Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Tibble förskola!

Tibble förskola ligger precis vid skogen och har nära till grönområden, lekparker, idrottsplatser, bad och bibliotek. Förskolan är byggd på 1970-talet men är nyligen renoverad så lokalerna är ljusa, öppna och moderna. Vår spännande utemiljö är kreativ och inspirerande, här kan barnen släppa loss sin fantasi och kreativitet. Förskolan har gemensamma mötesplatser. Pedagogerna är uppdelade i två större arbetslag, ett för de yngre barnen och ett för de äldre barnen.

Vi lägger stort fokus på positivt samspel och utforskande lärmiljöer. Vi tror på det kompetenta barnet och låter varje barn utvecklas i sin egen takt. Med våra engagerade och närvarande pedagoger arbetar vi för trygga barn och hållbara relationer.

Våra arbetssätt

Vi arbetar i mindre undervisningsgrupper för att skapa nära relationer. Vi undervisar genom lek och omsorg utifrån barnens intressen och mognad.

Vi har ett övergirpande utvecklingsområden och utgår sedan från olika fokuslområden som blir långa och korta projekt. Miljöerna och materialet på förskolan är i ständig utveckling och förändring. Detta för att kunna utmana och anpassas till den aktuella barngruppens behov och förutsättningar samt för att möjliggöra arbetet med olika spännande projekt.

Vår utbildning och undervisning bygger på trygghet, samspel, lek och utveckling. Vårt positiva förhållningssätt och tron på att alla barn är kompetenta ska alltid genomsyra vår utbildning och undervisning.

Våra undervisningsgrupper

Hjortbärets arbetslag har två undervisningsgrupper

  • Björnbäret och Hjortronet
    Här går barn i åldrarna 1-3 år tillsammans med 5 pedagoger

Skogsbärets arbetslag har 5 undervisningsgrupper

  • Smultonet, Lingonet, Blåbäret, Rönnbäret grön och Rönnbäret röd
    Här går barn i åldrarna 3-6 år tillsammans med 9 pedagoger

Vårt kök

Vi har ett mottagningskök där frukost och mellanmål tillagas. Lunchen levereras från Skogsgårdens förskola och vår kökspersonal gör alltid en fantastisk salladsbuffé. Alla måltider äter vi i vår matsal. Barnen och pedagogerna samverkar med köket på olika sätt, detta för att barnen ska få kännedom och kunskap om råvaror och mat som helhet. För oss är det också viktigt att ta hänsyn till de olika årstiderna och när tillfälle ges gör vi tillsammans måltiden till en fest.

Barnen som går på Rönnbäret äter sina måltider i matsalen på Persboskolan. I köket på Persbo tillagas maten från grunden av två kockar.

Samarbete med närliggande förskola

I Skultuna kommundelsförvaltning finns det fyra förskolor. Vi har gemensamma kompetensutvecklingsdagar, pedagogiska caféer, ledningsgrupper och kvalitetsgruppsmöten.

I Skultuna arbetar alla våra olika verksamheter nära varandra, vi har goda relationer och nära till beslut. Våra förskolor ingår i Skultuna Utbildningsenhet tillsammans med kommundelens övriga skolor. Vi har en positiv samverkan, både rektorer och pedagoger träffas kontinuerligt i olika sammanhang.

Övningsförskola

Vi samverkar med Mälardalens förskola (MDH) och tar emot lärarstudenter därifrån. Att vara övningsförskola känns mycket positivt och viktigt för oss, vi får nu hela tiden vara en del i all ny forskning. Lärarstudenterna berikar vår utbildning och undervisning genom både sin närvaro och alla de uppgifter de arbetar med under studietiden.