ett program som heter EasyEl.

 

Du får även lära dig att projektera el i fastigheter med hjälp av DALI-teknik. Utbildningen leder till att du blir industritekniker. Som industritekniker är du vanligen anställd på elavdelningar inom industrin, men du kan även arbeta på elinstallationsföretag som utför uppdrag åt industrin. Du arbetar med underhåll och reparationer på industriföretagens el- och automationsutrustningar samt installerar ny utrustning. Du kan också arbeta som servicetekniker inom styr- och reglerteknik. Då arbetar du med underhåll och felsökning på avancerad utrustning som styr olika processer inom industrin samt med fastighetsautomation.

 

Utbildningen leder till att du blir industrielektriker och servicetekniker inom styr- och reglerteknik, enligt krav från Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY.


Bild på två automationselever

Elteknik

Inriktningen elteknik ger dig utbildning till installationselektriker enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds branschkrav (ECY). Du får kunskaper inom:

 • kraft
 • belysning
 • telenät
 • larm
 • datanät


Inriktningen passar dig som vill specialisera dig mot arbete med installationer av elektriska anläggningar, kommunikationsanläggningar, larmanläggningar och olika system för att styra kraft och belysning.


Framtidsyrke

Väljer du inriktningen Elteknik blir du installationstekniker. Efter utbildningen är du direkt efterfrågad på arbetsmarknaden. Du kan arbeta med många omväxlande uppgifter i allt från butiker och kontor till hem och nybyggen. Framtiden är fylld av möjligheter och du får jobba med teknik som ständigt utvecklas. Eftersom företag är med och utformar utbildningen går du med dig den kunskap som branschen efterfrågar.

Bild på elev som läser inriktningen Elteknik


Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska som andraspråk 1/Svenska 1

100

Summa

600


Programgemensamma ämnen

Poäng

Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100

Summa

400


Gymnasiearbete

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete El- och energiprogrammet

100

Summa

300Inriktning Automation

Poäng

Inriktningsgemensamma kurser


Ellära 1

100

Praktisk ellära

100

Mät- och styrteknik

100

Mät- och reglerteknik

100

Programmerbara styrsystem

100

Programfördjupningskurser


Cad 1

50

Cad 2

50

Elkraftteknik

100

Entreprenörskap

100

Fastighetsautomation 1

100

Kommunikationsnät 1

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Distribuerade styrsystem

100

Summa

1200


Inriktning Elteknik

Poäng

Inriktningsgemensamma kurser


Ellära 1

100

Praktisk ellära

100

Elkraftteknik

100

Elinstallationer

200

Kommunikationsnät 1

100

Programfördjupningskurser


Cad 1

50

Cad 2

50

Entreprenörskap

100

Fastighetsautomation 1

100

Belysningsteknik

100

Elmotorstyrning

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Summa

1200

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Vår absoluta styrka är att vi har gott samarbete med lokala och regionala företag.
Alla elever på våra yrkesprogram genomför 16 veckor APL.

Efter utbildningen

Väljer du inriktningen Elteknik blir du installationstekniker. Efter utbildningen är du direkt efterfrågad på arbetsmarknaden.

 

Du kan arbeta med många omväxlande uppgifter i allt från butiker och kontor till hem och nybyggen. Framtiden är fylld av möjligheter och du får jobba med teknik som ständigt utvecklas. Bakom ETG-konceptet står elteknikbranschen. Det gör att du kan vara säker på att få just den kunskap som branschen efterfrågar. Den treåriga utbildningen avslutas med ett veckolångt praktiskt yrkestest. Elever som har godkänt enligt branschens fastställda kurskrav, godkänd APL samt klarat terminsproven och yrkestestet erhåller ETG-examen. De elever som tar en ETG-examen får sitt yrkesbevis i samband med examen och anställs som förstaårsmontörer i företagen enligt kollektivavtal mellan elteknikbranschens parter.

 

I inriktningen automation kan du arbeta i yrken som industrielektriker och servicetekniker inom styr- och reglerteknik, enligt krav från Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY.

.

Information om Industritekniska programmet på Wijkmanska gymnasiet

Industritekniska programmet

Kompetens som företagen efterfrågar

 Vill du arbeta praktiskt med varierande uppgifter och lära dig hur saker tillverkas, från idé till färdig produkt? Vill du jobba med avancerad datorutrustning eller bli en duktig svetsare? Då är det här programmet för dig.

Väljer du industritekniska programmet får du den kompetens som företagen efterfrågar. Vårt samarbete med lokala, regionala och internationella företag ger dig värdefulla kontakter inför framtiden och chansen att visa vad du går för, genom arbetsplatsförlagda delar av utbildningen.


Du får lära dig att svetsa, fräsa, svarva, konstruera, reparera samt tillverka produkter. Du tränas för självständigt arbete men också för samarbete. Programmet leder till tekniskt avancerade yrken som till exempel CNC-operatör och svetsare. Vi erbjuder inriktningarna Produkt- och maskinteknik samt Plåt- och svetsteknik. Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Om du vill finns även möjlighet till fortsatta studier på yrkeshögskolan. Du har också alltid möjlighet till högskolebehörighet.

 

Programmet erbjuder också programinriktat val för dig som saknar betyg i matematik eller engelska. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få mer information om hur du söker det.


Programmet har tidigare funnits på Wijkmanska gymnasiet men blir en del av Hahrska gymnasiet från och med hösten 2021. Karaktärsämnena (de praktiska ämnena) kommer att finnas kvar i de tidigare lokalerna i Skrapan. Det innebär att eleverna har lektioner både i Skarpan och på Kopparlunden.

Det här får du på programmet

 Väljer du industritekniska programmet får du den kompetens som företagen efterfrågar. Vårt samarbete med lokala, regionala och internationella företag ger dig värdefulla kontakter inför framtiden och chansen att visa vad du går för, genom arbetsplatsförlagda delar av utbildningen.


Du får lära dig:

 • svetsa
 • fräsa
 • svarva
 • konstruera
 • reparera
 • tillverka produkter


Du tränas för självständigt arbete men också för samarbete.


Programmet leder till tekniskt avancerade yrken som till exempel CNC-operatör och svetsare.


Vi erbjuder inriktningarna Produkt- och maskinteknik samt Plåt- och svetsteknik. Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Om du vill finns även möjlighet till fortsatta studier på yrkeshögskolan. Du har också alltid möjlighet till högskolebehörighet.

Utveckla från idé till färdig produkt

Allt mer inom industrin automatiseras och styrs via datorer.

 

I den här inriktningen utbildas du till CNC-tekniker. Som CNC-tekniker jobbar du i spännande branscher med avancerad teknik. Det är ett självständigt arbete som ofta fordrar kreativitet för att lösa uppgifter på bästa sätt. I arbetet ingår att programmera och ställa in en CNC-maskin med ritningar eller CAD/CAM som underlag.

 

Våra samverkande industriföretag värdesätter kompetenser och egenskaper som noggrannhet och att självständigt kunna programmera utifrån ritningar eller CAD/CAM. Det är även bra att kunna flera olika maskinmärken och programmeringsspråk. Här hos oss får du möjligheten att bli duktig på att hantera verktyg, industriella utrustningar samt att rita och bearbeta efter 3D-modeller, som du kanske även har designat och konstruerat.

 

Yrkesroller

Yrkesroller för en utbildad CNC-tekniker är till exempel CNC-operatör, produktionstekniker, produktionsutvecklare skärteknik och CAM-beredare.

Svetsare - ett kreativt yrke som behövs i många olika branscher

I inriktningen plåt- och svetsteknik utbildar du dig till svetsare. Det är ett självständigt arbete som ofta fordrar kreativitet för att lösa uppgifter på bästa sätt. Samtidigt behöver du samarbeta med dina kollegor för att planera arbetet. 

 

Här lär du dig allt om olika svetstekniker, plåtbearbetning och andra viktiga aspekter av ditt yrke.Hos oss kan du utvecklas till en duktig svetsare tack vare den träning du får, såväl på skolan som på den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. 

 

Som svetsare jobbar du i spännande branscher med avancerad teknik. Svetsning behövs inom många olika branscher och för många typer av produkter, till exempel pacemakers, raketmotorer, motorcyklar, bränsletankar, järnvägsräls, stålkonstruktioner i byggnader, kärnkraftverk, maskiner, truckar, stålmaster, tryckkärl, sågverksutrustning och elmotorer.

 


Gymnasiegemensamma ämnen

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska som andraspråk 1/Svenska 1

100

Summa

600


Programgemensamma ämnen

Poäng

Industritekniska processer 1

100

Människan i industrin 1

100

Produktionskunskap 1

100

Produktionsutrustning 1

100

Summa

400


Gymnasiearbete

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete Industritekniska programmet

100

Summa

300

 


Inriktning Produkt och maskinteknik

Poäng

Inriktningsgemensamma kurser


Datorstyrd produktion 1

100

Produktutveckling 1

100

Produktionsutrustning 2

100

Programfördjupningskurser


Allmän automationsteknik

100

Avhjälpande och förebyggande underhåll

100

Cad 1

50

Cad/cam

100

Datorstyrd produktion 2

100

Datorstyrd produktion 3

100

Datorstyrd produktion 4

100

Interna transporter

50

Svets grund

100

Summa

1200


Inriktning Svetsteknik

Poäng

Inriktningsgemensamma kurser


Produktutveckling 1

100

Kälsvets 1

100

Svets grund

100

Tillverkningsunderlag 1

100

Programfördjupningskurser


Cad 1

50

Datorstyrd produktion 1

100

Materialkunskap 1

100

Materialkunskap 2

100

Interna transporter

50

Kälsvets 1

100

Kälsvets 2

100

Stumsvets 1

100

Stumsvets 1, kurs 2

100

Summa

1200

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Vår absoluta styrka är att vi har gott samarbete med lokala och regionala företag.
Alla elever på våra yrkesprogram genomför 16 veckor APL.

Efter utbildningen

Efter att ha slutfört studier inom Produkt och maskinteknik kan du till exempel arbeta som

 • CNC-tekniker
 • CNC-operatör
 • produktionstekniker
 • produktionsutvecklare skärteknik
 • CAM-beredare

 

Inom plåtbearbetning och svetsning finns yrken som behövs inom många olika branscher och för många typer av produkter, till exempel pacemakers, raketmotorer, motorcyklar, bränsletankar, järnvägsräls, stålkonstruktioner i byggnader, kärnkraftverk, maskiner, truckar, stålmaster, tryckkärl, sågverksutrustning och elmotorer.

Yrkesintroduktion Industri

Med sikte mot jobb inom industrin

Yrkesintroduktion Industri passar dig som är nyfiken på hur det är att jobba inom industrin. Du får stora möjligheter till inblick i branschen, kombinerat med en individuellt anpassad teori.

Gillar du att arbeta praktiskt med teknik? På Yrkesintroduktion Industri får du kunskaper i vad ett arbete inom teknikindustrin innebär. Du lär dig att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt.

 

Inför ditt andra år på programmet väljer du om du vill inrikta dig mot svetsteknik eller skärande bearbetning.

 

Programmet har tidigare funnits på Wijkmanska gymnasiet men blir en del av Hahrska gymnasiet från och med hösten 2021. Karaktärsämnena (de praktiska ämnena) kommer att finnas kvar i de tidigare lokalerna i Skrapan. Det innebär att eleverna har lektioner både i Skarpan och på Kopparlunden.

Vi har välutbildade och erfarna lärare som ger dig stöd på vägen mot yrkeslivet. Här finns också specialpedagog, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare.

Upplägget på programmet är att du i huvudsak följer det nationella programmets undervisning. Den största skillnaden är att du läser de grundskoleämnen som du ännu inte är godkänd i.

 

Som studerande på ett introduktionsprogram finns även möjligheten att läsa på ett anpassat sätt, i dessa fall ligger det nationella yrkespaketet inom industri ligger som bas för din yrkesinriktning.

Jobb eller fortsatta studier

Målet är att du efter programmet ska kunna börja jobba inom industrin eller studera på det Industritekniska programmet.