Länk till mer information om IST Home

Vårt program

Skultuna Gymnasieenhet, Individuellt alternativ

Skultuna gymnasieenhet är ett alternativ för dig som vill ha ett individuellt och utökat stöd för att läsa in grundskolans ämnen. Här får du tid att lära i din egen takt och på det sätt som passar dig. Du läser 2-3 olika ämnen i taget med start där du befinner dig i ämnet i mindre klasser. Våra lokaler finns i ett eget hus i Persboskolan placerad i Skultuna.

Det här får du på programmet

På Skultuna Gymnasieenhet kan du läsa svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska, historia, samhällskunskap, geografi. religion, kemi, fysik, biologi, teknik och bild. på grundskolenivå. Tillsammans med dina två mentorer gör vi en studieplan och ett schema som är individuellt anpassat för dig. Du kan studera hos oss 1 till 3 år. Alla elever arbetar i egen takt utifrån sin plan. På Skultuna Gymnasieenhet finns det både ett stort och ett mindre rum. Där du får din egen enskilda arbetsplats. Du har tillgång till flera lärare och speciallärare som kan hjälpa dig vidare i dina studier.

Målet med programmet

Under din tid hos oss arbetar vi tillsammans med dig för att du ska ha ett "nästa steg" mot utbildning eller arbete. Det kan vara nationellt program, yrkesintroduktion, folkhögskola eller vuxenutbildning. Det kan också vara kontakt med arbetsförmedlingen eller andra alternativ som tar dig vidare mot ett självständigt vuxenliv. Du diskuterar vilket alternativ som passar dig tillsammans med din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare.