Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Persboskolan och Skultuna Utbildningsenhet !Om Persboskolan

Persboskolan är en skola för år 4-9 med cirka 265 elever och drygt 40 medarbetare. Den ligger i centrala Skultuna, 15 km norr om Västerås.

Vår ursprungliga skolbyggnad byggdes år 1957. Under årens lopp har skolan byggts ut och idag består vår skola av fem olika byggnader. I de olika byggnaderna ryms bland annat bibliotek, fritidsgård, slöjdsalar, idrottssalar, hemkunskapssal, skolrestaurangen Blå Hallen och givetvis klassrum.
De flesta klassrum hos oss är utrustade med modern digital teknik för att möta nutidens och framtidens möjligheter.

I dagsläget planeras det för en nybyggnation av Persboskolan med planerad byggstart 2022.

Meningsfullt och utmanande lärande

Vårt mål är att alla ska fullfölja sina studier med ett slutbetyg som grundläggande behörighet för fortsatt studier på gymnasieskolan. Alla elever i åk 4-5 har en individuell utvecklingsplan (IUP), där man beskriver hur eleven ska arbeta för att nå målen i skolans ämnen. En gång per läsår får eleverna skriftligt omdöme. Från höstterminen i åk 6 får eleverna betyg varje termin. Vi arbetar med digitala arbetsredskap för att skapa mer utmanande och meningsfull undervisning och eleverna får en god förberedelse för framtida studier och yrkesval.

Fritidshem

I Skultuna finns en förlängd fritidsverksamhet för elever i åldrarna 10-12 år som är förlagd hos oss. För denna verksamhet gäller samma tillsynsansvar som fritidshemmen har för de yngre eleverna.

Alla fritidshem i Skultuna arbetar efter en gemensam pedagogisk idé. Den innebär att den sociala utvecklingen ska stå i centrum och att barnen ska tränas för att utvecklas i samspel med andra.

Närhet till olika miljöer

Det är nära till Skultuna torg och busstation. Bara ett stenkast bort finns både åkrar, ängar och skog. Svartån slingrar sig genom Skultuna och längs dess väg finns många vackra naturområden.

Strax intill skolan finns en konstfrusen skridskorink, bibliotek, idrottsplats med konstgräsplan, utomhusbad, motionsspår med bland annat utegym och MTB-stigar. Allt flitigt använt av skolans elever.

Traditioner

Persboskolan har en rad traditionella evenemang, som är mycket uppskattade av både elever, föräldrar och personal och betyder mycket för alla på skolan. Några exempel nedan är:

Persbomaran, Lucia, Traditionsenliga skolavslutningar, Valborg, Niornas avslutningsmiddag med stenmålning, Vandring på Bruksleden (Hajk) årskurs 8.


Välkommen till Persboskolan !!