Länk till mer information om IST Home

Välkommen till Västerås yrkeshögskola!

Hos oss får du yrkeshögskoleutbildningar av hög kvalitet och som ger dig den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. 9 av 10 studerande hos oss får jobb efter avslutad examen.Systemförvaltning för lönekonsulter

Ansökan är öppen för sen anmälan

Jobbar du inom lön och vill vidareutveckla dig? Kursen ger dig kunskap att effektivisera arbetet inom löneberedning och automatisera lönehantering. Kursstart 20 maj.

2023-12-12

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar med löneberedning och vill fördjupa dina kunskaper i hur digitalisering och automatisering bidrar till att utveckla och effektivisera lönearbetets olika processer. Du behöver ha god kännedom och praktisk erfarenhet av branschen för att gå kursen.

Här får du lära dig hur HR och personaladministration skiljer sig åt inom olika verksamheter och arbetsområden. Du lär dig att förstå systemförvaltarens yrkesroll och vad god systemförståelse innebär. Du utvecklar olika metoder och strategier för pedagogisk rådgivning och konsultation inom systemförvaltning, samt presentera material och resultat på ett effektivt sätt.

Kursen har ett flexibelt upplägg där du har möjlighet att kombinera utbildning och arbete. Den ges på halvfart och den största delen av utbildningen sker på distans, men med platsträffar cirka var tredje vecka i våra lokaler på Västerås yrkeshögskola. Kursen varvas med föreläsningar och självstudier.

Studieform: Distans, 50%.

Utbildningen startar den 20 maj 2024.

Du gör ansökan på YH-antagning.se För att göra ansökan behöver du först registrera ett konto eller logga in på ett befintligt konto.

Ansökan är öppen för sen anmälan till och med 3 maj.
Första antagningsbesked skickas 28 mars.

Till ansökningen på YH-antagning.se

Ansök till våra program och kurser

Våra utbildningar leder till jobb

Är du intresserad av en kort kurs eller ett program inom yrkeshögskolan där 9 av 10 får jobb efter avslutad utbildning? Kompetensbehovet är stort!

2024-01-03

Ansökningar till våra utbildningar och kurser

Du gör ansökan på YH-antagning.se. För att göra ansökan behöver du först registrera ett konto eller logga in på ett befintligt konto.

Länkar till ansökan:

Systemförvaltning för lönekonsulter Kursstart 20 maj.
Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem
Bagare och konditor
Distributionselektriker
Flygtekniker B1.1
Lönekonsult
Trafiklärare
Elkraftsingenjör
Systemtekniker spårfordon

Ansökan till Socialpedagog med inriktningt KBT är stängd för 2024.

Sista datum för ansökan, behörighetskrav, utbildningsstart för respektive program hittar du under varje utbildning. Till sidan om våra utbildningar

Stor chans till jobb efter utbildningen

Andelen i jobb efter examen från yrkeshögskolan har återhämtat sig efter pandemin och är återigen över 90 procent visar nya siffror på SCB.

Det finns en stor kompetensbrist i samhället och det är glädjande att individer som satsar på utbildning får jobb efter examen, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Lite mer än hälften av de som har en anställning året efter examen jobbar hos en arbetsgivare där de också genomförde en LIA-kurs (lärande i arbete).

Läs hela artikeln om att fler får jobb inom yrkeshögskolan

Tilldelning av ny utbildning

Internationell svetsare inom utbildningsformen Nationell yrkesutbildning

Nationell yrkesutbildning (NY) är en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå, riktad till vuxna. Syftet med Nationell yrkesutbildning är hitta nya vägar att kompetensförsörja Sverige.

2024-04-18

Vi är jätteglada att vi har fått ett positivt besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om att få genomföra utbildningen Internationell svetsare. Utbildningen ingår i den nya satsningen Nationell yrkesutbildning, som är en helt ny utbildningsform för vuxna som startar till hösten.

Snart öppnar vi ansökan till vår utbildning via ansökningslänk här på hemsidan.

Information om ”Internationell Svetsare - IW”

Att arbeta som svetsare innebär ett fritt och kreativt yrke med möjlighet till god lön och internationella arbetsmöjligheter. Som svetsare kan du arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter och stålkonstruktioner.

Rollen som svetsare ställer krav på yrkesteoretisk kunskap och praktiskt kunnande, genom att gå en utbildning till Internationell svetsare IW (International welder) som är utformad efter branschens kompetensbehov får du de bästa förutsättningarna för att bli en skicklig yrkessvetsare.

Efter avslutade studier finns det goda möjligheter för arbete både i Sverige och internationellt då industrin har stora behov av kompetens inom svetsarbete.

Utbildningen genomförs på plats i Västerås i våra anpassade lokaler.

Kort om utbildningen

Längd på utbildningen: 60 veckor

Poäng: 300 yhp

Studieort: Västerås

Studieform: Platsbunden

Studietakt: Heltid

Antal veckor LIA: 12 veckor (60 yhp)

Antal platser: 20

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Kurser som ingår:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Mätteknik
 • Tillverkningsunderlag
 • Materialteknik
 • MMA – Kälsvets 1
 • MMA – Kälsvets 2
 • MMA – Stumsvets 1
 • MMA – Stumsvets 2
 • MIG/MAG - Kälsvets 1
 • MIG/MAG – Kälsvets 2
 • MIG/MAG – Stumsvets 1
 • MIG/MAG – Stumsvets 2
 • TIG – Kälsvets 1
 • TIG – Kälsvets 2
 • TIG – Stumsvets 1
 • TIG – Stumsvets 2
 • Lärande i arbete - LIA
 • Examensarbete

Behörighetskrav:

En person är behörig att antas till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.

Godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper

Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än 20 år med slutförd utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Mer information:

Utbildningen är utformad för att möta arbetsmarknadens krav och för att komplettera de befintliga yrkesutbildningarna på gymnasial nivå.

Genom Nationell yrkesutbildning kan studerande snabbt komma i arbete inom områden där det råder brist på kompetens.

Utbildningen kombinerar teoretisk och praktisk undervisning inom yrkesområdet i nära samarbete med engagerade arbetsgivare, en stor del praktik (Lärande i arbete, LIA) lik yrkeshögskolans modell ingår även här.

Nationell yrkesutbildning kommer att bedrivas som en pilotverksamhet under 2024, 2025 och 2026. Deltagande i dessa utbildningar är kostnadsfritt och kvalificerar för studiestöd. Läs mer om utbildningsformen på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida genom att klicka här

Har du frågor om utbildningen Internationell svetsare vid Västerås yrkeshögskola, kontakta enhetschefen här

Besökare och studerande samtalar på öppet hus

Öppet hus 20 mars 2024

Tack alla ni som kom och besökte oss!

Stort intresse för våra program och kurser

2024-03-21

Den 20 mars hade vi Öppet hus för att ge er möjlighet att ta reda på mer om våra utbildningar och kurser som startar 2024. Fantastiskt kul att se det stora intresset för utbildning!

Många av besökarna var väl förberedda och hade läst på om utbildningarna. De kom till öppet hus för att träffa utbildningsledare och prata med våra studerande och för att få svar på frågor om kursupplägg, praktik, ansökan och antagning.

Flera av besökarna kom efter sin arbetsdag för att besöka oss och prata om vidare studier eller om att byta yrkesbana, medan andra besökare vill börja studera direkt efter gymnasiet. Vissa hade rest från andra kommuner och andra län för att träffa oss.

Hoppas att vi ses igen!

Tilldelning från Myndigheten för yrkeshögskolan

Nya starter augusti 2024

Resultat från ansökningsomgången

2024-01-11

Vi kan idag glädjande berätta att Västerås yrkeshögskola har fått beviljat tre nya utbildningsomgångar för programmet Elkraftsingenjör, och fyra nya utbildningsomgångar för programmet Systemtekniker spårfordon!

Mer information om ansökan, behörighetskrav och utbildningsstart för respektive program hittar du HÄR

Öppet hus 2024

Missa inte vårens öppet hus

Kom och träffa oss!

2024-01-19

Öppet hus är ett bra tillfälle för dig att träffa utbildningsledare och studerande, du kan ställa frågor om våra utbildningar och hur du ansöker. Du får information om vad LIA (praktik) är och vilka möjligheter det innebär, och vilka företag vi samarbetar med.

Datum: 20 mars, klockan 15.00-18.00
Plats: Västerås yrkeshögskola, Skrapans lokaler, Karlsgatan 9A

Varmt välkomna!

Fasaden Karlsgatan 9 A

Västerås yrkeshögskola

Vad är egentligen ett yrkeshögskoleprogram?

Vi förklarar!

2024-01-04

Program är yrkeshögskoleutbildningar som är minst 100 poäng och som ska leda till en tydlig yrkesroll. Programmen kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Programmen hos oss är oftast mellan ett och två år långa. Program från 200 poäng kan leda till en examen. Under utbildningen får de studerande kombinera teoretiska studier med arbetsplatsförlagda kurser som kallas Lärande i arbete, LIA.

Arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt. Representanter från arbetslivet deltar i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare eller erbjuder LIA-platser. Innehållet i utbildningarna utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.

Utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria och ger den studerande rätt till studiemedel från CSN.

En yrkeshögskoleutbildning måste vara efterfrågad på arbetsmarknaden och präglas av stark arbetslivsanknytning då syftet med utbildningen är att den ska leda till att den studerande är i arbete efter examen och att arbetsgivarna får den kompetens de behöver. Arbetslivet är både initiativtagare till utbildningar och kvalitetsgaranter under utbildningens gång för att utbildningen ska svara mot arbetslivets behov av kompetens.

Har du några frågor - välkommen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter

Framtidsspaning

Vi är länken mellan företag och framtidens arbetskraft

Vår uppgift är att skapa högaktuella utbildningar som matchar arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov. För att lyckas med uppgiften har vår utvecklare trendspanat.

2023-11-10

Västerås yrkeshögskola är länken mellan företag och framtidens arbetskraft och vår uppgift är att följa med i samhällsutvecklingen. Vi har nära kontakt med arbetslivet för att skapa relevanta program och kurser. Vår utvecklare spanar lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt och kommer i kontakt med företag som vill bli våra samarbetspartner. En del av företagen är med och utformar utbildningarna, medan andra engagerar sig i ledningsgrupperna, föreläser hos oss och erbjuder praktikplatser. När vår utvecklare tillsammans med näringslivet har arbetat fram ett utbildningskoncept ansöker vi till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att få starta utbildningarna. MYH bedömer hur hög arbetslivsanknytningen är, och om utbildningen håller hög kvalitet och kan leda till en kvalificerad yrkesroll.

Jobben som kommer att behövas framöver inom välfärdsteknologi och logistik som vi har ansökt om att få starta 2024 är:

Förändringsledare Hälso- och välfärdsteknik
Logistisk samordning

Tidigare spaningar ledde till de här utbildningarna:

Systemförvaltning för lönekonsulter
Distributionselektriker
Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem

Bakelsevinnare

Grattis till Kaden Stenholm!

Vinnaren av bakelsetävling studerar hos oss

Vi kan nu stolt meddela att studerande Kaden Stenholm vid Västerås yrkeshögskola är vinnare av Rudbeckianskas jubileumsbakelsetävling!

2023-02-01

När Rudbeckianska gymnasiet fyller 400 år har en ny bakelse tagits fram. De som tävlade läser samtliga bageri- och konditoriutbildning på antingen Tranellska gymnasiet, vuxenutbildning eller på Västerås yrkeshögskola.

Fyra av fem finalister går på Västerås yrkeshögskola. De tävlande har tagit fram ett recept på en bakelse där de själva har fått välja råvaror och val av metoder. En gedigen jury valde ut finalisterna. I finalen bakade finalisterna 12 bakelser från sitt recept som bedömdes av juryn.

Vinsten gick till en studerande vid Västerås yrkeshögskola.

Stort grattis Kaden!

 • Du är här:
 • Västerås Yrkeshögskola