Länk till mer information om IST Home

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Om du redan har barn på vår skola når du all personal på skolan via IST Home Skola.


Skolans expedition: 021-39 38 93

Besöksadress: Persboskolan, Karl IX:s väg 3-7, Skultuna

Ansvariga chefer för Persboskolan: Biträdande rektorer Gun Axelsson åk 4-6 och Kerstin Svensson, åk 7-9.

Ansvarig chef för Skultuna utbildningsenhet: Rektor Carina Sandström

Specifika kontakter

Biträdande rektor 4-6

Gun Axelsson

021-39 39 13

gun.axelsson@vasteras.se

Biträdande rektor 7-9

Kerstin Svensson

021-39 38 72

kerstin2.svensson@vasteras.se

Ansvarig chef för Skultuna utbildningsenhet

Carina Sandström

Rektor

021-39 38 03

carina.sandstrom@vasteras.se

Administratör/ Expedition

Viola Keijser

021-39 38 93

Skolsköterska

Kristin Stenke

021-39 38 94

kristin.stenke@vasteras.se

Kurator

Lisa Engström

021-39 39 22

lisa.engstrom@vasteras.se

Studie- och yrkesvägledare

Anna Roth

021-39 38 02

anna.roth@vasteras.se

Specialpedagog

Åsa Sjölund

021-39 02 74

asa2.sjolund@vasteras.se

Speciallärare åk 4-6

Veronica Johansson

021-39 66 33

veronica2.johansson@vasteras.se

Speciallärare åk 7-9

Theres Karlsson

021-39 05 25

theres.karlsson@vasteras.se

Vaktmästare

Tommie Berggren

021-39 38 47

tommie.berggren@vasteras.se