Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

Systematiskt kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete hjälper oss att utvärdera och utveckla vår verksamhet. Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och i grundskolans läroplan.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov. Det gör vi med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så här gör vi

Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?

Vill du veta mer?

Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och grundskolans läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Skollagen

Skolverket.se

Vår egen trivsel- och trygghetsenkät

Varje termin genomför vi vår egen trivsel- och trygghetsenkät och följer upp svaren tillsammans med undervisande personal och i elevhälsoteamet. Om du vill ta del av sammanställningen är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Våra handlingsplaner

Är du intresserad av att ta del av någon av skolans handlingsplaner är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.