Länk till Vklass

Distansundervisning för elever som går på gymnasiet

Gäller från onsdag 18 mars

Elever som går på gymnasiet kommer från och med onsdag 18 mars ha undervisning på distans. Mer information kommer att ges i Vklass och löpande uppdateras där. 

Om du inte har hunnit hämta material och dator så ta kontakt med din mentor och kom överens om ett tillfälle då du kan hämta det.

Det här innebär att undervisningen kommer ske digitalt och inte i skolans lokaler. CSN utbetalas om elev deltar och följer distansundervisningen med tillhörande uppgifter. Om elev är sjuk sker sjukanmälan via Vklass som vanligt. För elever som är på APL fortsätter praktiken som vanligt. Elev tar kontakt med mentor för att få veta mer. 

Det här beslutet medför att eget ansvar ökar hos dig som elev och att du fortsätter fokusera på studierna även på distans. Du förväntas delta och du gör vad du kan för att förhindra smittspridning, det vill säga i största möjliga mån hålla dig hemma. Räkna med full undervisningstid, vilket är 6-8 timmar per dag. Elev som har rätt till särskilt stöd kommer att bli kontaktad av mentor.

Beslutet om distansundervisning togs i morse efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Det gäller tillsvidare.

Har ni frågor ska ni kontakta rektor på skolan.

  • Du är här:
  • $crumb.name /
  • IM-program /
  • Distansundervisning för elever som går på gymnasiet