Länk till Vklass

Kontakta oss

Rektor/Enhetschef

Carina Sandström

021-39 38 03

carina.sandstrom@vasteras.se

Våra öppettider

Våra öppetider är 6.30- 17.30

Postadress

Tibble Förskola

Karl IX väg 24

72630 Skultuna

Specifika kontakter

Utvecklingspedagog

Eva Ström Lundberg

021-39 38 04

eva.strom.lundberg@vasteras.se

Hemvist

Lingonet

021-39 38 74

076-569 07 17

carina.sandstrom@vasteras.se

Hemvist

Björnbäret

021-39 38 49

072-142 88 53

carina.sandstrom@vasteras.se

Hemvist

Hjortronet

021-39 38 79

072-146 12 35

carina.sandstrom@vasteras.se

Hemvist

Smultronet

021-39 39 41

076-569 07 51

carina.sandstrom@vasteras.se

Hemvist

Blåbäret

021-39 38 73

076-569 06 14

carina.sandstrom@vasteras.se

Hemvist

Rönnbäret

021-39 01 28

076-696 36 04

carina.sandstrom@vasteras.se