Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Våra inomhus- och utomhusmiljöer är i ständig förändring då de formas efter barnens intressen, behov och förutsättningar. Vi vill att förskolans lärmiljöer ska inspirera och utmana barnen i deras utveckling. Vi arbetar med gemensamma mötesplatser för att alla barn på förskolan ska få likvärdig utbildning samt tillgång till allt material och alla miljöer. Vi arbetar med mindre undervisningsgrupper större delen av dagen. I mindre sammanhang är det tryggare att leka, samspela och utvecklas utifrån barnets individuella förutsättning. Som stöd i vårt utvecklingsarbete har vi en utvecklingspedagog på utbildningsenheten .

barnhänder med spadar i sandlåda
bokhylla med ljusslinga och text BÖCKER  

Mötesplatser

När vi utvecklar och förändrar våra lärmiljöer utgår vi ifrån att:

 • Miljöerna ska möta alla barn på många olika sätt
 • Miljöerna ska skapa möten mellan barn och mellan barn och vuxna
 • Miljöerna ska utmana barnen i sitt utforskande
 • Barnen ska genom miljöerna inspireras till kreativitet och problemlösning, både genom samspel men även individuellt.
 • Materialet i miljön ska vara tillgängligt och utmana de olika sinnena
 • Digitala och analoga verktyg ska komplettera varandra under dagen.

Vid utvärdering och förändring av våra miljöer reflekterar vi tillsammans utifrån dessa frågor:

 • Vilka beteenden förstärks på denna mötesplats?
 • Vilken undervisning sker i denna miljö?
 • Vilka förmågor kan utvecklas i våra lärmiljöer?
 • Vilket lärande pågår på denna mötesplats?
Ateljé med staffli
Ateljé med staffli

Giftfri förskola

Vi arbetar för en giftfri förskola och gör medvetna val när vi köper in material till förskolan. Vi använder oss av naturmaterial samt mycket träleksaker. Vid beställningar letar vi efter material med giftfri plast. Vi inventerar årligen vårt material och rensar bort sådant som inte är godkänt.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Digitalisering:

Ett av våra utvecklingsområden på utbildningsenheten är digitalisering. Det är viktigt för oss att de digitala verktygen används tillsammans med de analoga. Vi vill att barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarfullt förhållningssätt till digital teknik. Detta för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt värdera information. Vi arbetar för att ge barnen adekvat digital utbildning för att på bästa möjliga sätt rusta dem för framtiden.

Vi använder oss av verktyg som:

 • Projektor
 • Smartboard
 • Mikroskop både digitala och analoga
 • Robotar i olika storlekar för programmering
 • Lärplattor med olika appar som främjar samspel, logik samt skapande
 • Green screenduk för att spela in filmer
 • Ljusbord
 • Fun Table
Färgglada händer på ruta
Jordglob och pennor i ett fönster
Liten hand som leker med sand