Länk till mer information om IST Home

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Om du redan har barn på vår skola når du all personal på skolan via Vklass.


Skolans expedition: 021-39 38 93

Postadress: Persboskolan, Karl IX:s väg 3-7, Skultuna

Ansvariga chefer för Persboskolan: Biträdande rektor Kerstin Svensson.

Ansvarig chef för hela Skultuna utbildningsenhet: Rektor/enhetschef Carina Sandström

Specifika kontakter

Rektor/enhetschef

Carina Sandström

021-39 38 03

carina.sandstrom@vasteras.se

Biträdande rektor 7-9

Kerstin Svensson

021-39 38 72

kerstin2.svensson@vasteras.se

Administratör/ Expedition

Viola Keijser

021-39 38 93

Skolsköterska

Kristin Stenke

021-39 38 94

kristin.stenke@vasteras.se

Kurator

Lisa Engström

021-39 39 22

lisa.engstrom@vasteras.se

Socialpedagog

Linda Hemrell

021–39 38 35

linda.hemrell@vasteras.se

Studie- och Yrkesvägledare

Anna Roth

021-39 38 02

anna.roth@vasteras.se

Specialpedagog

Åsa Sjölund

021-39 02 74

asa2.sjolund@vasteras.se

Speciallärare åk 4-6

Veronica Johansson

021-39 66 33

veronica2.johansson@vasteras.se

Speciallärare åk 7-9

Theres Karlsson

021-39 05 25

theres.karlsson@vasteras.se

Vaktmästare

Tommie Berggren

021-39 38 47

tommie.berggren@vasteras.se