Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Romfartuna skola med fokus på samverkan mellan hem och skola

Romfartuna skola står för trygghet, lärande och goda möten. Vi har lyckats när vi har hjälpt och stöttat eleverna att nå sin fulla potential genom engagemang, kundskap och erfarenhet.

Vårt positiva, lösningsfokuserade förhållningssätt och tron på att alla barn är kompetenta individer genomsyrar vår utbildning och undervisning i skola och fritidshem. Såväl elever som vårdnadshavare och pedagoger ska alltid erbjudas möten utifrån vår värdegrund; Alltid bästa möjliga möte.

Genom att alla vuxna och barn känner varandra, kan vi skapa trygghet och nära relationer under hela dagen i skolan och på fritids. Något som vi även tror ska fortsätta efter man har lämnat skolans lokaler. Vi jobbar med en samverkan mellan hem och skola för att vi anser att det är viktigt för elevernas lärande och utveckling.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och berövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas till att bli bättre och bättre lär vi av varandra. Inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.